På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 31 januari 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Tanken om att bilda en lokal centerpartiavdelning på Kungsholmen växte fram som ett resultat av att vi i kraft av vår representation i Kungsholmens stadsdelsnämn tillsammans med övriga borgerliga partier bildat Alliansen på Kungsholmen vilket skapat goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Inom allianssamarbetet har centerpartiet dessutom tilldelats ett särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor. Representationen i stadsdelsnämnden tillsammans med vår lokala representation i Landstinget gav ett gyllene tillfälle att vitalisera det politiska arbetet i Stockholms innerstad och skapa en stark lokalpolitisk plattform på Kungsholmen för att säkra 2006 års valframgång och lägga grunden för valrörelsen 2010. Genom ett effektivt lobbyarbetet fick vi trots den korta förberedelsetiden gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten vid partiets riksstämma. Några tydliga resultat var:
- Att stämman antog skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.
- Att stämman gick tydligt på vår linje att bygga mer på höjden för att gynna miljön och skydda befintliga grönområden.
- Stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.
- Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten.
- Skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.
- Att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.
Från avdelningen så har Lotta Nordfeldt och undertecknad nästa varje månad figurerat i massmedia (bl.a. SvD, DN, .SE, Innerstadspress m.fl.) såväl i insändare som i redaktionellt material. Med anledning av vår tydliga argumentation mot beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Vidare gick vi i stadsdelsnämnden emot den övriga alliansen och lämnade ett ersättaryttrande där vi klargjorde vår ståndpunkt i frågan. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen. Kungsholmscentern har även en tydlig profil i Stockholmscenterns nya tidning Klöver vilken går ut till samtliga medlemmar i distriktet. Kungsholmscentern har under året även anordnat och deltagit ett flertal utåtriktade aktiviteter såväl i form av egna öppna möten som gemensamma alliansaktiviteter utanför Västermalmsgallerian samt stadsdelsnämndens och kyrkans arrangemang i samband med nationaldagsfirandet. Vi har även under året deltagit i debatten via inlägg på bloggen http://kungsholmscentern.blogspot.com/ där vi lyft fram såväl lokala frågor som mer ideologiska ställningstaganden i linje med de beslut som fattades vid årets riksstämma, inte minst centerpartiets stöd för det öppna samhället och vårt fokus på sambandet mellan arbetsmarknads- och integrationspolitik har tidvis ägnats stor uppmärksamhet och då oftast i polemik mot socialdemokrater och sverigedemokrater.
Det kan sammanfattningsvis sägas att det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007.

Oscar Fredriksson, ordförande

fredag 25 januari 2008

Öppen inbjudan till Kungsholmscenterns årsmöte

Kallelse till Kungsholmscenterns årsmöte den 29 januari klockan 19.00.

Det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007. Trots den korta förberedelsetiden fick vi vid partiets riksting gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten. Vi har dessutom tillsammans med övriga borgerliga partier i stadsdelsnämnden bildat Alliansen på Kungsholmen vilket ger oss goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Med anledning av beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen.

Styrelsen kommer på årsmötet att presentera ett förslag till ny organisation och det är vår förhoppning att detta nya arbetssätt även skall kunna bidra till ett ökat medlemsantal och en ökad aktivitet bland våra medlemmar eftersom alla krafter behövs i arbetet mot ett fördubblat väljarstöd i valet 2010!

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom Oscar Fredriksson, ordförande

måndag 14 januari 2008

Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!

En artikel i SvD lyfter återigen frågan om vård för de människor som lever gömda i Sverige. Alliansregeringen behöver nu på allvar ta itu med denna fråga. Det finns ingen anledning att hålla fast vid en det synsätt som den tidigare socialdemokratiska regeringen valde, särskilt inte mot bakgrund av den omfattande kritik som Sverige fick av FN:s särskilde rapportör Paul Hunt som var mycket tydlig i sin rapport. Argumentationen att de som lever gömda är här olagligt är inte ett hållbart försvar för att neka människor tillgång till sjukvård. Vid sidan av att rent humanitära hänsyn talar för en ändrad politik på detta område kanske vi även av andra anledningar borde skapa nya möjligheter för dem som vill bo och arbeta i Sverige, vilket jag skrivit om i ett flertal tidigare inlägg. För en länk till Röda Korsets Flyktingcenter som bl.a. arbetar med vård till gömda klicka här.

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 11 januari 2008

Invandringen är en tillgång!

I dagens ledare i DN , Sydsvenskan och SvD verkar äntligen debatten om synen på invandring och invandringens kostnader att komma igång på riktigt. Detta är mycket bra eftersom Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga gruppers påståenden om invandringens enorma kostnader allt för länge tillåtits dominera debatten. Problemet med de beräkningar som SD m.fl. brukar stödja sig på är dock att de endast räknar kostnader och inte ser till exempelvis skatteintäkter. Om de gjorde detta skulle de (troligtvis ganska motvilligt) tvingas inse att invadringen även kan utgöra en ekonomisk tillgång under förutsättning att det finns en fungerande arbetsmarknads och integrationspolitik. Tyvärr har tidigare regeringar varit allt för passiva och ointresserade av dessa frågor vilket skapat ett flertal allvarliga problem med segregation och utanförskap. För att bryta denna utveckling och bättre ta tillvara den resurs som det faktiskt innebär att personer från andra länder vill bo och arbeta i Sverige måste vi fokusera på en reformerad integrationspolitik. En integrationspolitik med särskilt fokus på jobb och företagande som ger den enskilde individen en möjlighet att utvecklas och bli en del av det svenska samhället.

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!
Skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring
Välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige

Mvh
Oscar Fredriksson

PS/En uppdatering med ett konkret exempel från Centerpartiets Ljungby vilket jag även refererat till i kommentarerna till detta inlägg: Länk till svt./DS

torsdag 10 januari 2008

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!

SvD skriver idag om de nya jobbtorgen. Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som Centerpartiet i Stockholms stad presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor.

Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är endast genom en reformerad integrationspolitik som fokuserar på jobb och företagande som vi kan möta den främlingsfientlighet som finns i det svenska samhället. Vi måste inse att invandringen utgör en möjlighet och inte ett hot! Läs gärna en dagsaktuell rapport i detta ämne som ger en god bild av läget.

Mvh
Oscar Fredriksson

Kungsholmsalliansen leder vägen (uppdatering)

Läs dagens ledare i Svd som en uppdatering till tidigare inlägg om ökad konkurrens och valfrihet inom vården.

onsdag 9 januari 2008

Vilka argument har S i debatten mot SD? (uppdatering)

I DN kan man läsa att S skall "vässa debatten" mot SD. Men Mona tiger dock alltjämt och har inte ens ansett sig behöva gå in i debatten med anledning av tidigare kontroversiella utspel från de egna leden. Hon kanske inser att hennes trovärdighet i invandrings och integrationsfrågor är svag då hon bl.a. under sin tid som integrationsminister totalt misslyckades med sitt uppdrag (och även var med i tidgare regering med den nya landshövdingen Barbro Holmberg som migrationsminister) Det blev då som nu mest prat och partiretorik utan innehåll istället för riktiga åtgärder för att bryta utanförskapet...men så är hon ju bättre på att prata än på att få saker gjorda det har hon ju visat vid ett flertal tillfällen tidigare under sin lååååååånga politiska karriär. Kanske dags med ett vanligt jobb för att få lite perspektiv från verkligheten där det inte räcker med att ha partibok utan ibland även krävs att man åstadkommer resultat? (Någonting som mp:s enfant terrible Yvonne Ruwaida också kunde behöva för att idka lite självkritik.)

Välkommen in i debatten Mona och om du inte har några egna idéer kika gärna här, här och här samt via etiketterna nedan för lite inspiration ur min inlägg i debatten med tillhörande replikskiften.

måndag 7 januari 2008

Kungsholmsalliansen leder vägen!

I dagens SvD rapporteras om ökad valfrihet inom vården på Kungsholmen. Detta är en reform helt i linje med Kungsholmsalliansens önskan att genom ökad valfrihet sätta medborgaren i centrum som vi presenterat i årets verksamhetsplan. Denna valfrihetsreform skapa möjligheter för ett småskaligt företagande som ger alternativ och konkurrens till dagens aktörer. Denna reform är även helt i linje med en nyligen publicerad rapport från Nutek om nödvändiga reformer inom vård och omsorg med namnet Vård och omsorg en framtidsbranch.

söndag 6 januari 2008

Åter till grottekvarnen!

Efter julledigheten är det nu dags att återgå till arbetet med att minska byråkratin genom regelförenkling vilket, tro det eller ej, är ett arbete som även bedrivs inom EU och ligger väl i linje med Centerpartiets arbete för ett smalare men vassare EU.

Dessutom kommer jag i egenskap av stadsmiljöansvarig inom Kungsholmsalliansen att ägna en hel del tid åt kommande upphandlingar av vår parkskötsel och pågående upprustningsarbeten. Jag hoppas att vi alla under 2008 är beredda att ta ett större ansvar för vår stadsmiljö så att vi slipper lägga ytterligare resurser på problemen med ökad nedskräpning och skadegörelse. Se exempelvis årets första Vårt Kungsholmen som tar upp detta problem.

Mot bakgrund av att såväl jobbet på Nutek som mina uppdrag som fritidspolitiker för Centerpartiet och frivilliguppdrag inom Röda Korset drar igång med förnyad styrka nu under januari kommer jag tyvärr inte att kunna ägna lika mycket tid åt denna blogg, men ha förtröstan något eller några inlägg i veckan kommer det allt att bli...

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 4 januari 2008

SD anhängare misstolkar fakta

Av inläggen här på bloggen och bland kommentarerna till min krönika på Politikerbloggen framgår att det bland debattörer med SD sympatier finns en stor förkärlek för att hänvisa till den forskning som bedrivs vid Brottsförebyggande rådet. Huvudargumentationen går i de flesta fall ut på att invandrare är brottsbenägna och utgör ett hot mot det svenska samhället. En rapport som ofta refereras till är: Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (Brå Rapport 2005:17).

I denna rapport kan man på sidan 9 bl.a. läsa att:
" Det kan diskuteras om de olika gruppernas överrisker ska ses som höga eller inte. Som exempel kan nämnas att skillnaden mellan män och kvinnor, när det gäller brottslighet, är större än skillnaderna grundade på om en person är född i Sverige eller inte. Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det."

Frågan är då hur dessa SD sympatisörer ser på detta förhållande? Om man vill skydda det svenska samhället från brott så vore det ju mer rationellt (om man tar fasta på deras eget sätt att resonera) att utvisa män och socialbidragstagare eftersom överrepresentationen för dessa kategorier är ännu högre än för personer med invandrarbakgrund.

Kanske hög tid för dessa anhängare till SD att syna partiet lite närmare, särskilt avseende den politiska förmågan och kriminaliteten hos de egna partiföreträdarna ...

Mvh
Oscar Fredriksson

Alliansens verksamhetsplan för 2008

Vid Stadsdelsnämndens möte den 20 december antogs alliansmajoritetens verksamhetsplan för 2008, några huvudpunkter refereras nedan. Läs mer om verksamheten i Kungsholmens stadsdelsnämnd på vår hemsida

Huvudpunkter i vår verlsamhetsplan för Kungsholmen:

Medborgarens önskemål och behov ska vägleda stadsdelens verksamhet
Efter ett års borgerligt styre i Stockholm och i stadsdelen har många valfrihets­reformer hunnit genomföras. Vi är glada att allt fler människor väljer att flytta till Kungsholmen och att så många väljer att skaffa barn i vår stadsdel.
Varje människa är unik och därför ska det stödet till enskilda vara anpassat till behov, önskemål och särskilda förutsättningar. Det är inte politiker som bäst kan bedöma medborgarnas anspråk och möjligheter utan politikernas roll ska vara att skapa förutsättningar för det egna beslutsfattandet och den enskilda individens egna idéer, önskemål och kreativitet. Den övergripande målsätt­ningen för Alliansen är att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett friare Kungsholmen där valfriheten ska öka.

Varje människa behöver vara efterfrågad och sedd för att utvecklas.
Det behövs sammanhang som stärker den enskildes självförtroende, ansvarstagande och självständighet. Här utgör stadens särskilda satsning på jobbtorg en möjlighet för de personer som idag saknar arbete att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. En viktig utgångspunkt för detta är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt arbetssätt för att sänka trösklarna för arbetssökande att komma i arbete.
Valfrihetsreformer kräver kvalitetsansvar, kvalitetskontroller och kvalitetsuppföljningar En ökad valfrihet inom verksamheter som finansieras med skattemedel går hand i hand med ett tydligt och starkt ansvarstagande. Det yttersta ansvaret för kvalitet och uppföljningar åligger kommunen och kan aldrig kompromissas bort. Därför arbetar vi aktivt med att utforma väl fungerande uppföljnings- och kvalitetssystem så att Kungsholmens invånare ska få den goda omsorg vi alla önskar.

En trygg och bra förskola
Vår stadsdel bereder väg för nyfödda medborgare, vars föräldrar efter en tid önskar förskoleplats. Detta kräver en fortsatt utbyggnad av förskolan för att hålla barnomsorgsgarantin samt att vi minskar skillnaderna mellan olika barnomsorgsformer. Förskolan lägger en utmärkt grund för ett livslångt lärande. Kungsholmens barn ska erbjudas en förskola som kännetecknas av en lustfull tid där barnet är tryggt, utmanas och uppmuntras i sitt lärande. Den erkänt höga kvalitet som förskolorna i Kungsholmen håller både vad gäller pedagogik och god tillgänglighet ska fortsätta stärkas. Alliansen på Kungsholmen kommer att fortsätta arbeta för att varje familj ska kunna välja och påverka den barnomsorgslösning som passar familjen bäst. En viktig del i detta är den förskolepeng som införs från den 1 juli 2008. Personal som vill utveckla sin verksamhet genom att själva ta över driften genom avknoppning ska stödjas. Alliansen förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas för att på sikt behålla barngrupperna under kommunfullmäktiges mål om maximalt 14 barn i småbarngrupperna och 18 barn i syskongrupperna. Som en del i Alliansens strategi för en tryggare stadsdel där föräldrar och barn får mer tid för varandra ökar vi valfriheten inom barnomsorgen med att till den 1 juli 2008 möjliggöra för Kungsholmens invånare att motta vårdnadsbidrag skattefritt på 3000 kronor per månad. Familjer ska själva få möjlighet att bestämma vilken barnomsorgsform som passar dem bäst när barnen är som yngst.

Personer med behov av särskilt stöd
För oss i Alliansen är det en självklarhet att alla, oavsett anledning, som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas kvalificerad rådgivning och de insatser som efter prövning bäst motsvarar behovet. Lagstadgat stöd skall förmedlas med utgångspunkt i beprövad praktik och med respekt för individens särskilda behov. Personligt inflytande genom valfrihet, eget initiativ och ansvarstagande skall eftersträvas oavsett om behovet rör ekonomi, social, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vi kommer under verksamhetsåret att uppmuntra fortsatt metodutveckling och förslag på arbetsformer som ytterligare stärker omsorgs­kvalitet och brukarinflytande.

Valfrihet att kunna välja äldreomsorg
Alla människor har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg. Äldre ska känna trygghet och veta att de får den omsorg de behöver. Vi fortsätter arbeta för valfrihet i boende och omsorg och för att de äldre ska erbjudas olika alternativ, allt från vård i hemmet till särskilt boende. Mer valfrihet måste därför råda i äldreomsorgen. När det gäller valfrihet inom äldreomsorgen står två tydliga alternativ mot varandra: Det alternativ som förhindrar en utveckling där människors egna val tillåts spela en viktig roll i välfärdsbygget, kontra vårt alternativ där vi vill ge omsorgstagaren möjlighet att välja. Valfrihet och självbestämmande ska användas som ett medel för att förbättra äldreomsorgen.Kultur och samarbeten
Kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet spelar viktiga roller i stadsdelen. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett levande, lokalt kulturliv som baseras på egen initiativkraft snarare än kommunala beslut. Tätare samarbete med lokala kulturliv, idrottsliv och näringsidkare gynnar stadsdelens utveckling. Vi vill utöka samarbetet med företagarföreningarna och det lokala handikapprådet för att göra Kungsholmen och Essingeöarna till den bästa stadsdelen i bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Ökad satsning på ungdomsverksamhet
Fältassistenterna gör ett oerhört viktigt arbete eftersom de träffar unga i deras vardag och i kvällsmiljö. Därför vill Alliansen öka resurserna till fält- och fritidsverksamheten samt uppmuntra till att fler vuxna finns i ungdomarnas vardag. Många unga bor i en stadsdel och går i skola i en annan stadsdel och därför är det är viktigt med samarbete gällande ungdomsfrågor och inte minst i alkohol- och drogförebyggande arbete över stadsdelsgränserna. Det är bra att samarbeta med lokala idrottsföreningar och det lokala kulturlivet för att unga ska kunna hitta aktiviteter som de gillar.

Stadsmiljö och trygghet
Kungsholmen och Essingeöarna bjuder på fantastiska naturupplevelser. Närheten till vatten och grönområden uppskattas av många människor. Stadsdelen har vackra och fina grönytor som måste vårdas och våra parker ska fortsätta att ge möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid. För att skapa en levande stadsdel krävs även att de boende har möjlighet att påverka parkernas utformning vilket också underlättar och uppmuntrar eget ansvarstagande i miljöarbetet. Det är även viktigt att uppmuntra och underlätta eget ansvarstagande eftersom ett effektivt miljöarbete måste bedrivas tillsammans med medborgarna. Vi har en hög miljöambition inom stadsdelen och miljöfrågorna ska finnas med på alla nivåer och i alla verksamheter.

Det är ett civiliserat samhälles främsta uppgift att garantera människor trygghet. Alla som bor och verkar i vår stadsdel ska känna sig trygga här. Arbetet fortsätter med att fortsätta skapa en tryggare stadsmiljö kvällstid, bl.a. genom bättre anpassad belysning i parker och övriga områden som upplevs som otrygga för såväl unga som gamla. Här gör även alla frivilliga nattvandrare en betydande insats.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter under mandatperioden att ta ett gemensamt ansvar för Kungsholmens stadsdel och kommer att fortsätta verka för att:

- Kungsholmen ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.
- Stadsdelens verksamheter och organisation ska anpassas efter medborgarnas önskemål och behov.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.
- Stadsdelens verksamheter ska vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda till godo.

onsdag 2 januari 2008

Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring

Mot bakgrund av dagens ledare (den 3/1) i Sydsvenskan finns anledning att betona en avgörande skillnad mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.

Flyktinginvandringen är den invandring som sker mot bakgrund av att vi i Sverige genom internationella konventioner, i likhet med en majoritet av världens länder, åtagit oss att erbjuda skydd för personer som befinner sig på flykt undan krig och förföljelse eller av andra anledningar riskerar att utsättas för övergrepp i sina hemländer. Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att Sverige och EU tar sitt ansvar för att erbjuda skydd till personer på flykt. Flyktingar har även rätt att få återförenas med sina anhöriga utan några krav på försörjningsansvar. En arbetsmarknads och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är dock givetvis en förutsättning för ge flyktingarna en möjlighet att bygga upp ett nytt liv i Sverige.

Arbetskraftsinvandringen fokuserar på att erbjuda personer från andra länder en möjlighet att bo och arbeta i Sverige. Idag finns inte någon reell möjlighet att få komma hit för att arbeta om man kommer från något land utanför EU. Centerpartiet vill förändra detta och öka möjligheterna för fler människor att flytta till Sverige för att bo och arbeta här under längre eller kortare perioder. Här finns även en diskussion kring hur man skall utforma detta system där frågan om försörjningsansvar är en del av en pågående diskussion.

/Oscar Fredriksson

Krönika mot främlingsfientlighet på Politikerbloggen

Klicka här för att läsa min krönika mot främlingsfientlighet som idag publicerades på politikerbloggen. Läs även mina tidigare inlägg i denna fråga via etiketterna nedan samt debattartiklar i Dagens Samhälle och på SVT Opinion.

Mvh
Oscar Fredriksson

tisdag 1 januari 2008

Höjningen av bensinpriset är ett steg i rätt riktning!

Givetvis kommer inte den svenska bensinprishöjningen att stoppa växthuseffekten och den globala miljöförstöringen. Inte heller kan jag rädda världen genom att sopsortera mitt hushållsavfall, välja närproducerad mat eller cykla till jobbet. Vad som dock behövs för att komma tillrätta med de globala miljöproblemen är en bred attitydförändring i synen på hur vi hanterar vår miljö och våra naturresurser. Denna attitydförändring kommer inte av sig självt utan kräver ett tydligt politiskt ledarskap där man även vågar ta impopulära beslut om exempelvis bensinprishöjningar.

Det är enligt min mening hög tid att väga in miljökonsekvenser i prissättningen av såväl varor som tjänster eftersom miljöförstöring i slutändan alltid innebär en kostnad. Genom att sätta ett pris på miljöförstörande aktiviteter skapas även en marknad för bättre och mer miljövänliga alternativ som även driver fram nya tekninska lösningar vilka ger nya valmöjligheter, för vem skulle inte välja en biogasdriven bil istället för en bensindriven givet att kostnader och tillgänglighet till tankställen etc. var lika...eller i bästa fall t.o.m. billigare med biogas än bensin...

Uppdatering: se även en bra ledare i DN på detta ämne.

Låt ledorden för 2008 bli frihet, öppenhet och ansvar!

Låt oss under detta år en gång för alla göra upp med inskränkthet och främlingsfientlighet för att istället fullt ut bejaka det faktum att vi är en del av ett större sammanhang och inte kan isolera oss från resten av världen.

Inom miljöområdet måste vi alla som individer och konsumenter ta ett ökat miljöansvar i vardagen. Genom medvetna val och en stark miljöopinion sätter vi även press på näringslivet och våra politiska företrädare att öka intensiteten och engagemanget i miljöarbetet på såväl nationell som internationell nivå.

Låt 2008 bli ett år av ökad öppenhet mot omvärlden där vi välkomnar alla personer som vill bo och arbeta i Sverige. Låt oss även lämna gångna tiders passiviserande bidragstänkande och istället fokusera på den enskilde individens eget försörjningsansvar. Att gå från ett passiviserande bidragspolitik som hämmar den enskildes egen drivkraft till en politik som baseras på ökade möjligheter till egenförsörjning och eget ansvarstagande är ett viktigt steg mot ökad frihet för den enskilde!

Att värna den personliga integriteten och att förbättra den enskildes skydd mot kränkningar, hot och övergrepp är några ytterligare frågor att arbeta vidare med under 2008 och här har vi alla ett ansvar att agera såväl i vardagen som i den politiska debatten.

När det gäller bostadspolitiken är en fortsatt ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter ett sätt att öka ansvarstagandet för den egna boendemiljön och minska den segregation som uppstår på en icke fungerande marknad där kontakter och svartkontrakt är enda vägen till ett eget boende. Ökad öppenhet kring alternativa boendeformer, eko-skyskrapor och hållbara städer är ytterligare exempel på frågor där den fria tanken bör få spelrum under 2008.

Ett värdigt och mänskligt bemötande gentemot de människor som har svårigheter att på egen hand ta kontrollen över sina liv behöver även bygga på en tanke om ett gradvis ökat eget ansvarstagande genom exempelvis sprutbytesprogram och trappstegsboende för dem som lider under missbruk. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett ökat eget ansvarstagande och mening i tillvaron utgör givetvis alla våra frivilligorganisationer som exempelvis Kris, Röda Korset och Stadsmissionen goda exempel på hur enskilda engagerande personer kan göra skillnad. För kom ihåg att allting börja hos dig och att vi alla har ett gemensamt ansvar för att 2008 blir ett år präglat av individuell frihet och öppenhet mot omvärlden!


Se även några ytterligare inlägg med anledning av det nya året signerade: Claes Arvidsson, Magnus Andersson, Stefan Ingves, Lars Nystedt, Blogge Bloggelito och Jinge samt några aktuella inlägg om sprutbyte (se även ett tidigare inlägg från Gustav Andersson i denna fråga) och bostadspolitik.