På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 19 maj 2008

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden

I senaste numret av lokaltidningen Vårt Kungsholmen lyfter jag frågan om behovet av tillväxt för att rädda vår miljö. Detta som ett svar på en tidigare insändare och den intervju som jag berättat om i tidigare inlägg.
____________________________________

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden

Som insändarskribenten Martin påpekade i förra veckans Vårt Kungsholmen är dubbdäcksförbud en effektiv åtgärd som direkt skulle kunna innebära en avsevärd förbättring när det gäller partikelhalterna i luften. Det var även därför som jag valde att nämna detta exempel i tidigare intervju. Det har skett en avsevärd utveckling inom däckindustrin vilket gör att man kan ifrågasätta behovet av dubbdäck, i varje fall i stadstrafik. Ett förbud eller en särskild avgift för dubbdäck är även ett bra exempel på hur vi kan gynna utvecklingen av mer miljövänliga alternativ. Genom att öka kostnaderna för miljöförstöring och premiera innovationer och nytänkande kan vi använda marknadsekonomins drivkrafter för att värna vår miljö. I centerpartiet tror vi på ekonomisk tillväxt. Vi tror till och med att ekonomisk tillväxt är en nödvändighet för att kunna rädda vår miljö. En tillväxt som drivs av ökade satsningar på miljöinnovationer och miljöteknikutveckling är också den bästa miljöåtgärden. Det tycker även världsnaturfonden WWF som presenterade ett flertal olika exempel på detta när de träffade centerpolitiker från hela landet i Stockholms stadshus för några veckor sedan. Det farligaste vi kan göra är att ge efter för miljövänsterns tillväxtfientliga hållning i miljöfrågor. Vi kan inte backa in i framtiden utan framtidsfrågorna måste lösas genom kreativitet och nytänkande. Givetvis måste vi ändra vårt beteende för att rädda vår miljö men lösningen är inte att blicka bakåt utan vi måste våga utmana invanda föreställningar för att finna lösningarna till dagens och även framtidens miljöproblem.

Oscar Fredriksson, ordförande
Kungsholmscentern
________________________________________

Läs mer på NUTEK:s hemsida samt artikel i tidningen Miljöaktuellt eller besök WWF som har en hel site om behovet av miljöteknikutveckling.

Johan Hedin har även ett blogginlägg på samma tema.

söndag 11 maj 2008

Centerpartiets framtidsdialog om öppenhet

Delta i centerpartiets framtidsdialog med fokus på öppenhet och mänskliga rättigheter. En aktuell fråga som just nu diskuteras på ett flertal bloggar är frågan om rätten till vård för papperslösa som återigen aktualiserades i dagens DN. Detta är inte i första hand en lokalpolitisk fråga men eftersom den rör centrala ideologiska ställningstaganden kan den nog vara av intresse för alla politiskt engagerade läsare av denna blogg.

måndag 5 maj 2008

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden!

I Centerpartiet tror vi på ekonomisk tillväxt!
Vi tror till och med att ekonomisk tillväxt är en nödvändighet för att kunna rädda vår miljö!
Vi tycker också att miljöförstöring skall vara dyrt medan miljöförbättrande insatser skall premieras, dvs vi tror på en marknadsekonomi där vi börjar ta betalt för negativ miljöpåverkan eftersom det allt för länge varit i det närmaste gratis att förstöra miljön. En tillväxt som drivs av ökade satsningar på forskning och miljöteknikutveckling är också den bästa miljöåtgärden! Det tycker även världsnaturfonden WWF som startat en hel site om detta vilken du hittar här

Kungsholmens luftmiljö

Länk till intervju i lokaltidningen Vårt Kungsholmen om Kungsholmens luftmiljö hittar du här Intervjun finns på sidan 14 under rubriken - Vad gör ni åt den dåliga luften? Mina svar på frågorna finns nedan:

Ska det vara så här?
– Nej, det är inte okej. Bor
man i en stad får man givetvis
acceptera vissa störningar, men
att luften är hälsofarlig ska man
inte acceptera.

Vad vill du göra?
– Bygga ut spårvagnslinjen
som är tänkt att gå mellan Norrmalmstorg
och Stockholms
central. Tänk vilken avlastning
i trafi ken om den kunde gå hela
vägen till Nordvästra Kungsholmen!
Det är även därför
som vi inom centern stödjer
Förbifart Stockholm. Vi kan
inte fortsätta leda trafi ken rakt
genom Kungsholmen.

Har du gjort vad du har kunnat?
– Ja, det tycker jag nog. Vi är
ju många som i fl era år framfört
betydelsen av att gräva ned
Essingeleden. Just nu rustar vi
upp stans parker, och bra växtlighet
dämpar effekterna av en
dålig luftmiljö. Men det är klart
att vi skulle kunna göra mer,
till exempel införa ett dubbdäcksförbud.