På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 2 september 2008

Ökade valmöjligheter inom vården

På Kungsholmen har möjligheten att välja mellan olika vårdgivare ökat som ett resultat ev den nyligen genomförda vårdvalsreformen. I dagens DN skriver Gustav Andersson (c) tillsammans med övriga alliansföreträdare om hur vårdvalsreformen kan förbättras ytterligare. Detta är bra, ingen reform av den här omfattningen kan genomföras utan att behöva justeras i efterhand. Den bärande tanken i reformen är att öppna upp vårdsektorn för konkurrens från fler små och stora aktörer i linje med de förslag som lämnats i en tidigare publicerad rapport från Nutek där såväl vårdfacken som arbetsgivarorganisationerna och ett flertal ytterligare aktörer varit delaktiga i att ta fram rekommendationer för hur vården kan bli en framtidsbransch. Rapporten finns här.
Detta är huvudförslagen i rapporten:
1. Öka produktiviteten och effektiviteten
2. Skapa förutsättningar för kundvalssystem
3. Konkurrensutsätt vård och omsorg
4. S kapa ekonomiskt utrymme för expansion
5. L ikställ konkurrensvillkoren mellan offentliga och privata alternativ
6. Stötta entreprenörskap
7. Underlätta internationalisering

Uppdatering: Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m) sammanfattar föreslagna förbättringar på sin blogg medan oppositionen givetvis är kritisk mot alla nya grepp inom sjukvården, vilket vara väntat... Dag Larsson (s) och Nalin Pekgul (s)

Några ytterligare artiklar på ämnet: DN (alliansen), DN (oppositionen), DN (vårdpersonalen), SvD samt uppdaterad kommentar från Catharina Elmsäter-Svärd (m).

Inga kommentarer: