På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 15 december 2008

Datalagringsdirektivet och skyddet av den personliga integriteten

Kungsholmscentern har drivit en tydlig linje för att värna skyddet av den personliga integriteten. Tidigare inlägg finns samlade via etiketten nedan och i övrigt så hänvisas till Oscar Fredrikssons blogg samt övriga centerbloggar för olika ståndpunkter i denna fråga. På grund av tidsbrist och efter önskemål från läsare så kommer denna blogg i huvudsak att fokusera på lokalpolitiska frågor.

UPPDATERING
Gå även in på Centeruppropets nya hemsida eller läs mer i detta ämne hos Bloggen Bent och Hultins tankegång.

fredag 24 oktober 2008

Allianssatsning på parklekarna!

Som Alliansens talesperson i stadsmiljöfrågor är jag givetvis mycket nöjd med regeringens förslag om tryggare stadsmiljöer samt det budgetförslag som Centerpartiet lagt i Stockholms stad med tydligt fokus på upprustning av stadens parker. Vid gårdagens möte i stadsdelsnämnden så presenterade Alliansen på Kungsholnmen ett förslag om särskilt riktade satsningar på föreskolelokaler, parker och parklekar.

Jag anmälde följande särskilda uttalande med anledning av detta beslut:

SDN 2008-10-23
Ärende 2. Kvalitetshöjande insatser i förskolelokaler, parklekar och parker

Särskilt uttalande


Vi inom Alliansmajoriteten anser att tillgången till välskötta parker och grönområden är en stor tillgång för alla boende på Kungsholmen som även kommer övriga besökare till del. Den stora andelen parker och grönområden på Kungsholmen kräver en ansvarsfull och långsiktig politik och vi har genom utformningen av en sammanhållen parkplan skapat ett verktyg för ett långsiktigt upprustnings- och underhållsarbete. Vår vilja är att stadsdelens parker ska användas för såväl vila och rekreation som lek och ungdomsaktiviteter. När de gäller att erbjuda stadsdelens barn en spännande utemiljö utgör våra parklekar en mycket viktig resurs.

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare och detta ställer även krav på ökad tillgänglighet. Vid nyinvesteringar i parker ägnas tillgänglighetsfrågorna extra stort intresse. Trygghetsvandringar genomförs även kontinuerligt för att komma tillrätta med otrygga miljöer och här finns även en uttalad ambition att samarbeta mer kring dessa frågor med bl.a. ungdomsrådet.

Alliansmajoriteten har i årets verksamhetsplanering särskilt lyft fram behovet av en fortsatt satsning på upprustning av våra parklekar, parker och övriga grönområden. Detta arbete innefattar även åtgärder för ökad tillgänglighet och trygghet samt satsningar på ytor för idrott och ungdomsaktiviteter. Vår ambition är även att genomföra denna upprustning av våra grönområden i nära dialog med alla intresserade Kungsholmsbor och vi kommer kontinuerligt att bjuda in till möten och parkvandringar i takt med att upprustningsarbetet fortskrider.

De satsningar som nu sker är en del av Alliansmajoritetens ambition att erbjuda stadsdelens invånare Stockholms bästa och mest välskötta parker och grönområden.

måndag 29 september 2008

Hybridteknik, biogas och etanol - här finns alternativen!

Det är hög tid att en allt mer pressad fordonsindustri nu på allvar börjar satsa på forskning och utveckling av nya motorer, när t.o.m. gamla anrika Jaguar slår in på miljöbilsspåret så är det dags att inse att oljans tid är förbi och vi nu behöver rikta blickarna åt annat håll. Etanolen är ett steg på vägen trots att detta drivmedel utsatts för en hård kampanj från oljelobbyn. På sikt krävs dock att vi går vidare mot biogas och en utvecklad hybridteknik och kanske även vätgas...
För att skapa en bättre stadsmiljö med mindre avgaser är alla dessa olika spår i drivmedelsutvecklingen välkomna.

Läs mer om dessa frågor hos Johan Hedin eller på Miljödebatt.

torsdag 25 september 2008

Parksatsningar i Centerpartiets budgetförslag

Centerpartiets förslag till budget för Stockholms stad tar bl.a. tydligt fasta på de satsningar på att rusta upp och utveckla stadens parker som vi inom Kungsholmscentern med stor framgång drivit i vår lokala stadsdelsnämnd. Mer om budgeten finns här.

fredag 12 september 2008

Nytt möte i Stadsdelsnämnden 18/9

Här finns länk till Kungsholmens hemsida där du kan ta del av vad som sker på Kungsholmen samt även läsa dagordning och handlingar till vårt kommande möte i Stadsdelsnämnden. Mötet äger rum klockan 18.00 torsdagen den 18 september i Bolindersalen på Hantverkargatan 2 L.

Vi kommer vid mötet att inleda med en presentation av byggprojekten i Lindhagensområdet och allmänhetens frågestund där det går bra att ställa frågor direkt till nämndens politiker.

Klicka här för dagordning och handlingar.

onsdag 10 september 2008

Kungsholmscentern vill ha en grönare stadsmiljö

Kungsholmsalliansen ligger därför steget före stadshuset i denna fråga....med tanke på vad som står i budgeten för 2009 som DN refererar idag

fredag 5 september 2008

Ökad närdemokrati

I dagens DN finns en artikel om hur närdemokratin skall ökas i Stockholm. Här på Kungsholmen arbetar vi i alliansmajoriteten redan med detta och välkomnar givetvis detta initiativ. När det gäller våra parker och grönområden har vi inbjudit till ett flertal samråd och parkvandringar inför det pågående upprustningsarbetet. Vi har dessutom genomfört trygghetsvandringar för att hämta in synpunkter kring hur vi kan förbättra belysning etc. En viktig del är även stadsdelsnämndens möten vilka är öppna för allmänheten och även inleds med en allmänhetens frågestund där man kan ställa frågor till nämndens politiker och stadsdelsförvaltningens chefer. Det finns även möjlighet att lämna medborgarförslag vilka alltid behandlas i nämnden. Läs gärna mer om vår verksamhet i stadsdelsnämnden via hemsidan.

Mer om stadens projekt finns här.

tisdag 2 september 2008

Ökade valmöjligheter inom vården

På Kungsholmen har möjligheten att välja mellan olika vårdgivare ökat som ett resultat ev den nyligen genomförda vårdvalsreformen. I dagens DN skriver Gustav Andersson (c) tillsammans med övriga alliansföreträdare om hur vårdvalsreformen kan förbättras ytterligare. Detta är bra, ingen reform av den här omfattningen kan genomföras utan att behöva justeras i efterhand. Den bärande tanken i reformen är att öppna upp vårdsektorn för konkurrens från fler små och stora aktörer i linje med de förslag som lämnats i en tidigare publicerad rapport från Nutek där såväl vårdfacken som arbetsgivarorganisationerna och ett flertal ytterligare aktörer varit delaktiga i att ta fram rekommendationer för hur vården kan bli en framtidsbransch. Rapporten finns här.
Detta är huvudförslagen i rapporten:
1. Öka produktiviteten och effektiviteten
2. Skapa förutsättningar för kundvalssystem
3. Konkurrensutsätt vård och omsorg
4. S kapa ekonomiskt utrymme för expansion
5. L ikställ konkurrensvillkoren mellan offentliga och privata alternativ
6. Stötta entreprenörskap
7. Underlätta internationalisering

Uppdatering: Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m) sammanfattar föreslagna förbättringar på sin blogg medan oppositionen givetvis är kritisk mot alla nya grepp inom sjukvården, vilket vara väntat... Dag Larsson (s) och Nalin Pekgul (s)

Några ytterligare artiklar på ämnet: DN (alliansen), DN (oppositionen), DN (vårdpersonalen), SvD samt uppdaterad kommentar från Catharina Elmsäter-Svärd (m).

tisdag 26 augusti 2008

Aktuella stadsmiljöfrågor på Kungsholmen

Läs gärna senaste protokollet från stadsdelsnämnden där jag under § 14 kritiserar ett förslag rörande centralisering av stadsmiljöfrågorna från stadsdelsnämnden till trafik- och renhållningsnämnden (som jag tidigare kritiserat i detta debattinlägg i Vårt Kungsholmen nr 29 på s. 18).

På torsdag den 28 augusti är ni välkomna att lämna era synpunkter på kommande renovering av Pontonjärparken. Vi träffas i parken kl. 18.00 för en rundvandring där man kan lämna synpunkter på kommande upprustningsarbete.

Kungsholmscentern kommer under hösten att genomföra ett antal olika aktiviteter och välkomnar nya medlemmar eller gamla medlemmar som vill bli mer aktiva. Skicka in namn och mailadress till sthlm@centerpartiet.se och ange att du vill gå med i Kungsholmscentern.

Mvh
Oscar Fredriksson, avdelningsordförande

måndag 18 augusti 2008

Centerpartiet vill att Kungsholmen skall bli grönare...

Kungsholmscentern har tillsammans med övriga partier i den alliansmajoritet som styr Kungsholmen varit pådrivande för att skapa en grönare och mer attraktiv stadsmiljö. Det pågår nu ett omfattande arbete med att rusta upp våra parker vilket jag tidigare skrivit om här. Det senaste politiska utspelet kring hur vi vill förbättra vår stadsmiljö gäller Essingeleden och i denna fråga är samtliga partier eniga om att det krävs kraftfulla åtgärder för att minska ledens miljöpåverkan. Läs mer i DN och DN

Oscar Fredriksson, ordförande i Kungsholmscentern och
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor


Klicka på etiketten nedan för samtliga inlägg om vår stadsmiljö.

Läs även mer om vindkraft i New York, Trifoliumskrapan och om Stockholmscenterns syn på bl.a. skyskrapor hos Per Ankersjö.

lördag 19 juli 2008

Mot ett grönare Kungsholmen!

För tillfället så har stadsdelsnämnden sommaruppehåll och Kungsholmscentern laddar batterierna inför höstens arbete och begynnande valupptakt inför EU-valet nästa år och valrörelsen 2010.

Kungsholmscentern har i det politiska arbetet i Kungsholmens stadsdelsnämnd och i den lokala debatten i tidningarna Mitt i Kungsholmen och Vårt Kungsholmen särskilt fokuserat på att driva stadsmiljöfrågor och under etiketten Stadsmiljö finns en sammanställning av några blogginlägg som ger en inblick i de frågor vi arbetat med sedan valet 2006.

I veckans nummer av Vårt Kungsholmen (nr. 29 s. 18) har jag även en längre insändare som sammanfattar Kungsholmsalliansens insatser och visar på hur vi kan fortsätta arbetet för ett grönare Kungsholmen (insändaren bifogas längst ned i detta inlägg). I samma tidning har jag även tidigare under våren blivit intervjuad angående Kungsholmens luftmiljö och även skrivit ett debattinlägg på temat Tillväxt är den bästa miljöåtgärden.

Lite sommarläsning är annars partisekreterare Anders Flankings sommarbrev och miljöminister Anderas Carlgrens debattartikel om behovet av ökat internationellt fokus i miljöpolitiken.

Om du vill engagera dig i Kungsholmscentern eller i Centerpartiet i Stockholms stad för att ge ditt bidrag till ökad grön och liberal representation i våra beslutande församlingar så är du välkommen att ta kontakt på sthlm@centerpartiet.se All hjälp är uppskattad och ange gärna vad du är intresserad av för frågor och vad du vill arbeta med.

Fortsatt trevlig sommar och väl mött i höst!
Oscar Fredriksson, ordförande
________________________

Mot ett grönare Kungsholmen
Fredhällsparkens nya plaskdamm invigdes nu i juni och upprustningen av Rålambshovsparken pågår. Kungsholmsalliansen har dessutom nu under våren presenterat en detaljerad Parkplan vilken innehåller ett åtgärdsprogram för upprustningen av stadsdelens samtliga parker och grönområden. Vid stadsdelsnämndens senaste möte beslutades även att göra en särskild satsning på upprustningen av våra uppskattade parklekar. Det har i debatten även förekommit en hel del fullt berättigad kritik mot upprustningen av Kungsholmstorg och här finns anledning att diskutera denna fråga vidare med Trafik- och renhållningsnämnden som är ansvarig för detta arbete. Det finns även några ytterligare frågor som ligger utanför stadsdelsnämndens område men som ändå påverkar vårt arbete för ett grönare Kungsholmen. När det gäller kollektivtrafiken så är det särskilt positivt med den nya spårvagnslinjen som kommer att underlätta resandet och förhoppningsvis även bidra till en förbättrad luftmiljö. Luftmiljön är annars en av de stora stötestenarna på Kungsholmen och Essingeöarna eftersom den höga belastningen på Essingeleden orsakar omfattande avgasutsläpp. Stadsdelsnämnden har i stor enighet vid ett flertal tillfällen framfört önskemål om att gräva ned Essingeleden och vi kommer att driva denna fråga även fortsättningsvis. Även om regeringens satsning på att utveckla hybridfordon som drivs på el är ett viktigt steg i rätt riktning så löser det inte våra akuta luftmiljöproblem här på Kungsholmen. Byggandet av en ny förbifart som skapar ett bättre trafikflöde och gör det möjligt att leda bort genomfartstrafiken från Essingeleden är också en åtgärd som kommer att ha effekt på vår luftmiljö men även detta projekt ligger allt för långt fram i tiden. Vad vi kan göra redan idag är att kapsla in den befintliga leden vilket skulle innebära en minskad påverkan på vår luftmiljö. Även om detta inte innebär att utsläppen försvinner så är det ändå en åtgärd som kan fungera tills vi lyckats hitta en bättre lösning eller tills dagens förbränningsmotorer inte längre är lika dominerande i trafiken. Detta leder fram till min avslutande synpunkt att vi alla bär ett gemensamt ansvar för miljöfrågorna vare sig det gäller att ta hand om skräpet från vår picknick, att åka kollektivt istället för att ta bilen eller att gynna företag som tar miljöansvar. Det är vi som medborgare och konsumenter som har makten att bestämma över vilken utveckling vi vill ha och för egen del kommer nog min första bil att bli en tyst och energisnål elhybrid, om jag överhuvudtaget skaffar någon egen bil vill säga.
Oscar Fredriksson (c)
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

måndag 14 juli 2008

Centerpartiet och FRA-debatten

En uppdatering av vad som händer i partiet kring integritetsfrågorna och FRA finns här.
Kungsholmscenterns tidigare inlägg i denna fråga finns här.

onsdag 9 juli 2008

Stureplanscentern kritiserar FRA

Stureplanscentern skriver på SvD:s Brännpunkt med anledning av FRA-frågan och vår distriktsordförande Per Ankersjö har i ett flertal inlägg kommenterat frågan. Södermalmscentern och Helen Törqvist ordförande för Centerpartiet i Västerort har också inlägg som refererar till FRA-frågan och Mauds tal i Almedalen. I gårdagens GP fanns även en debattartikel kring FRA-frågan signerad av bl.a. vår partisekreterare Anders Flanking som jag även skrivit om här och som kommenteras av bl.a ungdomsförbundets ordförande Magnus Andersson.

Mvh
Oscar Fredriksson

måndag 7 juli 2008

Miljötekniksatsningar och gröna tak

Idag är det Centerpartiets dag i Almedalen och den rapport om milötekniksatsningar som släpptes i samband med detta finns här. Det finns här en direkt koppling till mitt tidigare debattinlägg i Vårt Kungsholmen om att tillväxt är den bästa miljöåtgärden som du hittar här. På Framtidsdialogen finns även ett intressant inlägg om att använda sig av grönskande tak i stadsplaneringen vilket kanske vore något att ta fasta på när det gäller utvecklingen av Kungsholmens och hela Stockholms stadsmiljö? Ine minst där det idag är ont om attraktiva grönytor kan dessa skapas ovanpå befintliga fastigheter.

Läs gärna även tidigare inlägg om Kungsholmsalliansens nya Parkplan, spårvagnar och solbåtar samt två utmärkta artiklar om att skapa atraktiva stadmiljöer och parkerhttp://www.yimby.se/

Mvh
Oscar Fredriksson

lördag 5 juli 2008

Centerpartiet och integriteten

Mitt under brinnande FRA-debatt och Centerupprop drar jag mig till minnes Kungsholmscenterns agenda inför senaste partistämman där skyddet för den personliga integriten var en av våra prioriterade frågor. Vår lista över justeringar i förslagen till stämmobeslut innehöll bland annat följande skrivning:

Område 6
På sidan 4 rad 124 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Åtgärder som innebär en kränkning av den personliga integriteten skall alltid beslutas av domstol och om så inte skett skall den enskilde vara berättigad till skadestånd.ten var en av våra högst prioriterade frågor

Vår lista i sin helhet finns här och en avstämning av resultatet från stämman finns här. Stämmobesluten i sin helhet finns här och besluten rörande integritetsavsnittet finns här.

Jag har tidigare kommenterat dessa stämmobeslut på min privata blogg

Mvh
Oscar Fredriksson

tisdag 1 juli 2008

Solkraft och vattenburen kollektivtrafik


På Centerpartiets webbsida kallad Framtidsdialogen finns ett inlägg under miljöområdet som beskriver hur man i bl.a. London använder solenergi för att driva båttrafik. Detta är ett uppslag som tål att tänka på och som kan utvecklas ytterligare. Förslaget att använda solenergi för att driva kortare färjeförbindelser är helt klart intressant för alla oss som både värnar om en god stadsmiljö och vill driva på utvecklingen av förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi.

Länk till reportage med bilder hos BBC , Gizmag samt Treehugger

tisdag 24 juni 2008

Stockholmscentern och FRA

Som en ytterligare kommentar till tidigare inlägg finns här en länk till vår distriktsordförande Per Ankersjö. Mina egna personliga kommentarer som centerpartist och tillika ordförande för Kungsholmscentern och andre vice distrikstsordförande finner du på denna blogg. Bland lokalavdelningarna här i Stockholm så har även Stureplanscentern kommenterat FRA-frågan.

tisdag 3 juni 2008

Centerpartiets öppenhetsmanifest!

Som uppdatering till tidigare bloggpost om Centerpartiets pågående Framtidsdialog finns här en länk till vårt Öppenhetsmanifest som även finns på centerpartiet.se. Detta är ett viktigt dokument som tydliggör vår ideologiska hemvist och även ger några viktiga historiska referenser. Även i det politiska arbetet på lokal nivå i Kungsholmens stadsdelsnämnd och i Stockholms stad och landsting finna anledning att betona vårt historiska arv och ta fasta på dessa ideologiska ställningstaganden. Centerpartiet skall vara en garant för ett öppet samhälle även i framtiden.

Vår riksdagsledamot Annie har även bloggat om detta.

måndag 2 juni 2008

Ny spårväg på Kungsholmen!

Läs mer om detta i dagens DN och även i morgondagens (!)

Kungsholmscentern har tidigare skrivit om detta i inläggen om Kungsholmens luftmiljö och behovet av nya spårlösningar.

Läs även Yimby och Stockholm enligt Ankersjö

(uppdaterad 080605)

måndag 19 maj 2008

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden

I senaste numret av lokaltidningen Vårt Kungsholmen lyfter jag frågan om behovet av tillväxt för att rädda vår miljö. Detta som ett svar på en tidigare insändare och den intervju som jag berättat om i tidigare inlägg.
____________________________________

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden

Som insändarskribenten Martin påpekade i förra veckans Vårt Kungsholmen är dubbdäcksförbud en effektiv åtgärd som direkt skulle kunna innebära en avsevärd förbättring när det gäller partikelhalterna i luften. Det var även därför som jag valde att nämna detta exempel i tidigare intervju. Det har skett en avsevärd utveckling inom däckindustrin vilket gör att man kan ifrågasätta behovet av dubbdäck, i varje fall i stadstrafik. Ett förbud eller en särskild avgift för dubbdäck är även ett bra exempel på hur vi kan gynna utvecklingen av mer miljövänliga alternativ. Genom att öka kostnaderna för miljöförstöring och premiera innovationer och nytänkande kan vi använda marknadsekonomins drivkrafter för att värna vår miljö. I centerpartiet tror vi på ekonomisk tillväxt. Vi tror till och med att ekonomisk tillväxt är en nödvändighet för att kunna rädda vår miljö. En tillväxt som drivs av ökade satsningar på miljöinnovationer och miljöteknikutveckling är också den bästa miljöåtgärden. Det tycker även världsnaturfonden WWF som presenterade ett flertal olika exempel på detta när de träffade centerpolitiker från hela landet i Stockholms stadshus för några veckor sedan. Det farligaste vi kan göra är att ge efter för miljövänsterns tillväxtfientliga hållning i miljöfrågor. Vi kan inte backa in i framtiden utan framtidsfrågorna måste lösas genom kreativitet och nytänkande. Givetvis måste vi ändra vårt beteende för att rädda vår miljö men lösningen är inte att blicka bakåt utan vi måste våga utmana invanda föreställningar för att finna lösningarna till dagens och även framtidens miljöproblem.

Oscar Fredriksson, ordförande
Kungsholmscentern
________________________________________

Läs mer på NUTEK:s hemsida samt artikel i tidningen Miljöaktuellt eller besök WWF som har en hel site om behovet av miljöteknikutveckling.

Johan Hedin har även ett blogginlägg på samma tema.

söndag 11 maj 2008

Centerpartiets framtidsdialog om öppenhet

Delta i centerpartiets framtidsdialog med fokus på öppenhet och mänskliga rättigheter. En aktuell fråga som just nu diskuteras på ett flertal bloggar är frågan om rätten till vård för papperslösa som återigen aktualiserades i dagens DN. Detta är inte i första hand en lokalpolitisk fråga men eftersom den rör centrala ideologiska ställningstaganden kan den nog vara av intresse för alla politiskt engagerade läsare av denna blogg.

måndag 5 maj 2008

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden!

I Centerpartiet tror vi på ekonomisk tillväxt!
Vi tror till och med att ekonomisk tillväxt är en nödvändighet för att kunna rädda vår miljö!
Vi tycker också att miljöförstöring skall vara dyrt medan miljöförbättrande insatser skall premieras, dvs vi tror på en marknadsekonomi där vi börjar ta betalt för negativ miljöpåverkan eftersom det allt för länge varit i det närmaste gratis att förstöra miljön. En tillväxt som drivs av ökade satsningar på forskning och miljöteknikutveckling är också den bästa miljöåtgärden! Det tycker även världsnaturfonden WWF som startat en hel site om detta vilken du hittar här

Kungsholmens luftmiljö

Länk till intervju i lokaltidningen Vårt Kungsholmen om Kungsholmens luftmiljö hittar du här Intervjun finns på sidan 14 under rubriken - Vad gör ni åt den dåliga luften? Mina svar på frågorna finns nedan:

Ska det vara så här?
– Nej, det är inte okej. Bor
man i en stad får man givetvis
acceptera vissa störningar, men
att luften är hälsofarlig ska man
inte acceptera.

Vad vill du göra?
– Bygga ut spårvagnslinjen
som är tänkt att gå mellan Norrmalmstorg
och Stockholms
central. Tänk vilken avlastning
i trafi ken om den kunde gå hela
vägen till Nordvästra Kungsholmen!
Det är även därför
som vi inom centern stödjer
Förbifart Stockholm. Vi kan
inte fortsätta leda trafi ken rakt
genom Kungsholmen.

Har du gjort vad du har kunnat?
– Ja, det tycker jag nog. Vi är
ju många som i fl era år framfört
betydelsen av att gräva ned
Essingeleden. Just nu rustar vi
upp stans parker, och bra växtlighet
dämpar effekterna av en
dålig luftmiljö. Men det är klart
att vi skulle kunna göra mer,
till exempel införa ett dubbdäcksförbud.

fredag 25 april 2008

Delta i Centerpartiets miljödialog!

Här på Kungsholmen ingår Centerpartiet i den lokala Kungsholmsalliansen där vi har särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor och vi tar gärna emot synpunkter på denna blogg. Från och med idag finns även möjlighet att delta i Centerpartiets framtidsdialog om bl.a. miljöfrågor, detta är givetvis mycket bra och jag vill uppmana alla miljöengagerade Kungsholmsbor att delta i denna dialog! Miljöfrågorna är en av våra stora framtidsfrågor där det krävs insatser både lokalt, regionalt och globalt. Ta denna möjlighet och gör din röst hörd genom att klicka här.

Läs även mer hos Annie

onsdag 9 april 2008

Förbifart istället för Essingeleden

Centerpartiet skriver idag på hemsidan om den nya förbifarten som är avsedd att avlasta Essingeleden vilket förhoppningsvis leder till minskade avgasutsläpp och minskad partikelproblematik här på Kungsholmen. Dett är viktigt att minska genomfartstrafiken samtidigt som vi driver på för en utbyggd kollektivtrafik och fler miljöbilar. I dagens DN finns kopplat till denna problematik ytterlilgare en artikel om hur luftföroreningar påverkar barns hälsa vilket är en fråga som centerpartiets Per Ankersjö tidigare uppmärksammat.

I stadsdelsnämnden har vi tillsammans med övriga partier vid ett flertal tillfällen tagit ställning för en överdäckning/tunnel för att minska Essingeledens miljöpåverkan. Detta skulle även frigöra attraktiva markområden för såväl byggande som nya parkmiljöer, i linje med våra tidigare utspel om miljöskyskrapor och byggandet av "Stockholms central park" samt satsningar på mer spårbunden kollektivtrafik.

Läs även artikeln i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen där avdelningsordförande Oscar Fredriksson uttalar sig om upprustningen av våra parkområden.

Lyckad vårdvalsreform i Stockholm

Dagens SvD kommenterar de positiva siffrorna om ökad tillgänglighet i vården vilket är en direkt följd av allianspartiernas vårdvalsreform. Jag skrev tidigare ett inlägg på detta tema med fokus på vad som händer här på Kungsholmen.

Några av våra lokalpolitiker som bloggar om detta är vår distriktsordförande PerAnkersjö och Stureplanscenterns Johan Hedin.

tisdag 1 april 2008

Twingly på centerpartiet.se

Såväl inom Kungsholmscentern som inom övriga delar av partiet vill vi öka öppenheten och möjligheten för våra väljare och övriga att vara med och delta i den politiska debatten. Denna blogg är ett exempel på hur vi inom Kungsholmscentern vill skapa en mer levande väljardialog där boende på Kungsholmen både kan få information om och lämna synpunkter på den politik vi driver i stadsdelsnämnden. På partiets nationella hemsida centerpartiet.se lanseras nu även samma typ av Twingly-tjänst som bl.a. finns hos de större dagstidningarna. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi inom Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en mer öppen och levande politisk diskussion.

fredag 28 mars 2008

Öppet medlemsmöte den 1/4

Är du intresserad av att engagera dig politiskt för en tydligare borgerlig miljöpolitik? Vill du vara med och driva på centerpartiets politik såväl lokalt på Kungsholmen och i Stockholm som i rikspolitiken? Eller är du "bara" allmänt politikintresserad utan att ha tagit partipolitisk ställning?

Kungsholmscentern inbjuder till ett öppet medlemsmöte den 1 april och om du är intresserad att delta så anmäl detta till oscar.fredriksson(at)centerpartiet.se

Storsatsning på grönområden i Stockholm
Det kan bli verklighet om Centerpartiet får bestämma!

Samtidigt som Alliansen på Kungsholmen presenterar en mycket ambitiös satsning på att rusta upp våra grönområden i den Parkplan som nyligen presenterades och finns tillgänglig på stadsdelens hemsida så lägger Per Ankersjö (c) en motion i fullmäktige om att ytterligare utveckla Stockholms grönområden i anslutning till den skyskrapa som Centerpartiet tidigare presenterat.

Läs mer hos Per Ankersjö

Mvh
Oscar Fredriksson, avdelningsordförande och Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

torsdag 20 mars 2008

Gröna fanor på 1:a maj?

I Jönköping kommer centerpartiets ungdomsförbund att demonstrera för solidaritet på 1:a maj. Ett mycket bra initiativ att använda denna lediga dag till att lyfta en viktig politisk fråga. Kanske någonting att arbeta vidare med även här i Stockholm där vänstern verkar vilja ta över det offentliga rummet genom politiska manifestationer både sista april och första maj?

Läs mer om detta hos Magnus Andersson

torsdag 13 mars 2008

Skyskrapor och höghastighetståg

Centerpartiets infrastrukturminister Åsa Torstensson och Stockholmscenterns Per Ankersjö står bakom dagens två framåtblickande miljösatsningarhöghastighetståg och en miljöskyskrapa mitt i Stockholm city. Detta är två exempel på att utveckling, tillväxt och miljöhänsyn är frågor som går utmärkt bra att kombinera, det krävs bara viljan och modet att göra satsningarna och Centerpartiet har både och!

Miljövänlig skyskrapa i Stockholm city!


Idag presenterar Centerpartiet i stockholm sitt förslag på en miljövänlig skyskrapa mitt i city. Kungsholmscentern står givetvis helhjärtat bakom detta förslag som är en viktig del i Centerpartiets arbete med att skapa miljövänliga och hållbara städer samtidigt som vi utvecklar vår stadsmiljö.
Att storstadsutvecklingen är viktig för den nationella tillväxten har slagits fast i ett flertal rapporter från statliga Nutek. I dessa rapporter betonas även att tillväxten i storstadsregionerna är mycket viktigt även ur ett regionalpolitiskt perspektiv.
Läs mer på projektets hemsida som du hittar här
Det finns även artiklar om projektet i SvD samt DN. Delta även i diskussionen på Centerskrapans egen blogg samt hos Per Ankersjö och Yimby

torsdag 21 februari 2008

Brommaflyget hindrar utvecklingen på Kungsholmen


Att tillåta flygning på Bromma i ytterligare 30 år innebär förutom miljö och säkerhetsrisker även att utvecklingen av nordvästra Kungsholmen kommer att försvåras då möjligheten att bygga mer på höjden avsevärt försämras. Kungsholmscentern har därför lagt ett mycket tydligt ersättaryttrande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

tisdag 19 februari 2008

Pressmeddelande från Kungsholmsalliansen!


Ny utförare på Fridhemmets servicehus

Kungsholmens stadsdelsnämnd har upphandlat driften av Fridhemmets servicehus på Kungsholmen. Upphandlingen har gjorts i form av en s.k. kvalitetsupphandling där anbudsgivarna utifrån ett fast pris haft att beskriva och konkurrera med kvaliteten på den verksamhet som planeras. Ny utförare blir Temabo AB, som valts ut i hård konkurrens, då flera bra anbud kommit in.

– Med högt ställda förväntningar hälsar vi Temabo välkomna som samarbetspartners med det viktiga uppdraget att ge våra äldre på Fridhemmets servicehus vård och omsorg av hög kvalitet, säger stadsdelsnämndens ordförande Regina Kevius (m).

– Temabo har i sitt anbud redovisat genomtänkta mål och arbetssätt i en mycket bra och klar struktur med fokus på individen som ska få omvårdnaden, säger Lars Lundqvist, gruppledare för Folkpartiet.

– Det gör oss trygga i att Temabo kan motsvara våra krav på att göra en bra verksamhet ännu bättre och nämnden kommer att följa upp kvaliteten noggrant, meddelar Robert Rydefjärd, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Vi kan konstatera modellen med fastprisupphandling varit lyckad och att det lett till att en mindre och ny utövare nu kommer in på marknaden tack vare kvalitetskonkurrensen, avslutar Oscar Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet.

På Fridhemmet finns 135 lägenheter. I dag drivs servicehuset i kommunal regi. Även dagverksamheten Titania, som sedan tidigare bedrivs i huset, ingår i upphandlingen.

Temabo AB tar över driften den 1 juni 2008 och avtalet löper t. o. m den 31 maj 2012. Företaget är relativt nystartat och erbjuder en verksamhet med stort inslag av kulturella aktiviteter. Temabo har nyligen fått uppdrag av Falu kommun att även driva ett äldreboende där.

onsdag 13 februari 2008

Träffa dina lokala politiker!

Antingen vid Stadsdelsnämndens möte imorgon torsdagen den 14 februari (samtliga handlingar finns här) eller i Västermalmsgallerian nu på lördag den 16 februari klockan 12-15. På lördag finns även möjlighet att åka snowboard i Rålambshovsparken för den som vågar, mer information finns på stadsdelens hemsida.

fredag 8 februari 2008

Försörjningskravet ger nya möjligheter

Efter gårdagens och morgonens tydligt negativa massmediarapportering kring förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring (se blogginlägget nedan ) så har SvD och GP idag ledare som nyanserar mediadebatten genom att peka på att försörjningskravet inte avser att gälla för de personer som flytt undan förföljelse och är i behov av skydd i Sverige.

En ytterligare aspekt som bör beaktas är att det enligt nuvarande regelverk är nästintill omöjligt att få uppehållstillstånd för vuxna barn, syskon, föräldrar eller andra släktingar utanför den s.k. kärnfamiljen. Det nya reglerna om försörjningskrav kan tvärtemot den vinkling som gjorts i debatten även ge en större möjlighet till återförening med släktingar som idag inte har någon möjlighet att få uppehållstillstånd genom anknytning. Sett ur detta perspektiv finns all anledning att nyansera debatten kring denna fråga.

Man kan även undra varför det endast är V och Mp som debatterar frågan medan S verkar hålla en låg profil...kan det vara så att socialdemokraterna på grund av sina misslyckade politik på detta område återigen väljer att huka i migrations och integrationsdebatten.... Allt medan Maud Olofsson och centerpartiet driver på alliansregeringens satsningar för ett minskat utanförskap!

torsdag 7 februari 2008

(S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring där jag berörde den nu aktuella frågan om försörjningsansvar och bl.a. Rädda Barnen och Anders Lago (s) kanske bör läsa detta inlägg för att bättra på sina kunskaper i frågan. Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Det mångkulturella samhället är en tillgång! där jag pekade på de främlingsfientliga tongångarna från det socialdemokratiska parti som Magdalena Streijffert och Anders Lago tillhör och jag har ännu inte hört vare sig partiledaren Mona Sahlin eller partisekreteraren Marita Ulvskog tydligt ta avstånd från utspelen av Ilmar Reepalu och Göran Johansson. Mot denna bakgrund ekar kritiken från socialdemokratin ganska tomt och är nog snarare ett tecken på den ideologiska vilsenhetsom präglar partiets olika utspel. Det är dock enligt min mening hög tid att överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för den socialdemokratiska kollektivistiska bidragstänkandet är en ny liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum, vilket jag skrivit om här: Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt! där jag även hämtar stöd från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och rapporten Integration, mångfald, tillväxt

Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt min krönika på Politikerbloggen samt ett urval av blogginlägg nedan:

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!
Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!
Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!
Behöver Sverige världen?
Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!
Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Läs även dessaa goda inlägg från Johanna Nylander och Niklas Frykman samt ytterligare artiklar i SvD och GP

Kungsholmen växer på höjden...
Denna bild är från en artikel i DN som visar en framtidsbild från den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Att bygga på höjden och utveckla spårtrafiken är två sätt att utveckla Kungsholmen till en tätare, grönare och mer levande stadsdel.
Läs även Ankersjö samt Söderorts (c)

tisdag 5 februari 2008

Vi behöver fler nya spårlösningar!

Ett förslag på ny tvärspårväg som ett alternativ till Österleden presenteras i dagens DN detta är ett bra exempel på den nysatsning på spårtrafik som behövs för att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm och därigenom skapa möjligheter för minskad biltrafik och en bättre luftmiljö. Nu väntar vi bara på en spårvagnslinje från Norrmalmstorg och fram till den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen.

Se även kommentarer på yimby.se samt hos Per Ankersjö

torsdag 31 januari 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Tanken om att bilda en lokal centerpartiavdelning på Kungsholmen växte fram som ett resultat av att vi i kraft av vår representation i Kungsholmens stadsdelsnämn tillsammans med övriga borgerliga partier bildat Alliansen på Kungsholmen vilket skapat goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Inom allianssamarbetet har centerpartiet dessutom tilldelats ett särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor. Representationen i stadsdelsnämnden tillsammans med vår lokala representation i Landstinget gav ett gyllene tillfälle att vitalisera det politiska arbetet i Stockholms innerstad och skapa en stark lokalpolitisk plattform på Kungsholmen för att säkra 2006 års valframgång och lägga grunden för valrörelsen 2010. Genom ett effektivt lobbyarbetet fick vi trots den korta förberedelsetiden gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten vid partiets riksstämma. Några tydliga resultat var:
- Att stämman antog skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.
- Att stämman gick tydligt på vår linje att bygga mer på höjden för att gynna miljön och skydda befintliga grönområden.
- Stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.
- Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten.
- Skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.
- Att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.
Från avdelningen så har Lotta Nordfeldt och undertecknad nästa varje månad figurerat i massmedia (bl.a. SvD, DN, .SE, Innerstadspress m.fl.) såväl i insändare som i redaktionellt material. Med anledning av vår tydliga argumentation mot beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Vidare gick vi i stadsdelsnämnden emot den övriga alliansen och lämnade ett ersättaryttrande där vi klargjorde vår ståndpunkt i frågan. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen. Kungsholmscentern har även en tydlig profil i Stockholmscenterns nya tidning Klöver vilken går ut till samtliga medlemmar i distriktet. Kungsholmscentern har under året även anordnat och deltagit ett flertal utåtriktade aktiviteter såväl i form av egna öppna möten som gemensamma alliansaktiviteter utanför Västermalmsgallerian samt stadsdelsnämndens och kyrkans arrangemang i samband med nationaldagsfirandet. Vi har även under året deltagit i debatten via inlägg på bloggen http://kungsholmscentern.blogspot.com/ där vi lyft fram såväl lokala frågor som mer ideologiska ställningstaganden i linje med de beslut som fattades vid årets riksstämma, inte minst centerpartiets stöd för det öppna samhället och vårt fokus på sambandet mellan arbetsmarknads- och integrationspolitik har tidvis ägnats stor uppmärksamhet och då oftast i polemik mot socialdemokrater och sverigedemokrater.
Det kan sammanfattningsvis sägas att det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007.

Oscar Fredriksson, ordförande

fredag 25 januari 2008

Öppen inbjudan till Kungsholmscenterns årsmöte

Kallelse till Kungsholmscenterns årsmöte den 29 januari klockan 19.00.

Det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007. Trots den korta förberedelsetiden fick vi vid partiets riksting gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten. Vi har dessutom tillsammans med övriga borgerliga partier i stadsdelsnämnden bildat Alliansen på Kungsholmen vilket ger oss goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Med anledning av beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen.

Styrelsen kommer på årsmötet att presentera ett förslag till ny organisation och det är vår förhoppning att detta nya arbetssätt även skall kunna bidra till ett ökat medlemsantal och en ökad aktivitet bland våra medlemmar eftersom alla krafter behövs i arbetet mot ett fördubblat väljarstöd i valet 2010!

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom Oscar Fredriksson, ordförande

måndag 14 januari 2008

Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!

En artikel i SvD lyfter återigen frågan om vård för de människor som lever gömda i Sverige. Alliansregeringen behöver nu på allvar ta itu med denna fråga. Det finns ingen anledning att hålla fast vid en det synsätt som den tidigare socialdemokratiska regeringen valde, särskilt inte mot bakgrund av den omfattande kritik som Sverige fick av FN:s särskilde rapportör Paul Hunt som var mycket tydlig i sin rapport. Argumentationen att de som lever gömda är här olagligt är inte ett hållbart försvar för att neka människor tillgång till sjukvård. Vid sidan av att rent humanitära hänsyn talar för en ändrad politik på detta område kanske vi även av andra anledningar borde skapa nya möjligheter för dem som vill bo och arbeta i Sverige, vilket jag skrivit om i ett flertal tidigare inlägg. För en länk till Röda Korsets Flyktingcenter som bl.a. arbetar med vård till gömda klicka här.

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 11 januari 2008

Invandringen är en tillgång!

I dagens ledare i DN , Sydsvenskan och SvD verkar äntligen debatten om synen på invandring och invandringens kostnader att komma igång på riktigt. Detta är mycket bra eftersom Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga gruppers påståenden om invandringens enorma kostnader allt för länge tillåtits dominera debatten. Problemet med de beräkningar som SD m.fl. brukar stödja sig på är dock att de endast räknar kostnader och inte ser till exempelvis skatteintäkter. Om de gjorde detta skulle de (troligtvis ganska motvilligt) tvingas inse att invadringen även kan utgöra en ekonomisk tillgång under förutsättning att det finns en fungerande arbetsmarknads och integrationspolitik. Tyvärr har tidigare regeringar varit allt för passiva och ointresserade av dessa frågor vilket skapat ett flertal allvarliga problem med segregation och utanförskap. För att bryta denna utveckling och bättre ta tillvara den resurs som det faktiskt innebär att personer från andra länder vill bo och arbeta i Sverige måste vi fokusera på en reformerad integrationspolitik. En integrationspolitik med särskilt fokus på jobb och företagande som ger den enskilde individen en möjlighet att utvecklas och bli en del av det svenska samhället.

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!
Skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring
Välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige

Mvh
Oscar Fredriksson

PS/En uppdatering med ett konkret exempel från Centerpartiets Ljungby vilket jag även refererat till i kommentarerna till detta inlägg: Länk till svt./DS

torsdag 10 januari 2008

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!

SvD skriver idag om de nya jobbtorgen. Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som Centerpartiet i Stockholms stad presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor.

Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är endast genom en reformerad integrationspolitik som fokuserar på jobb och företagande som vi kan möta den främlingsfientlighet som finns i det svenska samhället. Vi måste inse att invandringen utgör en möjlighet och inte ett hot! Läs gärna en dagsaktuell rapport i detta ämne som ger en god bild av läget.

Mvh
Oscar Fredriksson

Kungsholmsalliansen leder vägen (uppdatering)

Läs dagens ledare i Svd som en uppdatering till tidigare inlägg om ökad konkurrens och valfrihet inom vården.

onsdag 9 januari 2008

Vilka argument har S i debatten mot SD? (uppdatering)

I DN kan man läsa att S skall "vässa debatten" mot SD. Men Mona tiger dock alltjämt och har inte ens ansett sig behöva gå in i debatten med anledning av tidigare kontroversiella utspel från de egna leden. Hon kanske inser att hennes trovärdighet i invandrings och integrationsfrågor är svag då hon bl.a. under sin tid som integrationsminister totalt misslyckades med sitt uppdrag (och även var med i tidgare regering med den nya landshövdingen Barbro Holmberg som migrationsminister) Det blev då som nu mest prat och partiretorik utan innehåll istället för riktiga åtgärder för att bryta utanförskapet...men så är hon ju bättre på att prata än på att få saker gjorda det har hon ju visat vid ett flertal tillfällen tidigare under sin lååååååånga politiska karriär. Kanske dags med ett vanligt jobb för att få lite perspektiv från verkligheten där det inte räcker med att ha partibok utan ibland även krävs att man åstadkommer resultat? (Någonting som mp:s enfant terrible Yvonne Ruwaida också kunde behöva för att idka lite självkritik.)

Välkommen in i debatten Mona och om du inte har några egna idéer kika gärna här, här och här samt via etiketterna nedan för lite inspiration ur min inlägg i debatten med tillhörande replikskiften.

måndag 7 januari 2008

Kungsholmsalliansen leder vägen!

I dagens SvD rapporteras om ökad valfrihet inom vården på Kungsholmen. Detta är en reform helt i linje med Kungsholmsalliansens önskan att genom ökad valfrihet sätta medborgaren i centrum som vi presenterat i årets verksamhetsplan. Denna valfrihetsreform skapa möjligheter för ett småskaligt företagande som ger alternativ och konkurrens till dagens aktörer. Denna reform är även helt i linje med en nyligen publicerad rapport från Nutek om nödvändiga reformer inom vård och omsorg med namnet Vård och omsorg en framtidsbranch.

söndag 6 januari 2008

Åter till grottekvarnen!

Efter julledigheten är det nu dags att återgå till arbetet med att minska byråkratin genom regelförenkling vilket, tro det eller ej, är ett arbete som även bedrivs inom EU och ligger väl i linje med Centerpartiets arbete för ett smalare men vassare EU.

Dessutom kommer jag i egenskap av stadsmiljöansvarig inom Kungsholmsalliansen att ägna en hel del tid åt kommande upphandlingar av vår parkskötsel och pågående upprustningsarbeten. Jag hoppas att vi alla under 2008 är beredda att ta ett större ansvar för vår stadsmiljö så att vi slipper lägga ytterligare resurser på problemen med ökad nedskräpning och skadegörelse. Se exempelvis årets första Vårt Kungsholmen som tar upp detta problem.

Mot bakgrund av att såväl jobbet på Nutek som mina uppdrag som fritidspolitiker för Centerpartiet och frivilliguppdrag inom Röda Korset drar igång med förnyad styrka nu under januari kommer jag tyvärr inte att kunna ägna lika mycket tid åt denna blogg, men ha förtröstan något eller några inlägg i veckan kommer det allt att bli...

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 4 januari 2008

SD anhängare misstolkar fakta

Av inläggen här på bloggen och bland kommentarerna till min krönika på Politikerbloggen framgår att det bland debattörer med SD sympatier finns en stor förkärlek för att hänvisa till den forskning som bedrivs vid Brottsförebyggande rådet. Huvudargumentationen går i de flesta fall ut på att invandrare är brottsbenägna och utgör ett hot mot det svenska samhället. En rapport som ofta refereras till är: Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (Brå Rapport 2005:17).

I denna rapport kan man på sidan 9 bl.a. läsa att:
" Det kan diskuteras om de olika gruppernas överrisker ska ses som höga eller inte. Som exempel kan nämnas att skillnaden mellan män och kvinnor, när det gäller brottslighet, är större än skillnaderna grundade på om en person är född i Sverige eller inte. Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det."

Frågan är då hur dessa SD sympatisörer ser på detta förhållande? Om man vill skydda det svenska samhället från brott så vore det ju mer rationellt (om man tar fasta på deras eget sätt att resonera) att utvisa män och socialbidragstagare eftersom överrepresentationen för dessa kategorier är ännu högre än för personer med invandrarbakgrund.

Kanske hög tid för dessa anhängare till SD att syna partiet lite närmare, särskilt avseende den politiska förmågan och kriminaliteten hos de egna partiföreträdarna ...

Mvh
Oscar Fredriksson

Alliansens verksamhetsplan för 2008

Vid Stadsdelsnämndens möte den 20 december antogs alliansmajoritetens verksamhetsplan för 2008, några huvudpunkter refereras nedan. Läs mer om verksamheten i Kungsholmens stadsdelsnämnd på vår hemsida

Huvudpunkter i vår verlsamhetsplan för Kungsholmen:

Medborgarens önskemål och behov ska vägleda stadsdelens verksamhet
Efter ett års borgerligt styre i Stockholm och i stadsdelen har många valfrihets­reformer hunnit genomföras. Vi är glada att allt fler människor väljer att flytta till Kungsholmen och att så många väljer att skaffa barn i vår stadsdel.
Varje människa är unik och därför ska det stödet till enskilda vara anpassat till behov, önskemål och särskilda förutsättningar. Det är inte politiker som bäst kan bedöma medborgarnas anspråk och möjligheter utan politikernas roll ska vara att skapa förutsättningar för det egna beslutsfattandet och den enskilda individens egna idéer, önskemål och kreativitet. Den övergripande målsätt­ningen för Alliansen är att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett friare Kungsholmen där valfriheten ska öka.

Varje människa behöver vara efterfrågad och sedd för att utvecklas.
Det behövs sammanhang som stärker den enskildes självförtroende, ansvarstagande och självständighet. Här utgör stadens särskilda satsning på jobbtorg en möjlighet för de personer som idag saknar arbete att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. En viktig utgångspunkt för detta är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt arbetssätt för att sänka trösklarna för arbetssökande att komma i arbete.
Valfrihetsreformer kräver kvalitetsansvar, kvalitetskontroller och kvalitetsuppföljningar En ökad valfrihet inom verksamheter som finansieras med skattemedel går hand i hand med ett tydligt och starkt ansvarstagande. Det yttersta ansvaret för kvalitet och uppföljningar åligger kommunen och kan aldrig kompromissas bort. Därför arbetar vi aktivt med att utforma väl fungerande uppföljnings- och kvalitetssystem så att Kungsholmens invånare ska få den goda omsorg vi alla önskar.

En trygg och bra förskola
Vår stadsdel bereder väg för nyfödda medborgare, vars föräldrar efter en tid önskar förskoleplats. Detta kräver en fortsatt utbyggnad av förskolan för att hålla barnomsorgsgarantin samt att vi minskar skillnaderna mellan olika barnomsorgsformer. Förskolan lägger en utmärkt grund för ett livslångt lärande. Kungsholmens barn ska erbjudas en förskola som kännetecknas av en lustfull tid där barnet är tryggt, utmanas och uppmuntras i sitt lärande. Den erkänt höga kvalitet som förskolorna i Kungsholmen håller både vad gäller pedagogik och god tillgänglighet ska fortsätta stärkas. Alliansen på Kungsholmen kommer att fortsätta arbeta för att varje familj ska kunna välja och påverka den barnomsorgslösning som passar familjen bäst. En viktig del i detta är den förskolepeng som införs från den 1 juli 2008. Personal som vill utveckla sin verksamhet genom att själva ta över driften genom avknoppning ska stödjas. Alliansen förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas för att på sikt behålla barngrupperna under kommunfullmäktiges mål om maximalt 14 barn i småbarngrupperna och 18 barn i syskongrupperna. Som en del i Alliansens strategi för en tryggare stadsdel där föräldrar och barn får mer tid för varandra ökar vi valfriheten inom barnomsorgen med att till den 1 juli 2008 möjliggöra för Kungsholmens invånare att motta vårdnadsbidrag skattefritt på 3000 kronor per månad. Familjer ska själva få möjlighet att bestämma vilken barnomsorgsform som passar dem bäst när barnen är som yngst.

Personer med behov av särskilt stöd
För oss i Alliansen är det en självklarhet att alla, oavsett anledning, som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas kvalificerad rådgivning och de insatser som efter prövning bäst motsvarar behovet. Lagstadgat stöd skall förmedlas med utgångspunkt i beprövad praktik och med respekt för individens särskilda behov. Personligt inflytande genom valfrihet, eget initiativ och ansvarstagande skall eftersträvas oavsett om behovet rör ekonomi, social, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vi kommer under verksamhetsåret att uppmuntra fortsatt metodutveckling och förslag på arbetsformer som ytterligare stärker omsorgs­kvalitet och brukarinflytande.

Valfrihet att kunna välja äldreomsorg
Alla människor har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg. Äldre ska känna trygghet och veta att de får den omsorg de behöver. Vi fortsätter arbeta för valfrihet i boende och omsorg och för att de äldre ska erbjudas olika alternativ, allt från vård i hemmet till särskilt boende. Mer valfrihet måste därför råda i äldreomsorgen. När det gäller valfrihet inom äldreomsorgen står två tydliga alternativ mot varandra: Det alternativ som förhindrar en utveckling där människors egna val tillåts spela en viktig roll i välfärdsbygget, kontra vårt alternativ där vi vill ge omsorgstagaren möjlighet att välja. Valfrihet och självbestämmande ska användas som ett medel för att förbättra äldreomsorgen.Kultur och samarbeten
Kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet spelar viktiga roller i stadsdelen. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett levande, lokalt kulturliv som baseras på egen initiativkraft snarare än kommunala beslut. Tätare samarbete med lokala kulturliv, idrottsliv och näringsidkare gynnar stadsdelens utveckling. Vi vill utöka samarbetet med företagarföreningarna och det lokala handikapprådet för att göra Kungsholmen och Essingeöarna till den bästa stadsdelen i bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Ökad satsning på ungdomsverksamhet
Fältassistenterna gör ett oerhört viktigt arbete eftersom de träffar unga i deras vardag och i kvällsmiljö. Därför vill Alliansen öka resurserna till fält- och fritidsverksamheten samt uppmuntra till att fler vuxna finns i ungdomarnas vardag. Många unga bor i en stadsdel och går i skola i en annan stadsdel och därför är det är viktigt med samarbete gällande ungdomsfrågor och inte minst i alkohol- och drogförebyggande arbete över stadsdelsgränserna. Det är bra att samarbeta med lokala idrottsföreningar och det lokala kulturlivet för att unga ska kunna hitta aktiviteter som de gillar.

Stadsmiljö och trygghet
Kungsholmen och Essingeöarna bjuder på fantastiska naturupplevelser. Närheten till vatten och grönområden uppskattas av många människor. Stadsdelen har vackra och fina grönytor som måste vårdas och våra parker ska fortsätta att ge möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid. För att skapa en levande stadsdel krävs även att de boende har möjlighet att påverka parkernas utformning vilket också underlättar och uppmuntrar eget ansvarstagande i miljöarbetet. Det är även viktigt att uppmuntra och underlätta eget ansvarstagande eftersom ett effektivt miljöarbete måste bedrivas tillsammans med medborgarna. Vi har en hög miljöambition inom stadsdelen och miljöfrågorna ska finnas med på alla nivåer och i alla verksamheter.

Det är ett civiliserat samhälles främsta uppgift att garantera människor trygghet. Alla som bor och verkar i vår stadsdel ska känna sig trygga här. Arbetet fortsätter med att fortsätta skapa en tryggare stadsmiljö kvällstid, bl.a. genom bättre anpassad belysning i parker och övriga områden som upplevs som otrygga för såväl unga som gamla. Här gör även alla frivilliga nattvandrare en betydande insats.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter under mandatperioden att ta ett gemensamt ansvar för Kungsholmens stadsdel och kommer att fortsätta verka för att:

- Kungsholmen ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.
- Stadsdelens verksamheter och organisation ska anpassas efter medborgarnas önskemål och behov.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.
- Stadsdelens verksamheter ska vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda till godo.

onsdag 2 januari 2008

Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring

Mot bakgrund av dagens ledare (den 3/1) i Sydsvenskan finns anledning att betona en avgörande skillnad mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.

Flyktinginvandringen är den invandring som sker mot bakgrund av att vi i Sverige genom internationella konventioner, i likhet med en majoritet av världens länder, åtagit oss att erbjuda skydd för personer som befinner sig på flykt undan krig och förföljelse eller av andra anledningar riskerar att utsättas för övergrepp i sina hemländer. Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att Sverige och EU tar sitt ansvar för att erbjuda skydd till personer på flykt. Flyktingar har även rätt att få återförenas med sina anhöriga utan några krav på försörjningsansvar. En arbetsmarknads och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är dock givetvis en förutsättning för ge flyktingarna en möjlighet att bygga upp ett nytt liv i Sverige.

Arbetskraftsinvandringen fokuserar på att erbjuda personer från andra länder en möjlighet att bo och arbeta i Sverige. Idag finns inte någon reell möjlighet att få komma hit för att arbeta om man kommer från något land utanför EU. Centerpartiet vill förändra detta och öka möjligheterna för fler människor att flytta till Sverige för att bo och arbeta här under längre eller kortare perioder. Här finns även en diskussion kring hur man skall utforma detta system där frågan om försörjningsansvar är en del av en pågående diskussion.

/Oscar Fredriksson

Krönika mot främlingsfientlighet på Politikerbloggen

Klicka här för att läsa min krönika mot främlingsfientlighet som idag publicerades på politikerbloggen. Läs även mina tidigare inlägg i denna fråga via etiketterna nedan samt debattartiklar i Dagens Samhälle och på SVT Opinion.

Mvh
Oscar Fredriksson

tisdag 1 januari 2008

Höjningen av bensinpriset är ett steg i rätt riktning!

Givetvis kommer inte den svenska bensinprishöjningen att stoppa växthuseffekten och den globala miljöförstöringen. Inte heller kan jag rädda världen genom att sopsortera mitt hushållsavfall, välja närproducerad mat eller cykla till jobbet. Vad som dock behövs för att komma tillrätta med de globala miljöproblemen är en bred attitydförändring i synen på hur vi hanterar vår miljö och våra naturresurser. Denna attitydförändring kommer inte av sig självt utan kräver ett tydligt politiskt ledarskap där man även vågar ta impopulära beslut om exempelvis bensinprishöjningar.

Det är enligt min mening hög tid att väga in miljökonsekvenser i prissättningen av såväl varor som tjänster eftersom miljöförstöring i slutändan alltid innebär en kostnad. Genom att sätta ett pris på miljöförstörande aktiviteter skapas även en marknad för bättre och mer miljövänliga alternativ som även driver fram nya tekninska lösningar vilka ger nya valmöjligheter, för vem skulle inte välja en biogasdriven bil istället för en bensindriven givet att kostnader och tillgänglighet till tankställen etc. var lika...eller i bästa fall t.o.m. billigare med biogas än bensin...

Uppdatering: se även en bra ledare i DN på detta ämne.

Låt ledorden för 2008 bli frihet, öppenhet och ansvar!

Låt oss under detta år en gång för alla göra upp med inskränkthet och främlingsfientlighet för att istället fullt ut bejaka det faktum att vi är en del av ett större sammanhang och inte kan isolera oss från resten av världen.

Inom miljöområdet måste vi alla som individer och konsumenter ta ett ökat miljöansvar i vardagen. Genom medvetna val och en stark miljöopinion sätter vi även press på näringslivet och våra politiska företrädare att öka intensiteten och engagemanget i miljöarbetet på såväl nationell som internationell nivå.

Låt 2008 bli ett år av ökad öppenhet mot omvärlden där vi välkomnar alla personer som vill bo och arbeta i Sverige. Låt oss även lämna gångna tiders passiviserande bidragstänkande och istället fokusera på den enskilde individens eget försörjningsansvar. Att gå från ett passiviserande bidragspolitik som hämmar den enskildes egen drivkraft till en politik som baseras på ökade möjligheter till egenförsörjning och eget ansvarstagande är ett viktigt steg mot ökad frihet för den enskilde!

Att värna den personliga integriteten och att förbättra den enskildes skydd mot kränkningar, hot och övergrepp är några ytterligare frågor att arbeta vidare med under 2008 och här har vi alla ett ansvar att agera såväl i vardagen som i den politiska debatten.

När det gäller bostadspolitiken är en fortsatt ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter ett sätt att öka ansvarstagandet för den egna boendemiljön och minska den segregation som uppstår på en icke fungerande marknad där kontakter och svartkontrakt är enda vägen till ett eget boende. Ökad öppenhet kring alternativa boendeformer, eko-skyskrapor och hållbara städer är ytterligare exempel på frågor där den fria tanken bör få spelrum under 2008.

Ett värdigt och mänskligt bemötande gentemot de människor som har svårigheter att på egen hand ta kontrollen över sina liv behöver även bygga på en tanke om ett gradvis ökat eget ansvarstagande genom exempelvis sprutbytesprogram och trappstegsboende för dem som lider under missbruk. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett ökat eget ansvarstagande och mening i tillvaron utgör givetvis alla våra frivilligorganisationer som exempelvis Kris, Röda Korset och Stadsmissionen goda exempel på hur enskilda engagerande personer kan göra skillnad. För kom ihåg att allting börja hos dig och att vi alla har ett gemensamt ansvar för att 2008 blir ett år präglat av individuell frihet och öppenhet mot omvärlden!


Se även några ytterligare inlägg med anledning av det nya året signerade: Claes Arvidsson, Magnus Andersson, Stefan Ingves, Lars Nystedt, Blogge Bloggelito och Jinge samt några aktuella inlägg om sprutbyte (se även ett tidigare inlägg från Gustav Andersson i denna fråga) och bostadspolitik.