På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 25 april 2008

Delta i Centerpartiets miljödialog!

Här på Kungsholmen ingår Centerpartiet i den lokala Kungsholmsalliansen där vi har särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor och vi tar gärna emot synpunkter på denna blogg. Från och med idag finns även möjlighet att delta i Centerpartiets framtidsdialog om bl.a. miljöfrågor, detta är givetvis mycket bra och jag vill uppmana alla miljöengagerade Kungsholmsbor att delta i denna dialog! Miljöfrågorna är en av våra stora framtidsfrågor där det krävs insatser både lokalt, regionalt och globalt. Ta denna möjlighet och gör din röst hörd genom att klicka här.

Läs även mer hos Annie

onsdag 9 april 2008

Förbifart istället för Essingeleden

Centerpartiet skriver idag på hemsidan om den nya förbifarten som är avsedd att avlasta Essingeleden vilket förhoppningsvis leder till minskade avgasutsläpp och minskad partikelproblematik här på Kungsholmen. Dett är viktigt att minska genomfartstrafiken samtidigt som vi driver på för en utbyggd kollektivtrafik och fler miljöbilar. I dagens DN finns kopplat till denna problematik ytterlilgare en artikel om hur luftföroreningar påverkar barns hälsa vilket är en fråga som centerpartiets Per Ankersjö tidigare uppmärksammat.

I stadsdelsnämnden har vi tillsammans med övriga partier vid ett flertal tillfällen tagit ställning för en överdäckning/tunnel för att minska Essingeledens miljöpåverkan. Detta skulle även frigöra attraktiva markområden för såväl byggande som nya parkmiljöer, i linje med våra tidigare utspel om miljöskyskrapor och byggandet av "Stockholms central park" samt satsningar på mer spårbunden kollektivtrafik.

Läs även artikeln i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen där avdelningsordförande Oscar Fredriksson uttalar sig om upprustningen av våra parkområden.

Lyckad vårdvalsreform i Stockholm

Dagens SvD kommenterar de positiva siffrorna om ökad tillgänglighet i vården vilket är en direkt följd av allianspartiernas vårdvalsreform. Jag skrev tidigare ett inlägg på detta tema med fokus på vad som händer här på Kungsholmen.

Några av våra lokalpolitiker som bloggar om detta är vår distriktsordförande PerAnkersjö och Stureplanscenterns Johan Hedin.

tisdag 1 april 2008

Twingly på centerpartiet.se

Såväl inom Kungsholmscentern som inom övriga delar av partiet vill vi öka öppenheten och möjligheten för våra väljare och övriga att vara med och delta i den politiska debatten. Denna blogg är ett exempel på hur vi inom Kungsholmscentern vill skapa en mer levande väljardialog där boende på Kungsholmen både kan få information om och lämna synpunkter på den politik vi driver i stadsdelsnämnden. På partiets nationella hemsida centerpartiet.se lanseras nu även samma typ av Twingly-tjänst som bl.a. finns hos de större dagstidningarna. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi inom Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en mer öppen och levande politisk diskussion.