På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 1 juli 2008

Solkraft och vattenburen kollektivtrafik


På Centerpartiets webbsida kallad Framtidsdialogen finns ett inlägg under miljöområdet som beskriver hur man i bl.a. London använder solenergi för att driva båttrafik. Detta är ett uppslag som tål att tänka på och som kan utvecklas ytterligare. Förslaget att använda solenergi för att driva kortare färjeförbindelser är helt klart intressant för alla oss som både värnar om en god stadsmiljö och vill driva på utvecklingen av förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi.

Länk till reportage med bilder hos BBC , Gizmag samt Treehugger

Inga kommentarer: