På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 1 oktober 2009

Grön förnyelse av staden

I dagens SvD kommer ett hårt utfall mot förnyelsen av Stockholm. En förnyelse som just nu pågår på nordvästra Kungsholmen och som förutom fler bostäder även ger nya affärs- och kontorsytor samt en ny spårvagnslinje längs med den nya Lindhagensgatan och via Flemmingatan in till City och vidare till andra sidan stan. Detta kombinerat med etablerandet av nya grönytor samt en riktad satsning för att rusta upp våra parker och grönområden i enlighet med den Parkplan som tidigare beslutats så tycker jag nog att uvecklingen är positiv för oss här på Kungsholmen - Kungsholmsallilansen arbetar gemensamt för att bevara Kungsholmens parker och grönområdet för att skapa en grönare stad och det är just av denna anledning som vi även säger nej till vissa förslag medan vi välkomnar andra.

Läs mer om den nu aktuella artikeln i SvD hos Yimby samt hos Stockholmscenterns ordförande och gruppledare i fullmäktige Per Ankersjö och vår representant i stadsbyggnadsnämnden Lukas Forslund.

måndag 28 september 2009

Alliansen: Inga radhus längs Rålambshovsleden

Lokaltidningen Vårt Kungsholmen rapporterar om Kungsholmsalliansen tydliga svar på förslaget att bygga radhus längs med Rålambshovsleden.

Vi skrev följande i vårt pressmeddelande som samtliga partier står bakom:

Alliansen på Kungsholmen

2009-09-21

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen tillbakavisar förslaget att bygga radhus vid Rålambshovsparken
Kungsholmen är Stockholms skyltfönster och utvecklingsfront där vi strävar efter att skapa en spännande och attraktiv stadsmiljö. Kungsholmen är också en unikt vacker stadsdel med sina grönområden och närheten till vattnet. Planerna på de 22 st radhusen intill Rålambshovsparken avisas nu av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

- Alliansen på Kungsholmen prövar förutsättningslöst alla möjligheter att bygga en levande attraktiv stad som motsvarar den stora efterfrågan på lokaler och bostäder. Vi slår samtidigt vakt om den totala samhällsbilden där parker och övriga grönområden utgör en viktig del för en attraktiv boendemiljö, säger alliansens gruppledare på Kungsholmen.

- Förslaget kräver ett stort ingrepp i en grön kil utan att ge mer än ett marginellt tillskott av boende och är inte i linje med våra planer för Rålambshovsparkens upprustning, säger alliansens gruppledare i stadsdelsnämnden som därför tillbakavisar förslaget i sin helhet.

De upprustningsarbeten som nu pågår i enlighet med den parkplan som tidigare beslutats är ett led i arbetet att bevara och utveckla Kungsholmens grönområden. Alliansen anser mot denna bakgrund att planerna på att bygga radhus utmed Rålamshovsparken inte bör förverkligas.

Fossilfri bilpark till 2030 - ett lyft för stadsmiljön

Debatten i SvD om vad som är en effektiv miljöpolitik fortsätter mellan Centerpartiets och Miljöpartiets ledande företrädare här i Stockholm. Här på bloggen har jag tidigare i ett flertal inlägg under etiketten Miljöansvar argumenterat för att tillväxt är den bästa miljöåtgärden och samma argumentation finns nu i uppdaterad version på min egen blogg.

En artikel som knyter an till diskussionen om det är möjligt med en fossilfri bilpark till 2030 och Centerpartiets ersättaryttrande vid det senaste sammanträdet i stadsdelsnämnden finns här.

Dagens övriga inlägg i diksussionen finns hos Johan Hedin Per Ankersjö Andreas Krohn Elisabeth Thand Ringqvist Gustav Andersson Lukas Forslund och Joakim Aspeheim

/Oscar Fredriksson

fredag 18 september 2009

Kungsholmscentern till riksdagen 2010?

Det finns goda möjligheter för att Kungsholmscentern tar plats i riksdagen efter valet 2010 och två starka kandidater är Oscar Fredriksson och Elisabeth Thand Ringqvist

Vi hoppas givetvis på ännu fler kandidater så det är bara att höra av sig. Val av nomineringskommitte sker nästa vecka och vi kommer att även att ha en öppen nomineringsblogg för alla intresserade av att kandidera till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige.

Välkommen med din kandidatur!

Strategi för fler elbilar på Kungsholmen

Metro har rapporterat om att bristande kunskap hindrar elbilsförsäljningen att ta fart. En del av problemet är osäkerheten kring hur laddningen skall ske och även om det givetvis går att ladda via det vanliga elnätet så behövs även fler särskilda laddstolpar som möjliggör en effektivare och snabbare laddning. Laddstolparna har även en viktig betydelse rent psykologiskt för att skapa trygghet hos bilköpare som tvekar i valet mellan en bil med elhybridmotor eller vanlig förbränningsmotor. Mitt ersättaryttrande bifogas nedan och här finns tjänsteutlåtandet och remissen som jag refererar till.
__________________________________

Kungsholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Ärende 10

Strategi för elbilar och laddhybrider.
Remiss från kommunstyrelsen KS 314-331-2004

Ersättaryttrande

Dagens regelverk avseende bl.a. uppförandet av laddstolpar och laddning av elfordon är i behov av omfattande översyn och den rådande problematiken beskrivs tydligt i såväl Stadsdelsnämndens som Miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänsteutlåtanden. Här har givetvis jag som Centerpartist en viktig roll att föra denna fråga vidare till ansvariga statsråd och tjänstemän på Näringsdepartementet såväl som Miljödepartementet.

