På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 3 juni 2008

Centerpartiets öppenhetsmanifest!

Som uppdatering till tidigare bloggpost om Centerpartiets pågående Framtidsdialog finns här en länk till vårt Öppenhetsmanifest som även finns på centerpartiet.se. Detta är ett viktigt dokument som tydliggör vår ideologiska hemvist och även ger några viktiga historiska referenser. Även i det politiska arbetet på lokal nivå i Kungsholmens stadsdelsnämnd och i Stockholms stad och landsting finna anledning att betona vårt historiska arv och ta fasta på dessa ideologiska ställningstaganden. Centerpartiet skall vara en garant för ett öppet samhälle även i framtiden.

Vår riksdagsledamot Annie har även bloggat om detta.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Och hur är det med integriteten i det där manifestet? Står det något om övervakning och FRA? Vad tycker Kungsholmscentern?

Va däöljer sig bakom kulisserna kring FRA?

Kungsholmscentern sa...

Hej

Kungsholmscentern fokuserar i första hand på att driva lokala frågor. Detta innebär dock inte att vi saknar åsikter i andra frågor, tvärtom! Vi är också med och driver på debatten även i andra frågor både inom och utom centerpartiet. Centerpartiet i Stockholms stad har även tydligt tagit ställning i denna fråga och är inte förespråkare av ytterligare ingrepp i den personliga integriteten. Tyvärr är det dock inte centerpartiet som ensamt kan bestämma idenna fråga eftersom det finns en stark majoritet för förslaget, vad vi och då särskilt Annie har kämpat med är att försöka göra ett dåligt förslag lite bättre.

Vi är många som under lång tid kritiserat det fokus som finns på ökad övervakning. Den 18/1 2007 skrev jag bl.a. ett inlägg i SvD i denna fråga under rubriken: Begrav Bodströms idéer om övervakning

"Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.
Oscar Fredriksson (c)"


Mvh
Oscar