På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 29 november 2007

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!

I dagens SvD kan vi läsa att moderaterna nu tar ett steg i rätt riktning och närmar sig centerpartiets linje när det gäller att se över sden svenska integrations och migrationspolitiken. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att ta tag i ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidgare regeringar. Tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin, bär ett tungt ansvar för den situation som nu råder.

Dagens ledare i DN tar även upp denna fråga och jag har i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare ergumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som centerpartiet i Stockholm presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor. Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.
Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden
.


PS/ Missa inte artikelserien om Sverigedomokraterna i tidningen Dagens Arbete. Här kan finns bland annat ett flertal intervjuer med partiföreträdare (bl.a. den intervju med deras arbetsmarknadspolitiske talesman som jag tidigare refererat till) samt en lista över några vanligt förekommande fämlingsfientliga påståenden vilka sakar vetenskaplig grund. /DS

onsdag 28 november 2007

Sd-företrädare vet inte vad de har för politik!

Jag brukar vanligtvis skumma igenom Kommunalarbetaren på nätet men hittade även detta gulkorn i Dagens Arbete som en illustration till vilka tomtar som agerar företrädare för Sverigedemokraterna...skulle du ge Sd:s Per Björklund ett personkryss?

Men visst har PJ en poäng i sin ledare där han på ett mer nyanserat sätt beskriver en problematik som givetvis måste lösas. Dock kanske inte på det sätt som Johansson, Reepalu och Sverigedemokraterna förespråkar.

Arbetsrätten måste reformeras!

På dagens DN debatt finns ytterligare ett inlägg som visar på några av de negativa konsekvenserna av den föråldrade svenska arbetsrättslagstiftningen. Vi inom Centerpartiet har tydligt drivit kravet på en reformerad lagstiftning på detta område. En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen!

En reformerad arbetsrätt kan även underlätta de viktiga insatser som behövs med satsningar på socialt företagande.

tisdag 27 november 2007

Majoriteten invandrare är vanliga medelsvensson

Mot bakgrund av det stora antalet negativa kommentarer till inlägget nedan vill jag här lyfta fram mitt tidigare svar där jag beskriver en annan verklighetsbild än den som verkar förhärskande bland dem som kommenterat mitt tidigare inlägg.

Jag har under ett flertal år arbetet med asylprövning och kan konstatera att det finns många olika anledningar till varför människor söker sig till Sverige, några av alla dessa har givetvis inte helt ärliga avsikter men majoriteten är vanliga "svensson" fast från andra länder. De är personer som gör vad de måste för att kunna skapa en bättre tillvarao för sin familj och en framtid för sina barn. Genom mitt fleråriga engagemang inom Röda Korsets Flyktingcenter har jag även fått förmånen att träffa en mängd personer med olika nationaliteter och de skiljer sig inte särskilt mycket från "vanliga svenskar". Flyktingcentrets verksamhet bygger helt på frivilliga insatser och vi erbjuder bl.a. språkträning och en social mötesplats för att ge en bättre introduktion i det svenska samhället. Det finns bland dem jag möter en stor vilja att lära sig svenska och fördjupa sin kunskap om det svenska samhället för att så snart som möjligt kunna få ett jobb eller en praktikplats för att kunna bygga upp en ny tillvaro i Sverige. Detta är den verklilghet som jag ser i min vardag och den delas av tusentals andra frivilliga inom liknande verksamheter runt om i landet. En sak är att den svenska integrationspolitiken fungerar dåligt men eftersom det finns goda exempel på hur vi kan jobba med att förbättra denna politik genom tydligare fokus på kopplingen mellan jobb, företagande och integration så är det detta som måste vara huvudfrågan. Invandringen är inte ett hot utan en möjlighet att säkra den svenska välfärden och den utredning som öppnar för arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27) är ett steg i rätt riktning.

Se även ledaren i SvD för ytterligare fördjupning av denna heta debatt.

Det mångkulturella samhället är en tillgång!

Idag finns oroande tendenser i det svenska samhället när det gäller synen på personer från andra länder. Socialdemokraternas Ilmar Reepalu i Malmö har tidigare gjort flera kontroversiella uttalanden och nu stämmer även Göteborgs starke man socialdemokraten Göran Johansson in i kören samtidigt som det finns oroande tecken på ökad främlingsfientlighet bland unga enligt en rapport som refereras i dagens DN samt fler artiklar på samma ämne här och här. Samt Svd artikel, artikel och ledarblogg.

Det är mot bakgrund av denna utveckling hög tid att Centerpartiet i egenskap av Sveriges ledande liberala kraft tar striden med Sverigedemokraterna och deras främlingsfientliga agenda genom att stå upp för en ny, modern och öppen integrations och migrationspolitik.

Vår tillväxt står och faller med hur vi lyckas ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns i det svenska samhället. Detta inte mist hos personer med invandrarbakgrund som utgör ett välkommet tillskott till det svenska samhället. När det gäller att koppla samman näringslivs och integrationsfrågorna utgör småländska Värnamo ett bra exempel och vi är många kommuner runt om i Sverige som har mycket att lära av Värnamo och det fokus på jobb och företagande som genomsyrar deras integrationsarbete.

Enligt rapporten Invandrares företagande (R 2007:22) från Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, startas vart sjunde företag av medborgare som är födda utomlands, oftast i storstadsområdena. De är mer positiva än svenskfödda företagare till att låta det egna företaget växa och till att anställa fler. Samtidigt upplevs hindren som fler, inte minst när det handlar om möjligheten att få lån.

Stockholm är en stad med invånare med ursprung i alla kulturer, världsdelar och religioner och detta är givetvis en fantastisk tillgång som vi givetvis måste ta tillvara. Vi i Stockholmscentern har därför i vår budget föreslagit särskilda satsningar på företagande i invandrartäta områden. Det lokala, småskaliga företagandet är en nyckel till en lyckad integration och ett minskat utanförskap. Lokala dagis med flexibla öppettider är både en affärsmöjlighet för dem som driver dem och en nödvändighet om arbete utanför hemmet ska bli möjligt. Skolor av god kvalitet ger förutsättningar för såväl vidare studier som lärlingsutbildningar och arbetspraktik. En lokal, småskalig och högkvalitativ åldringsvård gör det möjligt för engagerad vårdpersonal att driva egen verksamhet och för arbetande familjer att behålla god kontakt med åldrande släktingar.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige!

Centerpartiets riksstämma tog flera steg i rätt riktning men detta räcker inte! Vi måste nu intensifiera arbetet med att utveckla en modern och liberal migrations- och integrationspolitik där vi ser till den enskildes behov, resurser och möjligheter. En viktig del i detta arbete är även att bygga upp lokala, regionala och nationella nätverk som möjliggör ett ökat samarbete mellan storstadsområden och landsbygd för att lösa den tilltagande segregations­problematiken. Här har vi både en politisk möjlighet och en medmänsklig skyldighet att en gång för alla göra upp med socialdemokratins misslyckanden på integrationsområdet och istället leda vägen mot en ny individbaserad migrations- och integrationspolitik.

måndag 26 november 2007

Bodström ny S-ledare?

Ett sakligt och därigenom även en ganska hård granskning av vad Mona Sahlin egentligen åstadkommit under sin lååååånga politiska karriär finn på Johan Ingarös blogg där även den snutfagre kappvändaren Bodström identifieras som en snar efterträdare...
Samma analys finns bland blogginläggen till dagens ledare i DN.

Exit Sahlin?

Bloggen Bent har ett läsvärt inlägg där han ställer den senaste tidens fräna utspel mot bakgrund av Mona Sahlins interna motgångar. Läs mer här.

Trygghetssystem för företagare

Nu tar alliansregeringen äntligen tag i frågan om att skapa bättre trygghetssystem för företagare. Detta är inte en dag för tidigt eftersom företagare till stor del står helt utanför de trygghetssystem som gäller för vanliga löntagare och även riskerar att missgynnas ekonomiskt om man tar steget att starta ett eget företag istället för att vara anställd. Vi måste skapa ett system som uppmuntrar till nytänkande och ger möjligheter för dem som är beredda att lägga ned både tid och pengar på att starta och driva en egen verksamhet.

Länk till pressmeddelande

söndag 25 november 2007

Arbetsrättslagstiftningen måste reformeras

På dagens DN debatt finns ytterligare ett inlägg som visar på några av de negativa konsekvenserna av den föråldrade svenska arbetsrättslagstiftningen. Vi inom Centerpartiet har tydligt drivit kravet på en reformerad lagstiftning på detta område. En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen!

Partiretorik utan substans

Mona Sahlin skriver idag på DN-debatt ett högröstat inlägg osande av partiretorik. Inlägget påminner om en kolumn i tidningen Kommunalarbetaren som jag läste och kommenterade nyligen, båda dessa inlägg saluför i ett uppskruvat tonläge gammal vanlig vänsterretorik där man helt bortser från någon som helst mer nyanserad omvärldsanalys av vad alliansregeringen faktiskt presterat i politiska reformer under mandatperiodens första år. PJ Anders Linder har även ett läsvärt inlägg i SvD där han raljerar med Sahlins skygglappsretorik. Även Federley har ett bra inlägg där han sakligt redovisar varför Mona är så arg.

Brommaflyget på Brännpunkt

Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Per Ankersjö skriver idag på Brännpunkt om Brommaflyget. Förutom att klargöra centerpartiets hållning i frågan angriper han även det socialdemokratiska hyckleriet och de felaktiga uppgifter de tidigare spritt rörande centerpartiets ställningtagande i frågan.

Per Ankersjö skriver även om Brommaflyget på sin blogg.

torsdag 22 november 2007

YIMBY - Yes in my backyard

Vårt ställningatagande mot att förlänga avtalet för Bromma flygplats i ytterligare 30 år får även stöd på yimby.se

lördag 17 november 2007

Främlingsfientligheten på marsch

Återigen visar den militanta främlingsfientligheten sitt rätt ansikte, se artikel i DN. Jag har tidigare i ett flertal inlägg berört hur Sverigedemokraterna och deras allierade inom övriga främlingsfientliga rörelser nu på allvar börjat mobilisera sina insatser inför valet 2010. Vi måste på allvar börja granska dessa organisationer för att inte hamna i samma läge som i Danmark med ett uttalat främlingsfientligt parti i riksdagen. Det åligger oss som tror på det mångkulturella samhällets potential och alla människors lika värde att vi bemöter och slår hål på de myter och den hatpropaganda som ligger till grund för den främlingsfientliga retoriken. Läs gärna övriga inlägg på detta tema för fler tankar kring behovet av ökad invandring, effektivare jobbpolitik och en bättre integrationspolitik.

Brommaflyget hindrar stadens utveckling!

Kungsholmscentern är kritisk till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot beslutet är följande:

1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stocholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu istället för att stoppa huvudet i sanden?

2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.

3. Allvarliga miljöeffekter för boende på Kungsholmen både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har Kungsholmen stora problem med partiklar och avgasutsläpp från biltrafiken på bl.a. Essingeleden och flyget ökar belastningen på vår luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.

4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden.

Läs även Kungsholmscenterns utspel i veckans Vårt Kungsholmen (nr 46).

Läs mer inlägg om skyskrapor och regeringens arbete med att skapa hållbara städer.

onsdag 14 november 2007

Ständigt dessa folkpartister....

Mot bakgrund av dagens artikelpå dn.se undrar man hur liberala de är i folkpartiet liberalerna egentligen?

Dessa abortförespråkare är dock helt klart inte liberaler i varje fall.

Samarbete London - Stockholm

Mycket bra att Stockholm skall samarbeta och lära av London, jag vill minnas att det var något av partierna i fullmäktige som lade fram förslag om detta i sin budget....

Länk till DN

Länk till vår budget

tisdag 13 november 2007

Solidaritet är inte en vänsterfråga!

Med tanke på Ung vänsters märkliga debattartikel som berördes i tidigare inlägg är det bra att CUF ordföranden Magnus Andersson nu går till motangrepp i Aftonbladet och på sin blogg där han reder ut begreppen. Mari Wickberg har även ett bra inlägg på sin blogg.

Länk till CUF:s nya sajt finner du här.

fredag 9 november 2007

Vänstern värnar liberalismen

Ung Vänsters Ida Gabrielsson gör ett märkligt inlägg på SVT Opinion om att borgerligheten skulle ha övergivit sina liberala värderingar och rört sig i främlingsfientlig riktning...

För mig som Centerpartist framstår detta inlägg som mycket märkligt eftersom vi så tydligt tagot ställning för det mångkulturella samhället och en liberal invandringspolitik.

Länk till Centerpartiets stämmoprotokoll om integrations- och migrationspolitik samt vår politik för jobb och företagande finner du här och här.

onsdag 7 november 2007

torsdag 1 november 2007

Debattartikel om integration och företagande

Län till min artikel i Dagens Samhälle med rubriken Vi tror på det lokala, småskaliga företagandet vilken är ett svar på ledaren Tystnad är fel taktik som varnade för att politisk passivitet i integrations och invandringsfrågorna riskerar att gynna främlingsfientliga krafter som Sverigedemokraterna. Läs eller lyssna även till SR-islaget Integration på tapeten när centerpolitiker bjöd in

/Oscar Fredriksson