På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 5 maj 2008

Kungsholmens luftmiljö

Länk till intervju i lokaltidningen Vårt Kungsholmen om Kungsholmens luftmiljö hittar du här Intervjun finns på sidan 14 under rubriken - Vad gör ni åt den dåliga luften? Mina svar på frågorna finns nedan:

Ska det vara så här?
– Nej, det är inte okej. Bor
man i en stad får man givetvis
acceptera vissa störningar, men
att luften är hälsofarlig ska man
inte acceptera.

Vad vill du göra?
– Bygga ut spårvagnslinjen
som är tänkt att gå mellan Norrmalmstorg
och Stockholms
central. Tänk vilken avlastning
i trafi ken om den kunde gå hela
vägen till Nordvästra Kungsholmen!
Det är även därför
som vi inom centern stödjer
Förbifart Stockholm. Vi kan
inte fortsätta leda trafi ken rakt
genom Kungsholmen.

Har du gjort vad du har kunnat?
– Ja, det tycker jag nog. Vi är
ju många som i fl era år framfört
betydelsen av att gräva ned
Essingeleden. Just nu rustar vi
upp stans parker, och bra växtlighet
dämpar effekterna av en
dålig luftmiljö. Men det är klart
att vi skulle kunna göra mer,
till exempel införa ett dubbdäcksförbud.

Inga kommentarer: