På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 29 september 2008

Hybridteknik, biogas och etanol - här finns alternativen!

Det är hög tid att en allt mer pressad fordonsindustri nu på allvar börjar satsa på forskning och utveckling av nya motorer, när t.o.m. gamla anrika Jaguar slår in på miljöbilsspåret så är det dags att inse att oljans tid är förbi och vi nu behöver rikta blickarna åt annat håll. Etanolen är ett steg på vägen trots att detta drivmedel utsatts för en hård kampanj från oljelobbyn. På sikt krävs dock att vi går vidare mot biogas och en utvecklad hybridteknik och kanske även vätgas...
För att skapa en bättre stadsmiljö med mindre avgaser är alla dessa olika spår i drivmedelsutvecklingen välkomna.

Läs mer om dessa frågor hos Johan Hedin eller på Miljödebatt.

torsdag 25 september 2008

Parksatsningar i Centerpartiets budgetförslag

Centerpartiets förslag till budget för Stockholms stad tar bl.a. tydligt fasta på de satsningar på att rusta upp och utveckla stadens parker som vi inom Kungsholmscentern med stor framgång drivit i vår lokala stadsdelsnämnd. Mer om budgeten finns här.

fredag 12 september 2008

Nytt möte i Stadsdelsnämnden 18/9

Här finns länk till Kungsholmens hemsida där du kan ta del av vad som sker på Kungsholmen samt även läsa dagordning och handlingar till vårt kommande möte i Stadsdelsnämnden. Mötet äger rum klockan 18.00 torsdagen den 18 september i Bolindersalen på Hantverkargatan 2 L.

Vi kommer vid mötet att inleda med en presentation av byggprojekten i Lindhagensområdet och allmänhetens frågestund där det går bra att ställa frågor direkt till nämndens politiker.

Klicka här för dagordning och handlingar.

onsdag 10 september 2008

Kungsholmscentern vill ha en grönare stadsmiljö

Kungsholmsalliansen ligger därför steget före stadshuset i denna fråga....med tanke på vad som står i budgeten för 2009 som DN refererar idag

fredag 5 september 2008

Ökad närdemokrati

I dagens DN finns en artikel om hur närdemokratin skall ökas i Stockholm. Här på Kungsholmen arbetar vi i alliansmajoriteten redan med detta och välkomnar givetvis detta initiativ. När det gäller våra parker och grönområden har vi inbjudit till ett flertal samråd och parkvandringar inför det pågående upprustningsarbetet. Vi har dessutom genomfört trygghetsvandringar för att hämta in synpunkter kring hur vi kan förbättra belysning etc. En viktig del är även stadsdelsnämndens möten vilka är öppna för allmänheten och även inleds med en allmänhetens frågestund där man kan ställa frågor till nämndens politiker och stadsdelsförvaltningens chefer. Det finns även möjlighet att lämna medborgarförslag vilka alltid behandlas i nämnden. Läs gärna mer om vår verksamhet i stadsdelsnämnden via hemsidan.

Mer om stadens projekt finns här.

tisdag 2 september 2008

Ökade valmöjligheter inom vården

På Kungsholmen har möjligheten att välja mellan olika vårdgivare ökat som ett resultat ev den nyligen genomförda vårdvalsreformen. I dagens DN skriver Gustav Andersson (c) tillsammans med övriga alliansföreträdare om hur vårdvalsreformen kan förbättras ytterligare. Detta är bra, ingen reform av den här omfattningen kan genomföras utan att behöva justeras i efterhand. Den bärande tanken i reformen är att öppna upp vårdsektorn för konkurrens från fler små och stora aktörer i linje med de förslag som lämnats i en tidigare publicerad rapport från Nutek där såväl vårdfacken som arbetsgivarorganisationerna och ett flertal ytterligare aktörer varit delaktiga i att ta fram rekommendationer för hur vården kan bli en framtidsbransch. Rapporten finns här.
Detta är huvudförslagen i rapporten:
1. Öka produktiviteten och effektiviteten
2. Skapa förutsättningar för kundvalssystem
3. Konkurrensutsätt vård och omsorg
4. S kapa ekonomiskt utrymme för expansion
5. L ikställ konkurrensvillkoren mellan offentliga och privata alternativ
6. Stötta entreprenörskap
7. Underlätta internationalisering

Uppdatering: Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m) sammanfattar föreslagna förbättringar på sin blogg medan oppositionen givetvis är kritisk mot alla nya grepp inom sjukvården, vilket vara väntat... Dag Larsson (s) och Nalin Pekgul (s)

Några ytterligare artiklar på ämnet: DN (alliansen), DN (oppositionen), DN (vårdpersonalen), SvD samt uppdaterad kommentar från Catharina Elmsäter-Svärd (m).