På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 21 februari 2008

Brommaflyget hindrar utvecklingen på Kungsholmen


Att tillåta flygning på Bromma i ytterligare 30 år innebär förutom miljö och säkerhetsrisker även att utvecklingen av nordvästra Kungsholmen kommer att försvåras då möjligheten att bygga mer på höjden avsevärt försämras. Kungsholmscentern har därför lagt ett mycket tydligt ersättaryttrande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

tisdag 19 februari 2008

Pressmeddelande från Kungsholmsalliansen!


Ny utförare på Fridhemmets servicehus

Kungsholmens stadsdelsnämnd har upphandlat driften av Fridhemmets servicehus på Kungsholmen. Upphandlingen har gjorts i form av en s.k. kvalitetsupphandling där anbudsgivarna utifrån ett fast pris haft att beskriva och konkurrera med kvaliteten på den verksamhet som planeras. Ny utförare blir Temabo AB, som valts ut i hård konkurrens, då flera bra anbud kommit in.

– Med högt ställda förväntningar hälsar vi Temabo välkomna som samarbetspartners med det viktiga uppdraget att ge våra äldre på Fridhemmets servicehus vård och omsorg av hög kvalitet, säger stadsdelsnämndens ordförande Regina Kevius (m).

– Temabo har i sitt anbud redovisat genomtänkta mål och arbetssätt i en mycket bra och klar struktur med fokus på individen som ska få omvårdnaden, säger Lars Lundqvist, gruppledare för Folkpartiet.

– Det gör oss trygga i att Temabo kan motsvara våra krav på att göra en bra verksamhet ännu bättre och nämnden kommer att följa upp kvaliteten noggrant, meddelar Robert Rydefjärd, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Vi kan konstatera modellen med fastprisupphandling varit lyckad och att det lett till att en mindre och ny utövare nu kommer in på marknaden tack vare kvalitetskonkurrensen, avslutar Oscar Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet.

På Fridhemmet finns 135 lägenheter. I dag drivs servicehuset i kommunal regi. Även dagverksamheten Titania, som sedan tidigare bedrivs i huset, ingår i upphandlingen.

Temabo AB tar över driften den 1 juni 2008 och avtalet löper t. o. m den 31 maj 2012. Företaget är relativt nystartat och erbjuder en verksamhet med stort inslag av kulturella aktiviteter. Temabo har nyligen fått uppdrag av Falu kommun att även driva ett äldreboende där.

onsdag 13 februari 2008

Träffa dina lokala politiker!

Antingen vid Stadsdelsnämndens möte imorgon torsdagen den 14 februari (samtliga handlingar finns här) eller i Västermalmsgallerian nu på lördag den 16 februari klockan 12-15. På lördag finns även möjlighet att åka snowboard i Rålambshovsparken för den som vågar, mer information finns på stadsdelens hemsida.

fredag 8 februari 2008

Försörjningskravet ger nya möjligheter

Efter gårdagens och morgonens tydligt negativa massmediarapportering kring förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring (se blogginlägget nedan ) så har SvD och GP idag ledare som nyanserar mediadebatten genom att peka på att försörjningskravet inte avser att gälla för de personer som flytt undan förföljelse och är i behov av skydd i Sverige.

En ytterligare aspekt som bör beaktas är att det enligt nuvarande regelverk är nästintill omöjligt att få uppehållstillstånd för vuxna barn, syskon, föräldrar eller andra släktingar utanför den s.k. kärnfamiljen. Det nya reglerna om försörjningskrav kan tvärtemot den vinkling som gjorts i debatten även ge en större möjlighet till återförening med släktingar som idag inte har någon möjlighet att få uppehållstillstånd genom anknytning. Sett ur detta perspektiv finns all anledning att nyansera debatten kring denna fråga.

Man kan även undra varför det endast är V och Mp som debatterar frågan medan S verkar hålla en låg profil...kan det vara så att socialdemokraterna på grund av sina misslyckade politik på detta område återigen väljer att huka i migrations och integrationsdebatten.... Allt medan Maud Olofsson och centerpartiet driver på alliansregeringens satsningar för ett minskat utanförskap!

torsdag 7 februari 2008

(S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring där jag berörde den nu aktuella frågan om försörjningsansvar och bl.a. Rädda Barnen och Anders Lago (s) kanske bör läsa detta inlägg för att bättra på sina kunskaper i frågan. Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Det mångkulturella samhället är en tillgång! där jag pekade på de främlingsfientliga tongångarna från det socialdemokratiska parti som Magdalena Streijffert och Anders Lago tillhör och jag har ännu inte hört vare sig partiledaren Mona Sahlin eller partisekreteraren Marita Ulvskog tydligt ta avstånd från utspelen av Ilmar Reepalu och Göran Johansson. Mot denna bakgrund ekar kritiken från socialdemokratin ganska tomt och är nog snarare ett tecken på den ideologiska vilsenhetsom präglar partiets olika utspel. Det är dock enligt min mening hög tid att överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för den socialdemokratiska kollektivistiska bidragstänkandet är en ny liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum, vilket jag skrivit om här: Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt! där jag även hämtar stöd från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och rapporten Integration, mångfald, tillväxt

Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt min krönika på Politikerbloggen samt ett urval av blogginlägg nedan:

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!
Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!
Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!
Behöver Sverige världen?
Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!
Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Läs även dessaa goda inlägg från Johanna Nylander och Niklas Frykman samt ytterligare artiklar i SvD och GP

Kungsholmen växer på höjden...
Denna bild är från en artikel i DN som visar en framtidsbild från den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Att bygga på höjden och utveckla spårtrafiken är två sätt att utveckla Kungsholmen till en tätare, grönare och mer levande stadsdel.
Läs även Ankersjö samt Söderorts (c)

tisdag 5 februari 2008

Vi behöver fler nya spårlösningar!

Ett förslag på ny tvärspårväg som ett alternativ till Österleden presenteras i dagens DN detta är ett bra exempel på den nysatsning på spårtrafik som behövs för att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm och därigenom skapa möjligheter för minskad biltrafik och en bättre luftmiljö. Nu väntar vi bara på en spårvagnslinje från Norrmalmstorg och fram till den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen.

Se även kommentarer på yimby.se samt hos Per Ankersjö