På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 24 oktober 2008

Allianssatsning på parklekarna!

Som Alliansens talesperson i stadsmiljöfrågor är jag givetvis mycket nöjd med regeringens förslag om tryggare stadsmiljöer samt det budgetförslag som Centerpartiet lagt i Stockholms stad med tydligt fokus på upprustning av stadens parker. Vid gårdagens möte i stadsdelsnämnden så presenterade Alliansen på Kungsholnmen ett förslag om särskilt riktade satsningar på föreskolelokaler, parker och parklekar.

Jag anmälde följande särskilda uttalande med anledning av detta beslut:

SDN 2008-10-23
Ärende 2. Kvalitetshöjande insatser i förskolelokaler, parklekar och parker

Särskilt uttalande


Vi inom Alliansmajoriteten anser att tillgången till välskötta parker och grönområden är en stor tillgång för alla boende på Kungsholmen som även kommer övriga besökare till del. Den stora andelen parker och grönområden på Kungsholmen kräver en ansvarsfull och långsiktig politik och vi har genom utformningen av en sammanhållen parkplan skapat ett verktyg för ett långsiktigt upprustnings- och underhållsarbete. Vår vilja är att stadsdelens parker ska användas för såväl vila och rekreation som lek och ungdomsaktiviteter. När de gäller att erbjuda stadsdelens barn en spännande utemiljö utgör våra parklekar en mycket viktig resurs.

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare och detta ställer även krav på ökad tillgänglighet. Vid nyinvesteringar i parker ägnas tillgänglighetsfrågorna extra stort intresse. Trygghetsvandringar genomförs även kontinuerligt för att komma tillrätta med otrygga miljöer och här finns även en uttalad ambition att samarbeta mer kring dessa frågor med bl.a. ungdomsrådet.

Alliansmajoriteten har i årets verksamhetsplanering särskilt lyft fram behovet av en fortsatt satsning på upprustning av våra parklekar, parker och övriga grönområden. Detta arbete innefattar även åtgärder för ökad tillgänglighet och trygghet samt satsningar på ytor för idrott och ungdomsaktiviteter. Vår ambition är även att genomföra denna upprustning av våra grönområden i nära dialog med alla intresserade Kungsholmsbor och vi kommer kontinuerligt att bjuda in till möten och parkvandringar i takt med att upprustningsarbetet fortskrider.

De satsningar som nu sker är en del av Alliansmajoritetens ambition att erbjuda stadsdelens invånare Stockholms bästa och mest välskötta parker och grönområden.