På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 19 juli 2008

Mot ett grönare Kungsholmen!

För tillfället så har stadsdelsnämnden sommaruppehåll och Kungsholmscentern laddar batterierna inför höstens arbete och begynnande valupptakt inför EU-valet nästa år och valrörelsen 2010.

Kungsholmscentern har i det politiska arbetet i Kungsholmens stadsdelsnämnd och i den lokala debatten i tidningarna Mitt i Kungsholmen och Vårt Kungsholmen särskilt fokuserat på att driva stadsmiljöfrågor och under etiketten Stadsmiljö finns en sammanställning av några blogginlägg som ger en inblick i de frågor vi arbetat med sedan valet 2006.

I veckans nummer av Vårt Kungsholmen (nr. 29 s. 18) har jag även en längre insändare som sammanfattar Kungsholmsalliansens insatser och visar på hur vi kan fortsätta arbetet för ett grönare Kungsholmen (insändaren bifogas längst ned i detta inlägg). I samma tidning har jag även tidigare under våren blivit intervjuad angående Kungsholmens luftmiljö och även skrivit ett debattinlägg på temat Tillväxt är den bästa miljöåtgärden.

Lite sommarläsning är annars partisekreterare Anders Flankings sommarbrev och miljöminister Anderas Carlgrens debattartikel om behovet av ökat internationellt fokus i miljöpolitiken.

Om du vill engagera dig i Kungsholmscentern eller i Centerpartiet i Stockholms stad för att ge ditt bidrag till ökad grön och liberal representation i våra beslutande församlingar så är du välkommen att ta kontakt på sthlm@centerpartiet.se All hjälp är uppskattad och ange gärna vad du är intresserad av för frågor och vad du vill arbeta med.

Fortsatt trevlig sommar och väl mött i höst!
Oscar Fredriksson, ordförande
________________________

Mot ett grönare Kungsholmen
Fredhällsparkens nya plaskdamm invigdes nu i juni och upprustningen av Rålambshovsparken pågår. Kungsholmsalliansen har dessutom nu under våren presenterat en detaljerad Parkplan vilken innehåller ett åtgärdsprogram för upprustningen av stadsdelens samtliga parker och grönområden. Vid stadsdelsnämndens senaste möte beslutades även att göra en särskild satsning på upprustningen av våra uppskattade parklekar. Det har i debatten även förekommit en hel del fullt berättigad kritik mot upprustningen av Kungsholmstorg och här finns anledning att diskutera denna fråga vidare med Trafik- och renhållningsnämnden som är ansvarig för detta arbete. Det finns även några ytterligare frågor som ligger utanför stadsdelsnämndens område men som ändå påverkar vårt arbete för ett grönare Kungsholmen. När det gäller kollektivtrafiken så är det särskilt positivt med den nya spårvagnslinjen som kommer att underlätta resandet och förhoppningsvis även bidra till en förbättrad luftmiljö. Luftmiljön är annars en av de stora stötestenarna på Kungsholmen och Essingeöarna eftersom den höga belastningen på Essingeleden orsakar omfattande avgasutsläpp. Stadsdelsnämnden har i stor enighet vid ett flertal tillfällen framfört önskemål om att gräva ned Essingeleden och vi kommer att driva denna fråga även fortsättningsvis. Även om regeringens satsning på att utveckla hybridfordon som drivs på el är ett viktigt steg i rätt riktning så löser det inte våra akuta luftmiljöproblem här på Kungsholmen. Byggandet av en ny förbifart som skapar ett bättre trafikflöde och gör det möjligt att leda bort genomfartstrafiken från Essingeleden är också en åtgärd som kommer att ha effekt på vår luftmiljö men även detta projekt ligger allt för långt fram i tiden. Vad vi kan göra redan idag är att kapsla in den befintliga leden vilket skulle innebära en minskad påverkan på vår luftmiljö. Även om detta inte innebär att utsläppen försvinner så är det ändå en åtgärd som kan fungera tills vi lyckats hitta en bättre lösning eller tills dagens förbränningsmotorer inte längre är lika dominerande i trafiken. Detta leder fram till min avslutande synpunkt att vi alla bär ett gemensamt ansvar för miljöfrågorna vare sig det gäller att ta hand om skräpet från vår picknick, att åka kollektivt istället för att ta bilen eller att gynna företag som tar miljöansvar. Det är vi som medborgare och konsumenter som har makten att bestämma över vilken utveckling vi vill ha och för egen del kommer nog min första bil att bli en tyst och energisnål elhybrid, om jag överhuvudtaget skaffar någon egen bil vill säga.
Oscar Fredriksson (c)
Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor

Inga kommentarer: