På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 5 juli 2008

Centerpartiet och integriteten

Mitt under brinnande FRA-debatt och Centerupprop drar jag mig till minnes Kungsholmscenterns agenda inför senaste partistämman där skyddet för den personliga integriten var en av våra prioriterade frågor. Vår lista över justeringar i förslagen till stämmobeslut innehöll bland annat följande skrivning:

Område 6
På sidan 4 rad 124 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Åtgärder som innebär en kränkning av den personliga integriteten skall alltid beslutas av domstol och om så inte skett skall den enskilde vara berättigad till skadestånd.ten var en av våra högst prioriterade frågor

Vår lista i sin helhet finns här och en avstämning av resultatet från stämman finns här. Stämmobesluten i sin helhet finns här och besluten rörande integritetsavsnittet finns här.

Jag har tidigare kommenterat dessa stämmobeslut på min privata blogg

Mvh
Oscar Fredriksson

Inga kommentarer: