På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 20 mars 2009

Pontonjärparken rustas upp


Vid gårdagens möte i stadsdelsnämnden beslutade vi om att gå vidare med förslaget till upprustning av Pontonjärparken. Beslutet finns här och här finns själva förslaget som tagits fram inom förvaltningen i samarbete med intresserade Kungsholmsbor som deltagit vid våra samrådsmöten och även lämnat synpunkter direkt till förvaltningen, bl.a. via vår hemsida.
Vid mötet uttryckte jag i egenskap av Alliansmajoritetens talesperson i stadsmiljöfrågor min uppskattning över den goda förankringsprocess och medborgardialog som man ägnat mycket tid åt i samband med att förslaget utarbetats. För egen del är jag även glad över att parkens ursprungliga karaktär bevaras och förstärks genom den upprustning som nu sker.
/Oscar Fredriksson