En fungerande infrastruktur för elfordon är nödvändigt för att skapa marknadsförutsättningar och främja en god ekonomisk tillväxt inom ett från miljösynpunkt prioriterat område. Genom ett tydligt regelverk och en långsiktig strategi när det gäller satsningar på infrastruktur kan vi som politiker underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval – vilket i detta konkreta fall kan vara att välja en bil med elhybridmotor istället för en bil med vanlig förbränningsmotor. Det är endast genom att på detta sätt dra nytta marknadsekonomins drivkrafter och underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval som vi kan åstadkomma den typ av konsumtionsförändringar som är nödvändiga för att i tid lösa dagens och framtidens miljöproblem. Denna strategi för elbilar och laddhybrider är därför ett viktigt steg i rätt riktning och de farhågor som framförs avseende laddstolparnas påverkan på stadsmiljön framstår i sammanhanget som något märkliga. Som Centerpartist ser jag tvärtom en ökad tillgänglighet till laddstolpar för elfordon som någonting i grunden mycket positivt och har svårt att ta till mig argumentet att det skulle inverka negativt på stadsmiljön.

Oscar Fredriksson
Centerpartiet

torsdag 17 september 2009

Ponte Vecchio - Välkommen till Kungsholmen

Idag har förslaget att utnyttja den ganska ogästvänliga Barnhusbron för att skapa en ny spännande stadsmiljö utsetts till vinnare i Metros och Fastighetsägarnas omröstning. Jag vill därför ta tillfället i akt att hälsa välkommen - varför inte gå vidare i samma spår och ge varje bro över till Kungsholmen sitt särskilda uttryck? Vad skulle man inte kunna göra med exempelvis Västerbron....

/Oscar

Läs även Per Ankersjö (som viss skrivit fel stadsdel i rubriken...) samt tidigare inlägg med rubriken Barnhusbron - en vision för innerstadens förnyelse.

onsdag 16 september 2009

Mer ideologisk debatt på alla nivåer!

Kungsholmscenterns blogg fokuserar i första hand på lokala frågor och är ett sätt att skapa en kontaktyta och utveckla det politiska samtalet mellan fritidspolitiker och väljare.

Behovet av en ideologisk debatt är lika viktigt på den lokalpolitiska gräsrotsnivån som på regional nivå och i rikspolitiken.

Medan man på riksnivå nu återigen kommer att debattera integritetsfrågor med anledning av att FRA-lagen kommer upp till behandling i försvarsutskottet finns på det regionala planet en spirande ideologisk miljödebatt.

Lokalt på Kungsholmen ger även det stundande kyrkovalet en plattform för ideologisk debatt och dagens insändare i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen för fram ett tydligt liberalt budskap om alla människors lika rätt och värde. (se insändaren på s. 2 och annonsen på s. 10)
Detta budskap är även tydligt hos Helen.

Kungsholmscenterns blogg har i likhet med andra lokala politiska bloggar en viktig uppgift för att knyta samman politiken och fungera som en länk till de väljare som vill veta mer om vad de olika partierna har för ideologiska utgångspunkter.

Ambitionen med denna blogg är sedan starten 2007 att fylla denna funktion. Hör gärna av dig med synpunkter på innehåll och om det är några frågor som du tycker att vi bör bevaka särskilt.

Centerpartiet vs. Miljöpartiet - tillväxt vs. tvång?

I dagens Expressen kommer ytterligare ett inlägg i pågående miljödebatt kring vad som är en effektiv miljöpolitik. Den linje som Centerpartiet och Kungsholmscentern driver är att det behövs en marknad med tydliga spelregler som gynnar en miljömässigt hållbar tillväxt. Att använda marknadsekonomiska styrmedel är avsevärt mycket mer effektivt än straff, förbud och tvång vilket är de teman som genomsyrar miljöpartiets och miljövänsterns hållning i miljöfrågor. Miljöpartiets tillväxtfientliga hållning är inte bara kontraproduktiv utan dessutom farlig då den riskerar försena och hindra den miljöteknikutveckling som är helt nödvändig för att möta dagens, och även morgondagens, globala miljöproblem. Läs även Karl Malmqvist

Miljöpartiets användning av begreppet "miljörasism" när man beskriver miljölandstingsrådet Gustav Anderssons och miljöminister Andreas Carlgrens inlägg i debatten är desutom särskilt beklämmande och har kommenterats av bl.a. Oscar, Annie, Johan, Per, Magnus och Gustav.

(UPPDATERING: ur arkiven har jag nu även plockat fram detta inlägg från september 2007 där Kungsholmscentern polemiserar med den numera avpolleterade S-talesmannen Thomas Östros planekonomiska tvångsretorik....)

lördag 12 september 2009

Befria kyrkan från politik

Kyrkovalet närmar sig och Helen driver en intensiv kampanj som kandidat till kyrkomötet.

I veckans nummer av Vårt Kungsholmen (s. 43) har Centerpartiets kandidater till kyrkofullmäktige i Kungsholms församling en insändare med rubriken "Befria kyrkan från politik" som även bifogas nedan.

Mer information om vilka frågor som Oscar och Elisabeth vill driva i Kungsholms församling hittar du på denna länk.

Läs även på Helens blogg vilka frågor hon vill driva på nationell nivå.

_______________________

Befria kyrkan från politik

Kyrkan är ingen plats för partipolitik. Därför är det vår
ambition som Centerpartiets kandidater i Kungsholms
församling att till nästa kyrkoval verka för att avskaffa de
partipolitiska nomineringsgrupperna – såväl nationellt
som på församlingsnivå.

En avpolitisering av kyrkan nnebär också att de partier som idag
ställer upp i kyrkovalet endast av partistrategiska skäl inte längre
kan använda kyrkan som en spångbräda till ökat inflytande.

Låt kyrkan styras av engagerade församlingsmedlemmar
– inte av politiker. Väl mött på valdagen den 20 september
eller varför inte förhandsrösta på församlingsexpeditionen,
Parmmätargatan 3.

Oscar Fredriksson
Elisabeth Thand Ringqvist

________________

UPPDATERING: Läs om kyrkovalet i DN samt ledare i samma tidning 14/9 om behovet av att skilja mellan religion och politik. På samma tema finns även ett debattinlägg 15/9 och replik 16/9 i Kyrkans tidning

fredag 11 september 2009

Integritetsmanifestation 12 september

Imorgon den 12 september är det en stor integritetsmanifestation under parollen Freedom Not Fear 2009 - Internationell Aktionsdag på Sergels torg med början klockan 17.

Kungsholmscentern har sedan lång drivit en tydlig linje i dessa frågor och vid manifestationen kommer Oscar Fredriksson att tala vid ca 19.30. Kom gärna förbi och visa ditt stöd.

UPPDATERING: Anförandet från manifestationen finns här.

tisdag 8 september 2009

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden


Kungsholmsbon och tillika Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson går idag på Politikerbloggen till angrepp mot miljövänsterns moraliserande och förbudsbaserade miljöpolitik.
Jag skriver själv i en kommentar till artikeln att:
"Konsumtion och ekonomisk tillväxt är inte per automatik negativt för miljön. Tvärtom kan detta driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle – under förutsättning att utveckling och konsumtionsmönster gynnar miljömässigt hållbara lösningar. Denna insikt är avgörande för att på allvar komma tillrätta med dagens miljöproblem. Miljövänsterns moralism och förbudspolitik riskerar att motverka sitt syfte och blir i sig ett hot mot miljön eftersom man väljer att möta dagens utmaningar med gårdagens lösningar."
Läs även mitt tidigare inlägg på detta tema med samma rubrik som ovan "Tillväxt är den bästa miljöåtgärden"
Det är hög tid för en tydligt ideologisk debatt i miljöfrågan där vi måste inse behovet av en framåtsyftande miljöpolitik som drar nytta av de marknadsekonomiska drivkrafterna.
Per Ankersjö som är Centerpartiets gruppledare i stadshuset skriver också om detta.
/Oscar Fredriksson

torsdag 3 september 2009

Förbifartens och Essingeledens miljöbelastning

På förekommen anledning då frågan om Essingeledens och den planerade förbifarens påverkan på miljön, trafiken och stadsplaneringen tidigare dikuterats på denna blogg finns nu ett flertal intressanta inlägg om detta för den som vill fördjupa sig i frågan. Bl.a. har Vägverket en informationssida där man även tar upp farhågan att förbifarten glesar ut stadsbebyggelsen men menar att effekten kan bli den motsatta och skriver "Förbifarten stärker potentiellt en flerkärning struktur, vilket kan motverka utglesning."

Vidare finns i SvD ett MP utspel med bemötande från C samt ett inlägg från S
Dessutom finns ett flertal artiklar på DN:s hemsida.

Stockholmcenterns Gustav Andersson, Per Ankersjö och Johan Hedin skriver också om frågan på sina bloggar.

Jag är ingen expert på trafikplanering men hoppas att länkarna ovan kan ge en liten hjälp på vägen för den som vill fördjupa sig i diskussionen och syna de olika argumenten närmare!

Mvh
Oscar Fredriksson

måndag 31 augusti 2009

Barnhusbron - en vision för innerstadens förnyelseFoto: Fastighetsägarna Stockholm och Kjellander+Sjöberg

I dagens Metro finns ett förslag om ytterligare förnyelse och nytänkande kring stadens arkitektur. Återigen är Kungsholmen i blickfånget och denna gång är det Barnhusbron som föreslås få en utformning som hämtar inspiration från historiska landmärken som Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig.

I förslaget beskrivs projektet som "En ny pulserande innerstadslänk som kopplar samman Kungsholmen och Norrmalm genom ny bebyggelse och gata på den idag breda överdimensionerade och tomma Barnhusbron". Ett intressant och spännande förslag som gärna får konkretiseras ytterligare. Nedan finns arkitekten Stefan Sjöbergs beskrivning av förslaget.

Barnhusbron – en Ponte Vecchio i Stockholm

Nya Barnhusbron föreslås bli en pulserande bebyggd innerstadslänk mellan Kungsholmen och Norrmalm - vidare in mot City. Platsen är strategisk och projektet rimmar väl med Stockholm Stads kommande utbyggnad med en ny stadsdel längs vattnet från Norra Bantorget vidare över spårområdet och Klarastrandsleden. Barnhusbron ligger i dess skärningspunkt och kan bli ett sätt att tydligare koppla samman den nya bebyggelsen med befintliga stadsdelar.

Jämförelsen med Ponte Vecchio i Florens ligger nära till hands. En omtyckt och berömd bro med karaktär och identitet som uttrycker stadens belägenhet på och vid vattnet. Precis som Ponte Vecchio förses bron med ett stadsmässigt innehåll, en bebyggelse som har ett rikt utbud av butiker, caféer, restauranger och andra publika verksamheter. Samtidigt erbjuds flanören utblickar och utsiktspunkter för att kunna ta in den omgivande staden och dess vattenrum. Ytterligare en slående likhet är den lätta och intressanta arkitekturen.

Stadsutvecklingsförslaget sträcker sig i brons hela längd och bredd. En åt båda hållen öppnande gata i mitten kantas av attraktiva mindre butikslokaler och verksamheter i två plan. Gatumiljön blir integrerad och ny i sitt slag för Stockholm, en sk Shared Space där fotgängare, cyklister och bilister rör sig på en gemensam yta – men med låg fart på de gåendes villkor. Variationen i gaturummet ger ett luftigt och lätt intryck med utsikt från brospannet över hela Stockholm.

Våningarna högre upp i Barnhusbrohuset gör sitt för att ytterligare skapa en blandad stad, fjärran från äldre tiders funktionsseparering. De innehåller moderna ljusa bostäder med generösa balkonger och terrasser. Detta ger tillsammans med ett mindre inslag av arbetsplatser ett tillskott till innerstan på 250 nya lägenheter. Bostäderna får på ena sidan utsikt mot Stadshuset i söder och på andra sidan mot S:t Eriksbron i bästa kvällssolsläge.

Uppe på byggnadens tak anläggs lummiga trädgårdar, lekplatser och gröna parkytor tillgängliga för allmänheten.

Från Barnhusbrogatan finns en vertikal förbindelse – trappor och hiss – ner till en ny småbåtshamn i Barnhusviken med café och restaurang sommartid.

Barnhusbron kommer att gå från att vara en anonym, blåsig och tom vit fläck på kartan till att bli en angelägenhet och destination för alla Stockholmare.

Bakgrund Barnhusbron är en bro i centrala
Stockholm, som förbinder stadsdelarna Norrmalm med Kungsholmen och spänner över Barnhusviken och Klarastrandsleden.Barnhusbron projekterades som en del av aldrig realiserade Rådmansleden, vilket förklarar dess idag överdimensionerade bredd. Även den höga höjden på bron beror på en icke realiserad plan - att förlägga Klarastrandsleden på en viadukt över järnvägsspåren.

Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/ MSA,
www.ksark.se

fredag 28 augusti 2009

Skatepark och 400 lägenheter på Lilla Essingen

Bild från DN

Dagens Nyheter skriver idag om satsningen att bygga drygt 400 nya lägenheter på Lilla Essingen. Denna satsning gör att Kungsholmen och Essingeöarna stärker sin tätposition som en av innerstans mest spännande stadsdelar men kunde man inte ha gått ytterligare ett steg längre?

Primusområdet är idag en försummad del av Lilla Essingen och domineras helt av den kontorskoloss som idag ägs av Vasakronan. Området har under lång tid varit i behov av omfattande upprustning och det kommer såvitt Kungsholmscentern är informerad att byggas drygt 400 nya lägenheter, hyresrätter såväl som bostadsrätter. Om det blir några kooperativa lägenheter eller ägarlägenheter verkar dock inte helt klart i dagsläget.

Förslaget är att bygga en större huskropp som skärmar av mot Essingeleden samt ett antal fristående huskroppar längs med strandkanten och mellan dessa ett nytt parkområde. Den befintliga parken längst ut på udden kommer att bevaras och rustas och en särskild skatepark kommer också att byggas i samband med att man anlägger en ny strandpromenad som binder samman Primusområdet med den övriga bebyggelsen i Luxområdet på andra sidan Essingeleden. Essingeleden är alltjämt ett problem och en nedgrävning alt. inglasning vore givetvis den bästa lösningen för att minska ledens negativa miljöpåverkan även om ett ökat miljötänkande inom bilindustrin, byggandet av en ny förbifart och möjligheterna att införa dubbförbud något kan minska Essingeledens påverkan på närmiljön.

Något som grumlar glädjen över denna satsning är dock att man inte riktigt vågat ta ut svängarna och gått ytterligare ett steg när det gäller miljötänkande, se bl.a. Centerpartiets motion om gröna tak etc. Vidare kommer man att bevara stora delar av den befintliga kontorskolossen och försöka integrera den i det nya området. Detta tror jag är ett misstag och visar på bristande visioner när det gäller stadens utveckling. Varför inte omforma hela områdets karaktär och istället för att bevara den befintliga fastigheten satsa på att bygga någonting i stil med Trifoliumskrapan eller den nu föreslagna Stockholmsfyren? Båda dessa förslag visar på ett mer visionärt tänkande och skulle generera ett större antal lägenheter samtidigt som det skapas utrymme för såväl affärer som kontorslokaler. Detta skulle då göra området mer urbant samtidigt som grönskan och vattnet ger en direkt tillgång till naturen. Så min fråga är varför bevara en trist kontorsfastighet när man istället kan skapa en helt ny spännande stadsmiljö? Var finns visionerna Alvendal?

En sista intressant frågeställning är också vilka kollektivtrafiklösningar som man tänker sig för området? Närheten till vattnet gör att Centerpartiets tidigare förslag om vattenburen kollektivtrafik återigen är aktuellt och kanske tål att tänka på. Ett annat spännande förslag är spårbilar vilket är en lösning som fått allt mer uppmärksamhet under senaste tiden så ta av dig skygglapparna Alvendal och våga slå följe med Centerpartiet på vägen mot framtiden!

Oscar Fredriksson, ordförande för Kungsholmscentern

PS/Kristina - läs gärna några inspirerande axplock från Yimby om skyskrapor, gröna tak , stadsplanering och Stockholmsnostalgi. Trevlig läsning! /DS

fredag 21 augusti 2009

Stadsmiljön i fokus

Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson driver på för att minska trafikens negativa påverkan på Stockholmsluften genom ökad spårtrafik och dubbförbud. Här på Kungsholmen driver samtliga partier en gemensam linje kring att minska utsläppen från Essingeleden och har en dialog med Vägverket om nedgrävning alternativt inglasning. Detta kommer dock att ta tid och tills dess bör kanske tankarna om miljöavgifter för fordon och bränslen som genererar farliga avgaser aktualiseras. Detta i kombination med dubbavgifter eller dubbförbud kan minska såväl avgasutsläpp som partikelhalter. Det är en ganska rimlig marknadsekonomisk tanke att den som smutsar ned miljön också ska vara med och ta ekonomiskt ansvar för detta.

Vidare argumenterade jag återigen vid gårdagens möte i Kungsholmens stadsdelsnämnd för att bygga mer på höjden i syfte att utnyttja markytorna bättre och på så sätt minska exploateringen av våra grönområden. Bevarandet av våra grönområden i Stockholm och inte minst på Kungsholmen är för mig en mycket viktig stadsmiljöfråga. Att utveckla stadens byggande genom nya lösningar är en av Stockholmscenterns huvudfrågor och Per Ankersjö har ett aktuellt inlägg om vår motion om att utnyttja hustaken för att skapa mer grönska i staden. Mycket bra förslag som visar att det finns många spännande vägar för att skapa en bättre och grönare stadsmiljö.

Yimby skriver även om ett intressant projekt med en skyskrapa i Ropsten och det finns även en facebookgrupp för er som vill visa ert stöd.

/Oscar

söndag 12 juli 2009

Bygg mer på höjden!

Som jag tidigare skrivit om har nu nätverket YIMBY uppmärksammat förslaget om att bygga ett nytt hus på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata (Basaren 1). Länk till YIMBY finns här och länk till tidigare inlägg med koppling till detta förslag finns här.

Nedan bifogas även den replik som jag skrev till insändaren med rubriken "Stoppa barnfientligt höghus" i Vårt Kungsholmen nr. 26. Eftersom min replik (efter två nummer) ännu inte blivit publicerad så kan ni nu läsa den här på bloggen.

Bygg mer på höjden!

Som replik på insändaren med rubriken ”Stoppa barnfientligt höghus” vill jag informera om att det för närvarande sker en omfattande upprustning av stadens parker, grönområden och parklekar. I samband med upprustningen av den närbelägna Pontonjärparken kommer bl.a. att anläggas en ny lekpark ett stenkast från den byggnad som diskuteras i artikeln. Utformningen av ny detaljplan för Basaren 1 (dvs. det gröna huset på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata) behandlas för närvarande och mycket tyder på att det kommer att bli en ny högre byggnad på platsen. För egen del så är jag positiv till att bygga mer på höjden och då i första hand för att det är mer miljövänligt. Jag börjar därför tröttna på alla arga och onyanserade inlägg vilka går ut på att inget får förändras. Förändring är en naturlig del av stadens utveckling så fokusera mer energi på att diskutera olika alternativ istället för att bara säga nej.

Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern samt
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

onsdag 8 juli 2009

YIMBY om höghus på Hantverkargatan

Nu har man från nätverket YIMBY även kommenterat förslaget om att bygga ett nytt hus på tomten mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata (Basaren 1). Länk till YIMBY finns här och länk till tidigare inlägg med koppling till detta förslag finns här.

tisdag 7 juli 2009

Personlig integritet - en ideologisk fråga

Efter Kungsholmscenterns bloggstart 2007 så har vi hunnit med ca 170 mer eller mindre tydligt ideologiskt färgade inlägg. Redan inför Centerpartiets riksstämma 2007 lyfte vi dock skyddet för den personliga integriteten som en viktig ideologisk fråga. (Hela listan över de ändringsförslag och tillägg till stämmotexterna som vi förde fram finns här).

Inom Kungsholmscentern finns plats för både lokala frågor, riksfrågor och ideologisk debatt. Utgångspunkten är att Kungsholmscentern skall vara en tydlig grön liberal kraft som slår vakt om den enskildes integritet.

Ett inlägg på detta tema finns på Oscar Fredrikssons blogg som kommentar till dagens DN-debatt där Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö m.fl. kritiserar FRA-lagen.

Uppdatering 090709: Avlyssningsskandal under uppsegling

söndag 5 juli 2009

Gå med i Kungsholmscentern på Facebook!

Kungsholmscentern - en grön och liberal kraft att räkna med!

Vi moderniserar det lokala politiska arbetet för ökad dialog och delaktighet så gå med i vår grupp på Facebook och dela med dig av dina synpunkter på såväl lokala frågor som rikspolitiken.

lördag 4 juli 2009

Kungsholmslistan valet 2010

Nu lanseras Kungsholmslistan till valet 2010 med våra lokala kandidater till kommun, landsting och riksdag. Läs mer i sidomenyn och tveka inte att ta kontakt med Kungsholmscentern eller kandidaterna om du vill ställa frågor eller engagera dig.

måndag 29 juni 2009

Kritik är nyttigt - men låt den vara konstruktiv!

Som fritidspolitiker har man inte alltid tid och möjlighet att fördjupa sig i alla frågor utan man får göra en inbördes arbetsfördelning. Jag ansvarar inom alliansmajoriteten för stadsmiljöfrågor och lägger därför mest tid på upphandlingen av parkskötsel och den pågående upprustningen av våra parker och grönområden i enlighet med den parkplan som vi antog redan 2008. Jag försöker även bevaka frågor där det finns risk för att ytterligare grönytor tas i anspråk för andra ändamål. I detta arbete har jag haft turen att träffa många positiva och kreativa kungsholmsbor som vill bevara våra grönområden och även vara med och påverka parkernas utformning och upprustning, alla är inte alltid överens om allt men det finns en viktig demokratisk dimension i själva dialogen och möjligheten till medbestämmande över sin egen närmiljö. Samtidigt måste vi bejaka att vi lever i en storstad och att vi ibland inte alltid kan få vår vilja igenom helt och fullt. En aktuell fråga som tangerar detta är förslaget till ny detaljplan för Basaren 1 (korsningen Hantverkargatan och S:t Eriksgatan). Handlingarna i detta ärende finns här och frågan ligger på Stadsbyggnadsnämndens bord. Från Kungsholmens stadsdelsnämnd har alliansmajoriteten såväl som oppositionen ställt sig positiva till förslaget, fast med lite olika formuleringar. För egen del så är jag positiv till att bygga mer på höjden, inte minst för att det är mer miljövänligt men dessutom för att vi då lättare kan värna våra grönområden för ytterligare exploatering. Byggande på höjden kan i bästa fall även öka grönytan i staden något i och med att markyta i vissa fall kan frigöras eller att man helt enkelt använder husfasader och terrasser till att få en grönare stad. I stadshuset har Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö under lång tid drivit denna linje och jag delar hans uppfattning. Det finns även många intressanta inlägg på detta tema hos Yimby som alltid är mycket pålästa och pådrivande stadsbyggnadsfrågor. Med detta sagt blir jag givetvis lite trött på alla dessa högröstade och kritiska inlägg vilka går ut på att inget får förändras. Ett aktuellt exempel på detta är insändaren under rubriken "Stoppa barnfientligt höghus" i Vårt Kungsholmen nr. 26. Givetvis måste vi tillåta att saker ändras, så även Stockholms stadsbild. Vad jag däremot har all respekt för är att vi kan ha olika uppfattningar kring vad som skall byggas var och vilken utformning som är lämplig. Jag hoppas därför att det alltjämt finns läge för en konstruktiv diskussion kring hur vi vill utveckla såväl Kungsholmen som Stockholm, att ständigt ta till brösttoner och kategoriskt säga nej till allt inbjuder dock inte till dialog.

/Oscar Fredriksson

PS/Det finns dock givetvis projekt vilka inte bör komma längre än till ritbordet. Ett exempel på detta är förslaget att bygga radhus längs med Rålambsleden, vilket enligt mitt resonemang ovan är både en miljömässig och ytmässig katastrof. Så i detta fall kan det på goda grunder vara befogat med ett tydligt nej redan i ett tidigt skede... Läs mer på www.raddaralis.se /DS

måndag 8 juni 2009

Centerpartiet ökade stort på Kungsholmen!

Vid gårdagens val till Europaparlamentet visade Centerpartiet något vikande siffror på nationell nivå. Givetvis är detta tråkigt men givet hanteringen av integritetsfrågorna var detta väntat. Jag vill därför passa på och lyckönska Piratpartiet för sin tydliga linje att värna den personliga integriteten på internet, Folkpartiet för deras odelade JA till Europa och Miljöpartiet för deras skicklighet att kommunicera i miljöfrågor. De är alla värdiga valsegrare med tydligt fokus på helt rätt frågor.

Lokalt på Kungsholmen gick dock valet mycket bra med en ökning från 2,1 % (2004) till 3,6 % (2009) enligt de preliminära siffrorna för hela valkrets 2. Detta innebär en uppgång med hela 1,5 procentenheter, dvs drygt 70 procents ökning!

Nedbrutet på valdistrikt/församlingsnivå visar Kungsholmen 1-11 (Kungsholmens församling) det högsta snittet med 4,1 % vilket givetvis är särskilt roligt för oss som delade valsedlar vid Eiraskolan och Kungsholmens Gymnasium och hade förmånen att träffa några av de ca 400 centerväljare som röstade i dessa båda vallokaler.

Totalt i Stockholm ökade Centerpartiet från 1,8 till 2,8 % vilket givetvis var en framgång och mot bakgrund att siffrorna på riksnivå var något vikande är vi givetvis mycket glada över vi stärker våra siffror både lokalt och regionalt eftersom även Stockholms län kan visa på en uppgång från 2,3 till 3,0 %.

Stort tack till alla som deltagit och lagt ned mycket arbete i valrörelsen och välkomna alla gamla och nya medlemmar som vill engagera sig i det lokala politiska arbetet och förberedelserna inför kommande val!

/Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern

Valmyndighetens hemsida

Bloggar: Abir, Lena, Marie, Håkan Larsson, Leo Pierini, Inger Fredriksson, Staffan Danielsson, Bloggen Bent, Deshir Flankör, Mårtensson, Johan Örjes, Annie, Eddie Juhlin, Fahlstedt, Ankersjö, Johan Hedin, Lena Hjelm, Ingalill Fedriksson, Linander, Erik, Helen, Dexion och Hanna mfl.

söndag 24 maj 2009

Grönare Stockholm!


I dagens DN kan vi läsa om planerna på ett grönare Paris med miljövänligt byggande i fokus! Mycket spännande och helt i linje med vad Stockholmscentern och inte minst vår distriktsordförande och fullmäktigeledamot Per Ankersjö drivit de senaste åren, detta kan bli början på en mycket spännande diskussion och framtidens Stockholm!

onsdag 29 april 2009

Engagemang är viktigt

Alla har vi någon gång knutit näven i byxfickan och tänkat att vi borde protestera och göra vår röst hörd - men sedan gått vidare utan att agera. En öppen och levande dialog mellan enskilda innvånare, tjänstemän och folkvalda kräver dock av oss att vi ibland agerar och kommer med kritik, ställer krav och ger förslag på alternativa lösningar.

Ett exempel på detta är det medborgarförslag som vi beslutade att bifalla vid vårt senaste möte i Stadsdelsnämnden, här kom vi fram till en lösning där förvaltningen tillsammans med en bostadsrättsförening gör en gemensam insats för att förbättra vår stadsmiljö. Vid samma möte deltog ett flertal föräldrar som var mycket kritiska till hanteringen av ett ärende rörande förskoleplaneringen på Kungsholmen där man ifrågasatte en planerad verksamhetsflytt. Här var det tydligt att rutinerna kring information, delaktighet och dialog mellan föräldrarna och förvaltningen inte hade fungerat.

På riksnivå och EU nivå finns det för närvarande (i spåren av FRA, terroriststämpling av enskilda utan rättegång, datalagringsdirektiv och Ipred etc. etc.) en intensiv diskussion om behovet av starkare skydd för den personliga integriteten och här även undertecknad deltagit med blogginlägg samt krav på att upprätta em målsättning om minskad övervakning somt hittills tagits upp på debattsidorna i Dagen, Borås tidning, Länstidningen Södertälje , Norrköpings tidningar samt Värmlands Folkblad och kanske snart finns med i någon form även i våra lokala tidningar. (UPPDATERING 2009-06-29 nu publicerad på några ytterligare debattsidor ute i landet, ännu är vi många som kämpar emot införandet av Bodströmsamhället!: Södermanlands Nyheter och Västmanlands läns tidning).

Detta är några exempel på tillfällen när enskilda personer tagit sig för att protestera. Dessa protester och detta engagemang är ett tecken på att det finns en önskan om att bli mer delaktig i de beslut som rör vår egen vardag. Här har vi alla som innehar politiska förtroendeuppdrag en viktig uppgift att underlätta denna dialog och lyssna till protester och synpunkter. För egen del är denna blogg ett försök att hålla en levande dialog mellan mig som fritidspolitiker och de boende på Kungsholmen, så skriv gärna och kommentera min inlägg med både ris och ros!

/Oscar

tisdag 7 april 2009

Miljöhus lika viktigt som miljöbil

Rubriken är hämtad från senaste numret av Vårt Kungsholmen där Stockholmscenterns Per Ankersjö och vår Europaparlamentariker Lena Ek slår ett slag för mer miljövänligt byggande och enklare regler.
Länk till Vårt Kungsholmen (sidan 38)

Kungsholmscentern hade tidigare ett inlägg på ungefär samma tema under rubriken "Tillväxt är den bästa miljöåtgärden" men har på senaste tiden skrivit mest om Alliansmajoritetens pågående upprustning av Kungsholmens parker som för närvarande är den fråga som ligger högst på den lokalpolitiska agendan.

/Oscar Fredriksson, gruppledare i stadsdelsnämnden och Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor.

fredag 20 mars 2009

Pontonjärparken rustas upp


Vid gårdagens möte i stadsdelsnämnden beslutade vi om att gå vidare med förslaget till upprustning av Pontonjärparken. Beslutet finns här och här finns själva förslaget som tagits fram inom förvaltningen i samarbete med intresserade Kungsholmsbor som deltagit vid våra samrådsmöten och även lämnat synpunkter direkt till förvaltningen, bl.a. via vår hemsida.
Vid mötet uttryckte jag i egenskap av Alliansmajoritetens talesperson i stadsmiljöfrågor min uppskattning över den goda förankringsprocess och medborgardialog som man ägnat mycket tid åt i samband med att förslaget utarbetats. För egen del är jag även glad över att parkens ursprungliga karaktär bevaras och förstärks genom den upprustning som nu sker.
/Oscar Fredriksson

fredag 27 februari 2009

Mer vård för pengarna!

I dagens DN finns en redovisning som tydligt visar hur patienterna blir allt mer nöjda med kvalitet och tillgänglighet i vården. Förhoppningsvis kan vi på sikt införa en form av vårdvalsmodell även inom äldrevården för att på detta sätt slippa dagens upphandlingsförfaranden som är ett allt för komplicerat och administrativt betungande system. Det vore bättre med en form av vårdvalsmodell som även ger mindre aktörer möjlighet att etablera sig. Det kvalitetsbrister vi upplevt inom äldrevården här på Kungsholmen beror till stor del på det stordriftstänkande som tyvärr är förhärskande inom svensk hälso- och sjukvård idag. Vi behöver mindre enheter och fler aktörer för att få en bättre konkurrens och ökad kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Bloggen Bent skriver även om detta.

måndag 16 februari 2009

Upprustningen av våra parker fortsätter


Arbetet med att rusta upp Kungsholmens grönytor och parklekar fortsätter i enlighet med det parkprogram och de extra investeringar som vi tidigare beslutat om i stadsdelsnämnden.

Imorgon tisdagen den 17 februari klockan 18.00 är det dags för det andra samrådsmötet kring upprustningen av Pontonjärparken. Mötet äger rum i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan

Mer om samrådsmötet och upprustningen av Pontonjärparken finns att läsa på hemsidan eller via denna direktlänk.

Mer om pågående upprustningsarbeten runt om på Kungsholmen finns att läsa här: Rålambshovsparken, och Kristinebergs strandpark

Lämna gärna synpunkter på pågående upprustningsarbete direkt här på denna blogg.

Mvh
Oscar Fredriksson (c)
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

onsdag 4 februari 2009

Stadsträdgårdsmästare sökes?

I dagens SvD hoppas man på en stadsträdgårdsmästare till sommaren. Som Alliansmajoritetens talesperson i stadsmiljöfrågor här på Kungsholmen håller jag givetvis tummarna för denna satsning. Här på Kungsholmen så arbetar vi med en tydlig ambition om att rusta upp och förnya våra grönområden och har tagit fram en särskild parkplan för att åstadkomma detta, Vi har även beslutat om satsningar på våra mycket uppskattade parklekar.

Mvh
Oscar Fredriksson

Övriga inlägg på temat stadsmiljö finner du här eller under etiketten stadsmiljö nedan

fredag 30 januari 2009

Låt vården bli en tillväxtbranch

I dagens SvD kommer ett utspel från två tunga S-politiker som kritiserar det egna partiets passivitete och brist på nytänkande i vårdfrågor. Deras förslag ligger mer i linje med den politik som Centerpartiet och Alliansen bedriver, såväl här på Kungsholmen som i Stockholms läns landsting. Ökade valmöjligheter inom vården och fler olika utförare är någonting som vi jobbat för under lång tid för att öka såväl vårdens kvalitet som effektivitet. Detta arbetet är långt ifrån färdigt men vi rör oss i varje fall i rätt riktning. Inte minst viktigt är att försöka komma bort från komplicerade upphandlingsförfaranden och istället skapa vårdvalssystem som bygger på att den enskilde själv kan välja den utförare som man har störst förtroende för. Med ökad konkurrens så skapas även större incitament att höja såväl kvaliteten som effektiviteten. Med den typ av planekonmiska retorik som tidigare präglad socialdemokratisk sjukvårdspolitik så saknas helt verktyg för att göra saker bättre och effektivare. Här på Kungsholmen kommer vi att jobba vidare med dessa frågor och har redan nu skärpt våra kvalitetskrav och infört ett tydligare uppföljningsarbete för att bättre kunna granska de företag som är aktiva inom vår stadsdel. Vi vågar även säga upp avtal för företag som inte håller måttet vilket är fallet med företaget Aleris som vi nu valt att säga upp från ett avtal att driva ett av våra äldreboenden.

Läs även Anders och Dick som också skriver om detta samt övriga inlägg från Kungsholmscentern under etiketten vårdval

www.stockholmsmotioner.se

Ta del av samtliga motioner till Stockholmscenterns vårstämma på www.stockholmsmotioner.se