På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 5 september 2008

Ökad närdemokrati

I dagens DN finns en artikel om hur närdemokratin skall ökas i Stockholm. Här på Kungsholmen arbetar vi i alliansmajoriteten redan med detta och välkomnar givetvis detta initiativ. När det gäller våra parker och grönområden har vi inbjudit till ett flertal samråd och parkvandringar inför det pågående upprustningsarbetet. Vi har dessutom genomfört trygghetsvandringar för att hämta in synpunkter kring hur vi kan förbättra belysning etc. En viktig del är även stadsdelsnämndens möten vilka är öppna för allmänheten och även inleds med en allmänhetens frågestund där man kan ställa frågor till nämndens politiker och stadsdelsförvaltningens chefer. Det finns även möjlighet att lämna medborgarförslag vilka alltid behandlas i nämnden. Läs gärna mer om vår verksamhet i stadsdelsnämnden via hemsidan.

Mer om stadens projekt finns här.

Inga kommentarer: