På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 31 oktober 2007

Rasismen frodas i dansk valrörelse

I dagens SvD finns en artikel som belyser den danska valrörelsens tydligt rasistiska undertoner. Det är därför viktigare än någonsin att vi som tror på det mångkulturella amhället och alla människors lika värde och rättigheter står upp för dessa ideal. Vi måste utmana och ifrågasätta den ofta helt felaktiga bild som målas upp av bl.a. Sverigedemokraterna i syfte att vinna politiska poäng genom att utmåla det mångkulturella samhället som ett problem. Vi har allt att vinna på ett öppet samhälle och en öppen invandringspolitik och detta gäller såväl kulturellt som ekonomiskt. Vad som krävs är dock en reformerad integrationspolitik där vi öppnar fler vägar in i de svenska samhället. Utbildning, jobb och eget företagande är hörnstenar i detta arbete och här kan exempelvis Värnamo i Småland fungera som ett tydligt exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor. Se även fler förslag i Stockholmscenterns förslag till budget 2008.

Vår nya partitidning på nätet!

Nu finns det länkar via Dagens Politik och Bloggen Bent till en pdf-version av Stockholmscenterns nya partitidning Klöver. Läs gärna mitt debattinlägg om behovet av en reformerad migrationspolitik.

Mycket nöje!
OscarFredriksson

onsdag 24 oktober 2007

Regelförenkling gör Gröning till centerpartist?

Se denna länk till Aftonbladet där Lotta Gröning gör tummen upp för det pågående arbetet med att minska byråkratin. Se mer om Mauds och regeringens regelförenklingsarbete här.

söndag 21 oktober 2007

Främlingsfientlig kraftsamling

DN artikeln om Sverigedemokraternas kommunala handlingsprogram finner du här och fler länkar till Sveridedemokraterna och deras förberedelser inför nästa val finns på DN , DN samt DN

Läs gärna inlägget nedan och övriga poster på denna blogg för ett tydligt politiskt alternativ till denna främlingsfientliga agenda!

fredag 19 oktober 2007

Sverigedemokraternas fula tryne åter synligt

Nu börjar Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik även nå nyhetsplats i riksmedia och DN skriver idag om ett SD-förslag att avskaffa hemspråksundervisningen. Ett mycket korkat förslag enligt min mening eftersom språket är en viktig del av den egna identiteten och hemspråksundervisningen även i många fall underlättar inlärningen i andra ämnen, inte minst svenska... Tack och lov har Centerpartiet på sin riksstämma tagit rakt motsatt beslut och röstat för att stärka hemspråksundervisningens roll. Vidare har jag såväl här på bloggen som vid ett flertal övriga tillfällen, bl.a. i Stockholmscenterns nya partitidning Klöver, argumenterat för behovet av en bättre integrationsprocess och en ökad invandring vilket även det är i linje med den politiska inriktning som Centerpartiet beslutade om vid riksstämman. Se inlägg märkta jobbpolitik och integration längre ned på sidan.

Länk till Centerpartiets stämmoprotokoll om integrations- och migrationspolitik samt vår politik för jobb och företagande finner du här och här.

Avdelningsmöte 5 november


Välkommen till Kungsholmscenterns avdelningsmöte den 5 november kl 18.30.

Vid mötet kommer vi att presentera den nybildade partiavdelningen på Kungsholmen och även lämna en kort redogörelse över vad vi åstadkommit hittills.

Vårt mål är att vara en öppen och utåtriktad avdelning som genom en aktiv väljardialog fångar in förslag och synpunkter vilka sedan kan omsättas i praktisk politik såväl lokalt i stadsdelsnämnden som i stadshuset och riksdagen. En fungerande demokrati bygger på ett samspel och en aktiv dialog mellan väljare och valda där båda parter har ett gemensamt ansvar för att bidra till en god politisk diskussion. Det är du som väljare som har makten och allting börjar hos dig! Vi politiker kan endast agera utifrån det mandat vi fått av våra väljare!

Vi behöver nu hjälp med att sätta agendan för det framtida arbetet i avdelningen och har som tema för kvällen att diskutera hur vi kan utveckla Kungsholmen i framtiden. Några konkreta förslag är att arbeta för en upprustning av stränderna och promenadstråken runt Kungsholmen och fler bryggor längs Norr Mälarstrand för att öka tillgängligheten till vattnet. Vi kommer även att diskutera barn och ungdomsfrågor eftersom vi för närvarande arbetar med ett program för hur vi skall göra Kungsholmen till innerstadens mest barnvänliga stadsdel. Det finns även möjlighet till fri diskussion med anledning av de sorgliga händelser som inträffat nyligen.

Alla bloggläsare som bor på Kungsholmen och är engagerade i lokala frågor är välkomna att delta i vårt avdelningsmöte och kanske bli medlemmar i Centerpartiet på Kungsholmen. Bloggläsare som är eller vill bli medlemmar i Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter eller Centerkvinnorna är också välkomna till detta möte eftersom vi har en ambition att samverka med partiets alla delar.

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom

Oscar Fredriksson, ordförande
Mail: oscar.fredriksson@centerpartiet.se

Lotta Nordfeldt, vice ordförande
Telefon: 0739-84 18 02


torsdag 18 oktober 2007

Centerpartiet kopplar greppet i budgetdebatten

På Per Ankersjös blogg kan du följa budgetdebatten i stadshuset. Klicka här för direktlänk. Förutom miljö och stadsbyggnadsfrågorna har vi även kopplat greppet om företagar och integrationsfrågorna där vi är det enda parti som har riktiga satsningar på detta område!

Även DN refererar från debatten och vänsterpartiernas förslag på skattehöjningar

måndag 15 oktober 2007

Integration i teorin och i praktiken...

Jag noterar den undersökning som refereras i dagens DN om att Sverige skulle vara bäst i Europa på integration. Min fråga blev då genast hur illa är det inte då i övriga länder...

Det är kanske så att Sverige i teorin har en god integrationspolitik men problemet är att den inte fungerar i praktiken, någonting som varit allmänt känt för alla som arbetat med dessa frågor under det senaste decenniet. Om man studien inte närmare studerat hur situationen de facto ser ut i det svenska samhället hade man funnit ett stort utanförskap och en omfattande diskriminering som kräver omfattande insatser efter åratal av politiskt ointresse och passivitet i dessa frågor, inte minst från Socialdemokraterna som i sig inte ser ett stort bidragsberoende som ett problem eftersom det är ett sätt att säkra den egna väljarbasen.

Vi i Centerpartiet har i vår budget för Stockholms stad gjort särskilda satsningar på företagare med invandrarbakgrund för att på detta sätt ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns hos varje individ. Vi tror på den egna viljan att vara med och utveckla sin egen närmiljö och tror därför att vi även behöver underlätta småföretagandet genom riktade insatser för att underlätta kapitalförsörjningen för dem som vill starta lokala företag.

Arbete och eget företagande är en av de viktigastde beståndsdelarna i ett lyckat integrationsarbete och vi är dessutom helt beroende av att öka andelen förvärvsarbetande i Sverige för att klara den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Vi behöver därför även locka fler personer som vill bo och arbeta i Sverige!

Integration i teorin och i praktiken

Jag noterar den undersökning som refereras i dagens DN samt även i SvD om att Sverige skulle vara bäst i Europa på integration. Min fråga blev då genast hur illa är det inte då i övriga länder...

Det är kanske så att Sverige i teorin har en god integrationspolitik men problemet är att den inte fungerar i praktiken, någonting som varit allmänt känt för alla som arbetat med dessa frågor under det senaste decenniet. Om man studien närmare studerat hur situationen de facto ser ut i det svenska samhället hade man funnit ett stort utanförskap och en omfattande diskriminering som kräver omfattande insatser efter åratal av politiskt ointresse och passivitet i dessa frågor. Den största skuggan faller här givetvis på Socialdemokraterna som i sig inte ser ett stort bidragsberoende som ett problem eftersom de ser detta beroende som sätt att säkra den egna väljarbasen, ungefär som en form av Socialdemokratiskt statarsystem där den enskilde individen förminskas till förmån för främjandet av rörelsens ädla ideal. (Ädla ideal som manifesteras bl.a. genom omfattande taxiåkande och övergångsregler för att diskriminera arbetare från de nya EU-länderna e.t.c.)

Vi i Centerpartiet har i vår budget för Stockholms stad gjort särskilda satsningar på företagare med invandrarbakgrund för att på detta sätt ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns hos varje individ. Vi tror på den egna viljan att vara med och utveckla sin egen närmiljö och tror därför att vi även behöver underlätta småföretagandet genom riktade insatser för att underlätta kapitalförsörjningen för dem som vill starta lokala företag.

Arbete och eget företagande är en av de viktigastde beståndsdelarna i ett lyckat integrationsarbete och vi är dessutom helt beroende av att öka andelen förvärvsarbetande i Sverige för att klara den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Vi behöver därför även locka fler personer som vill bo och arbeta i Sverige!

torsdag 11 oktober 2007

Lessing en intelligent samhällskritiker

Med Doris Lessing går årets nobelpris till en samhällskritiker av rang. Bl.a. hennes bok Den gode terroristen visar på en författare med skarp blick och ett starkt intellekt som ifrågasätter den självgoda rättfärdigheten och faran med självutnämnda idealister som agerar utan eget kritiskt tänkande eller ifrågasättande av egna ställningstaganden.

Läs mer på DN och SvD.

/Oscar Fredriksson
(som är hemma och förkyld, därav dagens många blogginlägg)


PS/ Om fler av de "säkerhetsmän" och militärer som med mantrat om att de kämpar för sitt land i kriget mot terrorismen läst och förstått ovan refererade bok av Doris Lessing kanske de i högre utsträckning skulle rannsaka sina egna bevekelsegrunder för att mörda civila Irakier... Varför är det inte mer debatt om detta i svensk media? /DS

Marknadshyror - hot eller möjlighet?

PJ Anders Linder har en intressant ledare i SvD med anledning av moderaternas senaste utspel om marknadshyror. Christer Mellstrand och Bloggen Bent illustrerar på sina bloggar hur detta är ytterligare ett exempel på partiets omorientering.

Det är tråkigt att det inte finns utrymme för en mer konstruktiv diskussion kring hyresregleringens vara eller inte vara. Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av lösningar. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyesgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden.

/Oscar Fredriksson

Sossarna blir Alliansens nya stödparti?

Mot bakgrund av de självkritiska diskussioner som pågår inom det socialdemokrtiska partiet verkar de enligt bl.a. DN lägga sig i linje med allianspolitiken. Trots en ganska passiv jämställdhetspolitik så verkar allianspartierna även ha övertagit ledarpositionen i denna gamla socialdemokratiska paradgren eftersom partiet Persson knappast prioriterade denna fråga. På samma sida refereras även en aktuell studie från Finland som visar på ett tydligt samband mellan ersättningsnivån i a-kassan och arbetslöshetens längd. Notera att den finska a-kassenivån ligger på en avsevärt lägre/rimligare nivå än i Sverige.

fredag 5 oktober 2007

S vill ha mer skatter, bidrag och Sverigedemokrater?

Socialdemokraternas budget presenterades idag och refereras i bl.a. DN, DN och SvD. Desutom finns en debattartikel av Nuder och Sahlin på DN-debatt. På det hela taget är det mycket retorik och ganska lite konkret politik. De förslag som finns slår vakt om att värna de egna kärnväljarna samtidigt som man gör en liten trevare till Sverigedemokraterna, vilket inte är partipolitiskt ologiskt eftersom Sd till viss del använder samma folkhemsretorik som Socialdemokraterna. Eventuellt finns det kanske några partistrateger på Sveavägen eller i LO-borgen som skissar på en fyrpartikoalition S, Mp, V, Sd efter valet 2010?