På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 21 juli 2007

Kallbadhuset

Visst måste det föras en ordentlig debatt kring ett så stort och kontroversiellt projekt som kallbadhuset men låt oss fördenskull inte helt låsa fast oss vid en negativ svartmålning av hela idén. Visst finns det en lockelse i att låta detta ellipsformade badhotell vara med och forma framtidens Kungsholmen så varför inte ta fasta på Kungshomscenterns förslag att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön och låta detta bli en del av det nya Lindhagenområdetnordvästra Kungsholmen. Denna placering kommer att kunna bidra positivt till hela områdets utveckling mot en attraktiv, modern och levande stadsdel. Håller du med oss? Lämna din synpunkt här på bloggen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Allt stöd bör ges till spännande projekt som detta kallbadhus.
Stockholm behöver förnyas, få spännande byggnader, fungerande ringleder m.m. En huvudstad kan inte leva i ngn slags törnrosasömn och befolkas av bakåtsträvande nejsägare. Stockholm måste välja väg, antingen bli en modern och dynamisk europeisk storstad eller ett bevarat jätteskansen.

Anonym sa...

Denna byggnad fyller ingen funktion för oss som bor här. Ingen här vill ha den. Nu skall jag gå runt med protestlistor i husen. Motståndet är verkligen kompakt. Sign Polhemsgatan

Pantertant sa...

Jag har en övermöblerad och pyntad våning på Kungsholmen.( likt Stockholms innerstad) Det är prylar överallt. jag och ungarna börjar bli irriterade och stressade.( likt folk i staden) vi har nu infört en princip, för var ny sak vi köper bygger eller konstruerar så .....en in, en ut.

Så varför inte införa denna princip i innerstaden...en in en ut. frågan är vad som ska ge vika för "badringen" Stadshuset kanske????

Anonym sa...

Att döma av diskussionen på bloggar och i media verkar det som om Stockholm är en i det närmaste fulländad och färdigbyggd stad som inte behöver utvecklas ytterligare... Dessa åsikter fanns även för hundra år sedan men trots detta fortsatte Stockholm att utvecklas. Storstäder kommer alltid att utvecklas vare sig man vill det eller inte, jag misstänker att motståndarna till Kallbadhuset till stor del består av personer som är mot alla former av förändringar i stadbilden och inte ens är öppna för att diskutera framtida utveckling överhuvudtaget utan delar Pentertantens uppfattning och bevarandet av någon form av staus qou...vilket givetvis är en oerhört inskränkt och verklighetsfrånvänd tanke för den som vill att Stockolm i likhetmed övriga huvudstäder skall forstätta att utvecklas.

Oscar Fredriksson sa...

Under semestern var jag på Tate Modern i London och såg den mycket spännande utställningen Global Cities vilken absolut rekommenderas för alla som vill vidga sitt perspektiv när det gäller synen på städer, utveckling och stadsplanering.

http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/globalcities/default.shtm