På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 30 januari 2009

Låt vården bli en tillväxtbranch

I dagens SvD kommer ett utspel från två tunga S-politiker som kritiserar det egna partiets passivitete och brist på nytänkande i vårdfrågor. Deras förslag ligger mer i linje med den politik som Centerpartiet och Alliansen bedriver, såväl här på Kungsholmen som i Stockholms läns landsting. Ökade valmöjligheter inom vården och fler olika utförare är någonting som vi jobbat för under lång tid för att öka såväl vårdens kvalitet som effektivitet. Detta arbetet är långt ifrån färdigt men vi rör oss i varje fall i rätt riktning. Inte minst viktigt är att försöka komma bort från komplicerade upphandlingsförfaranden och istället skapa vårdvalssystem som bygger på att den enskilde själv kan välja den utförare som man har störst förtroende för. Med ökad konkurrens så skapas även större incitament att höja såväl kvaliteten som effektiviteten. Med den typ av planekonmiska retorik som tidigare präglad socialdemokratisk sjukvårdspolitik så saknas helt verktyg för att göra saker bättre och effektivare. Här på Kungsholmen kommer vi att jobba vidare med dessa frågor och har redan nu skärpt våra kvalitetskrav och infört ett tydligare uppföljningsarbete för att bättre kunna granska de företag som är aktiva inom vår stadsdel. Vi vågar även säga upp avtal för företag som inte håller måttet vilket är fallet med företaget Aleris som vi nu valt att säga upp från ett avtal att driva ett av våra äldreboenden.

Läs även Anders och Dick som också skriver om detta samt övriga inlägg från Kungsholmscentern under etiketten vårdval

www.stockholmsmotioner.se

Ta del av samtliga motioner till Stockholmscenterns vårstämma på www.stockholmsmotioner.se