På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 9 april 2008

Förbifart istället för Essingeleden

Centerpartiet skriver idag på hemsidan om den nya förbifarten som är avsedd att avlasta Essingeleden vilket förhoppningsvis leder till minskade avgasutsläpp och minskad partikelproblematik här på Kungsholmen. Dett är viktigt att minska genomfartstrafiken samtidigt som vi driver på för en utbyggd kollektivtrafik och fler miljöbilar. I dagens DN finns kopplat till denna problematik ytterlilgare en artikel om hur luftföroreningar påverkar barns hälsa vilket är en fråga som centerpartiets Per Ankersjö tidigare uppmärksammat.

I stadsdelsnämnden har vi tillsammans med övriga partier vid ett flertal tillfällen tagit ställning för en överdäckning/tunnel för att minska Essingeledens miljöpåverkan. Detta skulle även frigöra attraktiva markområden för såväl byggande som nya parkmiljöer, i linje med våra tidigare utspel om miljöskyskrapor och byggandet av "Stockholms central park" samt satsningar på mer spårbunden kollektivtrafik.

Läs även artikeln i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen där avdelningsordförande Oscar Fredriksson uttalar sig om upprustningen av våra parkområden.

3 kommentarer:

ChristerH sa...

Detta är precis samma argument som vi använder för en tunnel under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Alla ´lastbilar som kommer till Stockholm från Kontinenten har passerar Helsingborg. Med en tunnel kan vi vinna mycket för Miljönoch Ekonomin.
Christer H

Kungsholmscentern sa...

Hej Christer,

Det är viktigt att inte stirra sig blind på att alltid ta den enkla vägen och förespråka mer förbud utan att istället bejaka tillväxt och nya innovationer för att skapa en bättre miljö. Trafiken kommer att finnas och troligtvis även öka även i framtiden och vi bör därför satsa på att driva på utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning. WWF m.fl. är mycket tydliga i denna fråga och förespråkar tillväxt genom miljöteknikutveckling för att rädda miljön. Genom bättre infrastruktur kan man bygga bort många av dagens trafikproblem och genom utveckling av nya motorer och drivmedel kan vi även minska trafikens utsläpp och miljöpåverkan. Den gamla devisen att det skall vara dyrt att smutsa ned och billigt att vara miljövänlig är en god marknadsekonomisk princip vilken behöver bli ännu tydligare för att driva fram högre tillväxt och mer innovationer inom miljötekniksektorn.

Anonym sa...

Varpå Kungsholmen skall förbifarten gå?