På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 1 oktober 2009

Grön förnyelse av staden

I dagens SvD kommer ett hårt utfall mot förnyelsen av Stockholm. En förnyelse som just nu pågår på nordvästra Kungsholmen och som förutom fler bostäder även ger nya affärs- och kontorsytor samt en ny spårvagnslinje längs med den nya Lindhagensgatan och via Flemmingatan in till City och vidare till andra sidan stan. Detta kombinerat med etablerandet av nya grönytor samt en riktad satsning för att rusta upp våra parker och grönområden i enlighet med den Parkplan som tidigare beslutats så tycker jag nog att uvecklingen är positiv för oss här på Kungsholmen - Kungsholmsallilansen arbetar gemensamt för att bevara Kungsholmens parker och grönområdet för att skapa en grönare stad och det är just av denna anledning som vi även säger nej till vissa förslag medan vi välkomnar andra.

Läs mer om den nu aktuella artikeln i SvD hos Yimby samt hos Stockholmscenterns ordförande och gruppledare i fullmäktige Per Ankersjö och vår representant i stadsbyggnadsnämnden Lukas Forslund.