På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 7 juli 2009

Personlig integritet - en ideologisk fråga

Efter Kungsholmscenterns bloggstart 2007 så har vi hunnit med ca 170 mer eller mindre tydligt ideologiskt färgade inlägg. Redan inför Centerpartiets riksstämma 2007 lyfte vi dock skyddet för den personliga integriteten som en viktig ideologisk fråga. (Hela listan över de ändringsförslag och tillägg till stämmotexterna som vi förde fram finns här).

Inom Kungsholmscentern finns plats för både lokala frågor, riksfrågor och ideologisk debatt. Utgångspunkten är att Kungsholmscentern skall vara en tydlig grön liberal kraft som slår vakt om den enskildes integritet.

Ett inlägg på detta tema finns på Oscar Fredrikssons blogg som kommentar till dagens DN-debatt där Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö m.fl. kritiserar FRA-lagen.

Uppdatering 090709: Avlyssningsskandal under uppsegling

Inga kommentarer: