På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

söndag 12 juli 2009

Bygg mer på höjden!

Som jag tidigare skrivit om har nu nätverket YIMBY uppmärksammat förslaget om att bygga ett nytt hus på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata (Basaren 1). Länk till YIMBY finns här och länk till tidigare inlägg med koppling till detta förslag finns här.

Nedan bifogas även den replik som jag skrev till insändaren med rubriken "Stoppa barnfientligt höghus" i Vårt Kungsholmen nr. 26. Eftersom min replik (efter två nummer) ännu inte blivit publicerad så kan ni nu läsa den här på bloggen.

Bygg mer på höjden!

Som replik på insändaren med rubriken ”Stoppa barnfientligt höghus” vill jag informera om att det för närvarande sker en omfattande upprustning av stadens parker, grönområden och parklekar. I samband med upprustningen av den närbelägna Pontonjärparken kommer bl.a. att anläggas en ny lekpark ett stenkast från den byggnad som diskuteras i artikeln. Utformningen av ny detaljplan för Basaren 1 (dvs. det gröna huset på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata) behandlas för närvarande och mycket tyder på att det kommer att bli en ny högre byggnad på platsen. För egen del så är jag positiv till att bygga mer på höjden och då i första hand för att det är mer miljövänligt. Jag börjar därför tröttna på alla arga och onyanserade inlägg vilka går ut på att inget får förändras. Förändring är en naturlig del av stadens utveckling så fokusera mer energi på att diskutera olika alternativ istället för att bara säga nej.

Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern samt
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

onsdag 8 juli 2009

YIMBY om höghus på Hantverkargatan

Nu har man från nätverket YIMBY även kommenterat förslaget om att bygga ett nytt hus på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata (Basaren 1). Länk till YIMBY finns här och länk till tidigare inlägg med koppling till detta förslag finns här.

tisdag 7 juli 2009

Personlig integritet - en ideologisk fråga

Efter Kungsholmscenterns bloggstart 2007 så har vi hunnit med ca 170 mer eller mindre tydligt ideologiskt färgade inlägg. Redan inför Centerpartiets riksstämma 2007 lyfte vi dock skyddet för den personliga integriteten som en viktig ideologisk fråga. (Hela listan över de ändringsförslag och tillägg till stämmotexterna som vi förde fram finns här).

Inom Kungsholmscentern finns plats för både lokala frågor, riksfrågor och ideologisk debatt. Utgångspunkten är att Kungsholmscentern skall vara en tydlig grön liberal kraft som slår vakt om den enskildes integritet.

Ett inlägg på detta tema finns på Oscar Fredrikssons blogg som kommentar till dagens DN-debatt där Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö m.fl. kritiserar FRA-lagen.

Uppdatering 090709: Avlyssningsskandal under uppsegling

söndag 5 juli 2009

Gå med i Kungsholmscentern på Facebook!

Kungsholmscentern - en grön och liberal kraft att räkna med!

Vi moderniserar det lokala politiska arbetet för ökad dialog och delaktighet så gå med i vår grupp på Facebook och dela med dig av dina synpunkter på såväl lokala frågor som rikspolitiken.

lördag 4 juli 2009

Kungsholmslistan valet 2010

Nu lanseras Kungsholmslistan till valet 2010 med våra lokala kandidater till kommun, landsting och riksdag. Läs mer i sidomenyn och tveka inte att ta kontakt med Kungsholmscentern eller kandidaterna om du vill ställa frågor eller engagera dig.