På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 29 april 2009

Engagemang är viktigt

Alla har vi någon gång knutit näven i byxfickan och tänkat att vi borde protestera och göra vår röst hörd - men sedan gått vidare utan att agera. En öppen och levande dialog mellan enskilda innvånare, tjänstemän och folkvalda kräver dock av oss att vi ibland agerar och kommer med kritik, ställer krav och ger förslag på alternativa lösningar.

Ett exempel på detta är det medborgarförslag som vi beslutade att bifalla vid vårt senaste möte i Stadsdelsnämnden, här kom vi fram till en lösning där förvaltningen tillsammans med en bostadsrättsförening gör en gemensam insats för att förbättra vår stadsmiljö. Vid samma möte deltog ett flertal föräldrar som var mycket kritiska till hanteringen av ett ärende rörande förskoleplaneringen på Kungsholmen där man ifrågasatte en planerad verksamhetsflytt. Här var det tydligt att rutinerna kring information, delaktighet och dialog mellan föräldrarna och förvaltningen inte hade fungerat.

På riksnivå och EU nivå finns det för närvarande (i spåren av FRA, terroriststämpling av enskilda utan rättegång, datalagringsdirektiv och Ipred etc. etc.) en intensiv diskussion om behovet av starkare skydd för den personliga integriteten och här även undertecknad deltagit med blogginlägg samt krav på att upprätta em målsättning om minskad övervakning somt hittills tagits upp på debattsidorna i Dagen, Borås tidning, Länstidningen Södertälje , Norrköpings tidningar samt Värmlands Folkblad och kanske snart finns med i någon form även i våra lokala tidningar. (UPPDATERING 2009-06-29 nu publicerad på några ytterligare debattsidor ute i landet, ännu är vi många som kämpar emot införandet av Bodströmsamhället!: Södermanlands Nyheter och Västmanlands läns tidning).

Detta är några exempel på tillfällen när enskilda personer tagit sig för att protestera. Dessa protester och detta engagemang är ett tecken på att det finns en önskan om att bli mer delaktig i de beslut som rör vår egen vardag. Här har vi alla som innehar politiska förtroendeuppdrag en viktig uppgift att underlätta denna dialog och lyssna till protester och synpunkter. För egen del är denna blogg ett försök att hålla en levande dialog mellan mig som fritidspolitiker och de boende på Kungsholmen, så skriv gärna och kommentera min inlägg med både ris och ros!

/Oscar

Inga kommentarer: