På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 29 september 2007

Visatsar på entreprenörskap

Dagens DN-ledare lyfter frågan om behovet av att underlätta småskaligt entreprenörskap och då särskilt behovet av en reformerad arbetsrätt. Detta är någonting som Centerpartiet länge arbetat för på riksplanet och i vårt förslag till budget för Stockholms stad är satsningar på företagande en av våra huvudfrågor.

Whistleblowing

DN publicerar idag en artikel om meddelarskyddets utformning. Frågan är komplicerad men i korthet så gäller det grundlagsfästa meddelarskyddet endast för offentliganställda. Inom den privata sektorn är det istället Arbetsdomstolen som genom sin praxis kan sätta ramarna för de anställdas möjlighet att uttala sig om eller lämna information rörande ev. oegentligheter. Internationellt talar man om s.k. Whistleblowing när en anställd "läcker" information och i Sverige så har bl.a. Carl Gustaf Spangenberg vid Uppsala universitet forskat om detta. För att skydda Whistleblowers och underlätta att oegentligheter uppmärksammas har man i exempelvis Storbritannien en särskild lag Public Interests Disclosure Act som gäller för alla anställda och inte är begränsad till att endast omfatta ofentliganställda. Jag har skrivit några uppsatser med anknytning till denna fråga och anser själv att det vore bra om vi Sverige kunde få en lagstiftning liknande den brittiska för att skydda Whistleblowers oberoende av om de arbetar inom privat eller offentlig sektor.

/Oscar Fredriksson

Kungsholmscentern nu på Bloggkartan

Länk

torsdag 27 september 2007

Vänsterpartiernas skattehöjningar

S, V och Mp verkar helt ha tappat verklighetskontakten. I ett land med rekordhögt skattetryck vill de ha ytterligare höjningar! Detta är inte en ansvarsfull ekonomisk politik. Läs istället Centerpartiets budget där vi lyckas kombinera skattesänkningar med både en god miljöpolitik och satsningar på fler jobb och företag.

Stockholmscentern får stöd i dagens DN

På dagens DN-debatt får satsningarna i Stockholmscenterns budgetförslag eldunderstöd från en av landets ledande nationalekonomer och även ledarsidan ligger i linje med vår inställning att vi måste komma tillrätta med socialdemokratins misslyckade integrationspolitik och bättre ta tillvara de möjligheter som det mångkulturella samhället erbjuder. Läs mer om vårt budgetförslag här.

onsdag 26 september 2007

Centerpartiet satsar på invandrarföretagare

Stockholmscentern satsar i sitt budgetförslag på jobb och företagande som en väg till bättre integration och minskat utanförskap. Detta är en viktig fråga som även tas upp i slutet av denna artikel i SvD.

Centerpartiet ger Jämtin bakläxa!

Carin Jämtin gör ett tappert försök i dagens DN att försöka rädda den havererade socialdemokratiska skolpolitiken genom att lova mer pengar. Socialdemokratins andra gigantiska misslyckande nämligen utanförskapet och arbetslösheten i invandrartäta områden väljer hon dock att tala tyst om.

Centerpartiet presenterar i sitt budgetförslag för Stockholms stad riktade satsningar för att skapa jobb och underlätta företagande inte minst i de invandrartäta områden som är i stort behov av aktiva åtgärder för att minska ett växnade utanförskap. Stockholmscenterns budgetförslag fokuserar på några kärnområden som är viktiga för Stockholms utveckling och vi kommer att fortsätta med en aktiv framåtblickande och liberal politik fram till valet 2010. Det är på valdagen valet avgörs inte i opinionsmätningarna tre år innan...

Se vårt budgetförslag här.

tisdag 25 september 2007

Fel fokus Billström!

Billström har fel fokus när det gäller den svenska migrationspolitiken, se intervju i SvD.

I motsats till Billström anser jag att det är hög tid att lämna den reglerade invandringen därhän och istället betona betydelsen av öppenhet mot omvärlden även när det gäller synen på invandring. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden och skall därför ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en modern och öppen migrationspolitik där vi ser invandringen som en möjlighet både kulturellt och ekonomiskt. Vi måste dessutom säkerställa en god och rättssäker asylprövning där vi fokuserar mer på den enskildes situation och ägnar mindre tid åt begreppsmässiga hårklyverier och kvasiargumentationer med folkhemsrasistiska undertoner.

Kungsholmscentern drev denna linje inför Centerpartiets riksstämma tidigare under hösten och även om vi inte nådde ända fram så är det tydligt att vårt parti är det i särklass mest invandringsvänliga i riksdagen. Detta är mycket positivt eftersom den demografiska utvecklingen pekar på att Sverige behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att kunna bibehålla en god välfärd. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara den kreativitet och företagaranda som finns bland våra nya svenskar och inte låta erfarenheterna från decennier av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik spela de invandringsfientliga krafterna i händerna. Alla behövs och alla kan bidra är enligt min mening en bättre slogan än sossarnas Alla ska med...på bidragståget så att de tvingas rösta på oss i nästa val.

Jag kan därför med viss stolthet meddela att det alternativ till majoritetens budget som Centerpartiet i Stockholms stad kommer att presentera imorgon onsdag kl. 12.00 har ett tydligt fokus på att skapa möjligheter till företagande och egenförsörjning för att bättre ta tillvara den enskilde individens vilja och drivkraft. Håll utkik efter vårt budgetförslag på Per Ankersjös blogg.

/Oscar Fredriksson

måndag 24 september 2007

Sossarna och miljövänstern

Socialdemokraterna är ett parti på lerfötter som hellre tittar bakåt än framåt, det framgår tydligt av Thomas Östros närmast komiska debattartikel. Deras ingång i miljöfrågorna är densamma som den övriga miljövänstern där man stirrar sig blind på mer förbud snarare än att se hur miljöfrågor kan drivas mer offensivt genom bättre samarbete med näringslivet och inte minst genom ett ökat egenansvar hos miljömedvetna konsumenter. Att den nya alliansregeringen trots olyckskorparnas kraxande i valrörelsen nu på ett år åstadkommit mer och påbörjat fler intressanta projekt än vad den tidigare rödgröna röran förmådde under hela deras tidigare mandatperiod ser jag som ett tecken på att centerpartiets envetna arbete i miljöfrågorna nu äntligen börjat ge frukt och att centerpartiet genom allianssamarbetet nu lyckats föra fram miljöfrågan på bred front i regeringsarbetet, något som miljöpartiet aldrig lyckades med trots åratal av sosse-samarbete. Socialdemokraterna har ju aldrig riktigt förmått se utanför den föråldrade klasskampsretoriken och kommer nog aldrig på allvar att kunna ta till sig miljöfrågan eftersom den inte fanns med på agendan under den tid då retoriken formades.

lördag 22 september 2007

Alliansveckan på Kungsholmen

Idag var samtliga Allianspartier samlade vid Västermalmsgallerian för att träffa våra väljare under den pågående Alliansveckan

Även sossarna fanns på plats för att "störa" arrangemanget men det blev inget av med detta utan de nöjde sig med att bevaka vår alliansaktivitet från avstånd. Detta engagemang från sossarnas sida är dock särskilt intressant med tanke på att den planerade kampanjen "Möt dina politiker" som Stadsdelsnämnden sedan lång tid tillbaka planerat in till föregående veckoslut tvingades ställas in med kort varsel eftersom ingen av sossarnas totalt åtta (8 ) ledamöter och ersättare ansåg sig ha tid att delta...

fredag 21 september 2007

Pressmeddelande om Brommaflyget

Nedan bifogas ett pressmeddelande från Per Ankersjö som i huvudsak stämmer överens med mitt uttalande vid gårdagens Stadsdelsnämndsmöte då en av åhörarna ställde en fråga om just Bromma. /Oscar Fredriksson

Artiklar om beslutet finns i DN samt SvD

PRESSMEDDELANDE 2007-09-21

Centerpartiets Per Ankersjö kommenterar avtalet om Brommaflyget:– Brommaflyget kan hämma både miljön och den framtida tillväxten.– Jag beklagar beslutet om att fortsätta flyget på Bromma i 30 år till. Det innebär att det blir svårare att hitta en alternativ flygplats som bättre svarar upp mot behoven i framtiden – både när det gäller tillväxt och miljö. Det säger Centerpartiets gruppledare i Stadshuset, Per Ankersjö i en kommentar till avtalet som slutits mellan Bromma flygfält och staden.– Vi är inte emot flyg, men vi tänker på de boende i Bromma. Nu får ytterligare en generation Brommabor dras med buller och föroreningar. Vi hade hellre sett en strategi för att hitta en annan stockholmsnära flygplats i kombination med snabbtåg, där man kunde bygga kapacitet för framtiden. Nu finns risken att man slår i taket när det gäller flygkapaciteten i Stockholm, säger Per Ankersjö (c).

onsdag 19 september 2007

Möte i Stadsdelsnämnden

Imorgon torsdagen den 20 september är det återigen dags för möte i Stadsdelsnämnden. Kvällens tema är tillgänglighet och föredragningslistan i sin helhet finns som vanligt tillgänglig i insyn och mer information om Stadsdelsnämnden, protokoll från tidigare möten samt datum för kommande möten finns tillgängliga via vår hemsida.

tisdag 18 september 2007

Väljardialog med Alliansen

Centerpartiet på Kungsholmen bjuder härmed in alla intresserade till väljardialog nu på lördag den 22 september klockan 11-13 i Västermalmsgallerian. Vi kommer tillsammans med övriga allianspartier att finnas på plats för att svara på frågor om vår politik och vad vi vill göra under kommande år fram till valet 2010, och även därefter eftersom vi tror att både Sverige och Stockholm behöver minst ytterligare en eller två mandaperioder av borgerligt styre för att bryta den socialdemokratiska bidragsmentaliteten...

Mycket välkomna till Västermalmsgallerian nu på lördag mellan 11 och 13.

onsdag 12 september 2007

Kungsholmscenterns bloggenkät vs. sossarnas

Relativt partiernas storlek och resurser på det lokalpolitiska planet är det ganska kul att vår bloggenkät lockade 130 röstande när sossarnas enligt DN endast lockade 603 trots att de relativt till sin storlek borde kunnat engagera mångdubbelt fler...

Men de är ju av tradition inte så intresserade av lokal förankring bland gräsrötter utan styr uppifrån och ned istället för nerifrån och upp...

Rapport från möte om Kallbadhuset

En ytterligare rapport från fredagens möte som komplement till den som publicerats nedan.

Under mötets gång framkom att det fanns ett stort intresse angående Kallbadhusfrågan, eller rättare sagt exploateringen av Stockholms stads vattenytor och förvåningen över att detta drivits som en fråga endast för Kungsholmsbor. I publiken fanns flera deltagare som deltagit i Kallbadhusdebatten och de var smått indignerade över att frågan inte tagits upp i fler stadsdelar, eller rentav i hela Stockholms län. Frågan är avden dignitet att den egentligen vore en riksangelägenhet. Det är mångasom känner sig förbigångna och undrar om det som planeras för Stockholm endast ska betraktas som en angelägenhet för stockholmare och i synnerhet bara de som blir direkt berörda?
Från publiken kom en stor mängd goda ideér och förslag för hur vi bäst ska ta tillvara vår vackra stads tillgångar så att så många som möjligt kan få njuta av dem. Bland de förslag som kom fram fanns bl a att bygga trädäck/bryggor utmed sträckan Stadshuset-NorrMälarstrand. Detta skulle då gagna fler och inte göra samma intrång på våra vackra vattenytor, som är det som gjort Stockholm till en av världens vackraste huvudstäder.

Intervju med vår avdelningsordförande

På Stadsdelsförvaltningens hemsida finns en intervju med vår avdelningsordförande.
Klicka här för att läsa den.

Väljardialog

I fredags anordnade Kungsholmscentern ett öppet möte om planerna på ett Kallbadhus/hotell i Riddarfjärden alt. Ulvsundasjön. Vi redogjorde kortfattat för våra tankar kring en alternativ placering och den omröstning som vi tidigare haft här på bloggen. Vid mötet framkom många viktiga synpunkter och vi kommer givetvis att ta till oss av dessa innan vi tar slutlig ställning i denna fråga. Även om kritiken mot just det planerade Kallbadhuset/hotellet var massiv vid mötet så framkom även ett flertal goda idéer om vad man borde göra istället. Vid mötet påpekades även att det finns andra spännande projekt som exempelvis nya Slussen som kommer att bidra positivt till Stockholms utveckling. Vi inom Kungsholmscentern tycker att det är viktigt med en aktiv dialog mellan invånare och folkvalda och ser dessa öppna möten som en naturlig del i det politiska arbetet. Som lokal fritidspolitiker har man inte alltid möjlighet att helt sätta sig in i alla frågor och är då givetvis mycket tacksam över kunniga synpunkter från andra Kungsholmsbor.

lördag 8 september 2007

Integritetsfrågorna åter på FP:s agenda

Kungsholmscentern noterar att folkpartiet efter en tids frånvaro nu verkar leta efter en väg tillbaka in i integritetsdebatten...välkomna!

onsdag 5 september 2007

Åter från Riksstämman!

Kungsholmscentern kan notera att vi fick gehör för några av de förslag som vi tidigare presenterade här på bloggen och även drev under Riksstämman i Kalmar. Stämmans beslut samt underlag finns sammanställt här. Läs snabbprotokollen för respektive område för en kortfattad översikt.

Stämman antog under område 3 skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.

På område 4 går man tydligt på vår linje att man genom att bygga på höjden kan gynna miljön och skydda befintliga grönområden.

På område 5 uttalar stämman stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.

Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten återfinns under område 6 och detta är en särskilt viktig fråga för Kungsholmscentern, och även Jan Guillou...

Under område 9 finns tydliga skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.

Avslutningsvis så finns i texten på område 11 att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.

På det hela taget en lyckad stämma för Kungsholmscentern. Till nästa stämma behöver vi dock fler som vill vara med och driva debatten och påverka politiken.

Genom politiskt engagemang kan du bidra till ett ökat stöd för en borgerlig miljöpolitik, det verkar behövas om man får tro Svenska Dagbladet....