På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 29 augusti 2007

Kungsholmscenterns förslag till riksstämman

En majoritet av Kungsholmscenterns styrelse kommer att delta vid centerpartiets riksstämma i Kalmar. Nedan finner du även en lista över våra ändringsförslag till partistyrelsens yttranden.

Område 1
På sidan 12 rad 325 önskar vi lägga till följande punkt: Att var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj skall ha rätt att bosätta sig i Sverige.

Område 2
På sidan 35 rad 1044 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Att använda ekonomiska styrmedel i form av miljöavgifter för att minska långväga vägtransporter.

Område 3
På sidan 8 rad 252 önskar vi lägga till följande punkt: Att arbetsförmedlingarna skall erbjuda arbetslösa funktionshindrade samma stöd och aktiviteter som andra arbetslösa.

Område 4
På sidan 15 rad 484 önskar vi lägga till följande punkt: Att i befolkningstäta områden minska miljöbelastningen genom att bygga på höjden.

Område 5
På sidan 7 rad 201 önskar vi lägga till följande punkt: Att under mandatperioden genomföra en omfattande utvärdering av den nya asylprocessen.

Område 6
På sidan 4 rad 124 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Åtgärder som innebär en kränkning av den personliga integriteten skall alltid beslutas av domstol och om så inte skett skall den enskilde vara berättigad till skadestånd.

Område 7
På sidan 13 rad 97 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att stärka skyddet för migrantarbetare och säkerställa att det finns goda finansiella kanaler för dem att sända kapital till sina hemländer (sk. remittances).

Område 8
På sidan 6 rad 177 önskar vi lägga till följande punkt: Att ett regelråd inrättas i syfte att granska ny lagstiftning med utgångspunkt från ett företagarperspektiv.

Område 9
På sidan 5 rad 146 önskar vi lägga till följande punkt: Att det årligen genomförs en nationell kontroll av utbildningens kvalitet vid landets samtliga skolor så att dåliga skolor kan stängas oberoende av vem som är huvudman.

Område 10
På sidan 9 rad 254 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att genom tydligare ägardirektiv klargöra vad som ingår i public-service företagens uppdrag.

Område 11
På sidan 11 rad 332 önskar vi göra tillägg till det befintliga uttalandet enligt följande: Att det svenska ordförandeskapet skall präglas av engagemang, öppenhet och en vilja att ta ledningen i det globala miljöarbetet.

Område 12
På sidan 9 rad 270 önskar vi lägga till följande punkt: Bygga upp ett väl fungerande intranät och e-postsystem för att underlätta informationsspridningen och kontakten mellan medlemmar över hela landet.

torsdag 23 augusti 2007

DN skriver om Kungsholmscentern och Kallbadhuset

I dagens DN finns en halvsida om att flytta Kallbadhuset till Ulvsundasjön i enlighet med det förslag som vi inom Kungsholmscentern argumenterat för. Länken till artikeln finner du här. Notera särskilt uttalandet från vår avdelningsordförande Oscar Fredriksson som även kommer att medverka vid vårt öppna möte om Kallbadhuset den 7 september, se inlägget nedan.

måndag 20 augusti 2007

Öppet möte om Kallbadhuset

Kungsholmscentern arrangerar fredagen den 7 september klockan 18.30 på Parmmätargatan 3 ett öppet möte om Kallbadhuset där alla som önskar dela med sig av sina synpunkter inbjuds att delta. Centerpartiets lokalpolitiker på Kungsholmen kommer även att redogöra för förslaget att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön för att på detta sätt ytterligare profilera den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. Detta arrangemang är en del av Kungsholmscenterns arbete för en tydligare dialog mellan oss lokalpolitiker och våra väljare. Mycket välkomna!

onsdag 15 augusti 2007

Försvara trängselskatten

Även om vi givevis vill se att trängselskatten så snart som möjligt omvandlas till en miljöavgift som vi kan besluta om lokalt i Stockholm så är principen att använda ekonomiska styrmedel för att förbättra miljön givetvis helt rätt! Läs gärna repliken från centerpartiets fullmäktigeledamot och gruppledare Per Ankersjö på sidan 34 i senaste Vårt Kungsholmen.

fredag 10 augusti 2007

Sommardebatt i Vårt Kungsholmen

Under sommaren har debatten om kallbadhus, miljöansvar och regeringens (centerpartiets) jobbpolitik varit i fokus på debattsidorna i lokaltidningenVårt Kungsholmen nr 28 (s. 18) med replik från Kungsholmscentern i nr 29 (s. 18) samt en kommentar till en artikel om kallbadhuset i nr 30 (s. 4) samt fortsatt debatt om kallbadhuset i nr 31 (s. 22) där vi får positiv respons på förslaget om att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön istället för Riddarfjärden.
Vi vill veta vad du tycker så lämna gärna dina synpunkter här på bloggen eller kontakta oss. Kontaktinformation samt möjlighet att delta i vår bloggomröstning finns i listmenyn till höger.

Trängselskatt


Stocholmscentern lovade under valrörelsen att arbeta för att återinföra trängselskatt (miljöavgifter) och vi är stolta över att nu kunna infria detta vallöfte! Se ovanstående grattismeddelande i Vårt Kungsholmen nr 30 (s. 10)