På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 8 juni 2009

Centerpartiet ökade stort på Kungsholmen!

Vid gårdagens val till Europaparlamentet visade Centerpartiet något vikande siffror på nationell nivå. Givetvis är detta tråkigt men givet hanteringen av integritetsfrågorna var detta väntat. Jag vill därför passa på och lyckönska Piratpartiet för sin tydliga linje att värna den personliga integriteten på internet, Folkpartiet för deras odelade JA till Europa och Miljöpartiet för deras skicklighet att kommunicera i miljöfrågor. De är alla värdiga valsegrare med tydligt fokus på helt rätt frågor.

Lokalt på Kungsholmen gick dock valet mycket bra med en ökning från 2,1 % (2004) till 3,6 % (2009) enligt de preliminära siffrorna för hela valkrets 2. Detta innebär en uppgång med hela 1,5 procentenheter, dvs drygt 70 procents ökning!

Nedbrutet på valdistrikt/församlingsnivå visar Kungsholmen 1-11 (Kungsholmens församling) det högsta snittet med 4,1 % vilket givetvis är särskilt roligt för oss som delade valsedlar vid Eiraskolan och Kungsholmens Gymnasium och hade förmånen att träffa några av de ca 400 centerväljare som röstade i dessa båda vallokaler.

Totalt i Stockholm ökade Centerpartiet från 1,8 till 2,8 % vilket givetvis var en framgång och mot bakgrund att siffrorna på riksnivå var något vikande är vi givetvis mycket glada över vi stärker våra siffror både lokalt och regionalt eftersom även Stockholms län kan visa på en uppgång från 2,3 till 3,0 %.

Stort tack till alla som deltagit och lagt ned mycket arbete i valrörelsen och välkomna alla gamla och nya medlemmar som vill engagera sig i det lokala politiska arbetet och förberedelserna inför kommande val!

/Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern

Valmyndighetens hemsida

Bloggar: Abir, Lena, Marie, Håkan Larsson, Leo Pierini, Inger Fredriksson, Staffan Danielsson, Bloggen Bent, Deshir Flankör, Mårtensson, Johan Örjes, Annie, Eddie Juhlin, Fahlstedt, Ankersjö, Johan Hedin, Lena Hjelm, Ingalill Fedriksson, Linander, Erik, Helen, Dexion och Hanna mfl.

Inga kommentarer: