På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 26 augusti 2008

Aktuella stadsmiljöfrågor på Kungsholmen

Läs gärna senaste protokollet från stadsdelsnämnden där jag under § 14 kritiserar ett förslag rörande centralisering av stadsmiljöfrågorna från stadsdelsnämnden till trafik- och renhållningsnämnden (som jag tidigare kritiserat i detta debattinlägg i Vårt Kungsholmen nr 29 på s. 18).

På torsdag den 28 augusti är ni välkomna att lämna era synpunkter på kommande renovering av Pontonjärparken. Vi träffas i parken kl. 18.00 för en rundvandring där man kan lämna synpunkter på kommande upprustningsarbete.

Kungsholmscentern kommer under hösten att genomföra ett antal olika aktiviteter och välkomnar nya medlemmar eller gamla medlemmar som vill bli mer aktiva. Skicka in namn och mailadress till sthlm@centerpartiet.se och ange att du vill gå med i Kungsholmscentern.

Mvh
Oscar Fredriksson, avdelningsordförande

Inga kommentarer: