På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 28 september 2009

Alliansen: Inga radhus längs Rålambshovsleden

Lokaltidningen Vårt Kungsholmen rapporterar om Kungsholmsalliansen tydliga svar på förslaget att bygga radhus längs med Rålambshovsleden.

Vi skrev följande i vårt pressmeddelande som samtliga partier står bakom:

Alliansen på Kungsholmen

2009-09-21

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen tillbakavisar förslaget att bygga radhus vid Rålambshovsparken
Kungsholmen är Stockholms skyltfönster och utvecklingsfront där vi strävar efter att skapa en spännande och attraktiv stadsmiljö. Kungsholmen är också en unikt vacker stadsdel med sina grönområden och närheten till vattnet. Planerna på de 22 st radhusen intill Rålambshovsparken avisas nu av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

- Alliansen på Kungsholmen prövar förutsättningslöst alla möjligheter att bygga en levande attraktiv stad som motsvarar den stora efterfrågan på lokaler och bostäder. Vi slår samtidigt vakt om den totala samhällsbilden där parker och övriga grönområden utgör en viktig del för en attraktiv boendemiljö, säger alliansens gruppledare på Kungsholmen.

- Förslaget kräver ett stort ingrepp i en grön kil utan att ge mer än ett marginellt tillskott av boende och är inte i linje med våra planer för Rålambshovsparkens upprustning, säger alliansens gruppledare i stadsdelsnämnden som därför tillbakavisar förslaget i sin helhet.

De upprustningsarbeten som nu pågår i enlighet med den parkplan som tidigare beslutats är ett led i arbetet att bevara och utveckla Kungsholmens grönområden. Alliansen anser mot denna bakgrund att planerna på att bygga radhus utmed Rålamshovsparken inte bör förverkligas.

2 kommentarer:

gardebring sa...

Stadsradhus på platsen behöver inte nödvändigtvis vara en dålig idé. Dock bör de i så fall utformas på ett radikalt annorlunda vis. Förslaget som har legat har signalerat "privat, rör dig inte här!".
http://www.yimby.se/2008/10/stadsradhus-i-stockholm--_639.html

Det viktigaste för detta område är dock inte ny bebyggelse (radhus eller annat) utan att något görs åt Rålambshovsledens trafikledskaraktär. Det handlar om en kort stump av trafikled omgiven av stad. Det logiska är naturligtvis att göra om Rålambshovsleden till stadsgata, som man sedan omgärdar med park eller bebyggelse.

Oscar Fredriksson sa...

Tack för din synpunkt, jag tar med Yimbys:yttrande som underlag inför kommande remissrunda.

Mvh
Oscar