På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 1 april 2008

Twingly på centerpartiet.se

Såväl inom Kungsholmscentern som inom övriga delar av partiet vill vi öka öppenheten och möjligheten för våra väljare och övriga att vara med och delta i den politiska debatten. Denna blogg är ett exempel på hur vi inom Kungsholmscentern vill skapa en mer levande väljardialog där boende på Kungsholmen både kan få information om och lämna synpunkter på den politik vi driver i stadsdelsnämnden. På partiets nationella hemsida centerpartiet.se lanseras nu även samma typ av Twingly-tjänst som bl.a. finns hos de större dagstidningarna. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi inom Centerpartiet vill skapa förutsättningar för en mer öppen och levande politisk diskussion.

Inga kommentarer: