På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 27 februari 2009

Mer vård för pengarna!

I dagens DN finns en redovisning som tydligt visar hur patienterna blir allt mer nöjda med kvalitet och tillgänglighet i vården. Förhoppningsvis kan vi på sikt införa en form av vårdvalsmodell även inom äldrevården för att på detta sätt slippa dagens upphandlingsförfaranden som är ett allt för komplicerat och administrativt betungande system. Det vore bättre med en form av vårdvalsmodell som även ger mindre aktörer möjlighet att etablera sig. Det kvalitetsbrister vi upplevt inom äldrevården här på Kungsholmen beror till stor del på det stordriftstänkande som tyvärr är förhärskande inom svensk hälso- och sjukvård idag. Vi behöver mindre enheter och fler aktörer för att få en bättre konkurrens och ökad kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Bloggen Bent skriver även om detta.

Inga kommentarer: