På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 28 augusti 2009

Skatepark och 400 lägenheter på Lilla Essingen

Bild från DN

Dagens Nyheter skriver idag om satsningen att bygga drygt 400 nya lägenheter på Lilla Essingen. Denna satsning gör att Kungsholmen och Essingeöarna stärker sin tätposition som en av innerstans mest spännande stadsdelar men kunde man inte ha gått ytterligare ett steg längre?

Primusområdet är idag en försummad del av Lilla Essingen och domineras helt av den kontorskoloss som idag ägs av Vasakronan. Området har under lång tid varit i behov av omfattande upprustning och det kommer såvitt Kungsholmscentern är informerad att byggas drygt 400 nya lägenheter, hyresrätter såväl som bostadsrätter. Om det blir några kooperativa lägenheter eller ägarlägenheter verkar dock inte helt klart i dagsläget.

Förslaget är att bygga en större huskropp som skärmar av mot Essingeleden samt ett antal fristående huskroppar längs med strandkanten och mellan dessa ett nytt parkområde. Den befintliga parken längst ut på udden kommer att bevaras och rustas och en särskild skatepark kommer också att byggas i samband med att man anlägger en ny strandpromenad som binder samman Primusområdet med den övriga bebyggelsen i Luxområdet på andra sidan Essingeleden. Essingeleden är alltjämt ett problem och en nedgrävning alt. inglasning vore givetvis den bästa lösningen för att minska ledens negativa miljöpåverkan även om ett ökat miljötänkande inom bilindustrin, byggandet av en ny förbifart och möjligheterna att införa dubbförbud något kan minska Essingeledens påverkan på närmiljön.

Något som grumlar glädjen över denna satsning är dock att man inte riktigt vågat ta ut svängarna och gått ytterligare ett steg när det gäller miljötänkande, se bl.a. Centerpartiets motion om gröna tak etc. Vidare kommer man att bevara stora delar av den befintliga kontorskolossen och försöka integrera den i det nya området. Detta tror jag är ett misstag och visar på bristande visioner när det gäller stadens utveckling. Varför inte omforma hela områdets karaktär och istället för att bevara den befintliga fastigheten satsa på att bygga någonting i stil med Trifoliumskrapan eller den nu föreslagna Stockholmsfyren? Båda dessa förslag visar på ett mer visionärt tänkande och skulle generera ett större antal lägenheter samtidigt som det skapas utrymme för såväl affärer som kontorslokaler. Detta skulle då göra området mer urbant samtidigt som grönskan och vattnet ger en direkt tillgång till naturen. Så min fråga är varför bevara en trist kontorsfastighet när man istället kan skapa en helt ny spännande stadsmiljö? Var finns visionerna Alvendal?

En sista intressant frågeställning är också vilka kollektivtrafiklösningar som man tänker sig för området? Närheten till vattnet gör att Centerpartiets tidigare förslag om vattenburen kollektivtrafik återigen är aktuellt och kanske tål att tänka på. Ett annat spännande förslag är spårbilar vilket är en lösning som fått allt mer uppmärksamhet under senaste tiden så ta av dig skygglapparna Alvendal och våga slå följe med Centerpartiet på vägen mot framtiden!

Oscar Fredriksson, ordförande för Kungsholmscentern

PS/Kristina - läs gärna några inspirerande axplock från Yimby om skyskrapor, gröna tak , stadsplanering och Stockholmsnostalgi. Trevlig läsning! /DS

21 kommentarer:

Theodor sa...

Det låter bra. Men DN skriver flera gånger att det ska bli ett bostadsområde. Skulle vi inte lämna funkisen och istället för att bygga olika sorters områden bygga blandstad?

Kungsholmscentern sa...

Exakt min fråga också. Varför inte omforma hela områdets karaktär och genom att bygga mer på höjden och integrera bostäder, förskolelokaler, kontor och affärer etc. i samma byggnad.

Varför bevara en trist kontorsfastighet när man istället kan skapa en helt ny spännande stadsmiljö?

Lisa sa...

Är inte förbifarten i strid mot din idén om att spara grönområden och bygga en tät stad? förbifartens uttalade syfte är också kunna exploatera marken runt i kring dess dragning. detta sätt att bygga leder till den sk sprawlen. Hur går det ihop med centerpartiets gröna stadsbyggnadspolitik? eller hade du tänkt dig ett gäng skyskrapor som kantar motorvägen?

Kungsholmscentern sa...

Förbifarten är ett nödvändigt ont för att att lösa dagens trafiksituation. Bilköer på Essingeleden och på infarterna till Stockholm är ett problem som måste hanteras. Att leda trafiken förbi staden istället för genom är som jag ser det den bästa lösningen eftersom trafiken knappast kommer att minska. Däremot kan utsläppen från trafiken minskas avsevärt genom utveckling av nya bilar och drivmedel etc. Elbilar går exempelvis både tyst och utan avgaser så visst finns det stora möjligheter att minska trafikens miljöpåverkan. Trängselsituationen däremot måste lösas på annat sätt och då kan trängselavgifter vara en lösning men då krävs att det finns andra alternativ för att de ska göra någon nytta.

Lisa sa...

Visst kan man se det som ett nödvändigt ont, men nu var ju förbifarten faktiskt inte det enda alternativet för att lösa trafikfrågan, kanske inte ens det bästa (iaf om man lyssnar till andra än Vägverket). Därmed uppstår frågan om ansvar för den stadsbyggnadsprinicp och vilka strukturer man låser fast iom byggandet av förbifarten.

Oavsett så finns det åtminstone en konflikt vad gäller centerpartiets mål och politik här och min undran är om du inte kan presentera ett bättre svar på detta än att det är ett nödvändigt ont. Med det argumentet går det att argumentera för en hel del saker. T.ex: varför förordar ni inte någon av de andra lösningarna istället?

Anonym sa...

Lisa, vilka andra lösningar syftar du på?

Theodor sa...

"Förbifarten är ett nödvändigt ont för att att lösa dagens trafiksituation."

Fast det finns ju inget som tyder på att trafiksituationen kommer att förbättras med förbifarten. Allt enligt Vägverkets egen utredning. Istället kommer köerna att öka.

"Elbilar går exempelvis både tyst och utan avgaser så visst finns det stora möjligheter att minska trafikens miljöpåverkan."

Så länge man åker över ungefär 40 km i timmen så låter de lika mycket som bensinbilar.

"Trängselsituationen däremot måste lösas på annat sätt och då kan trängselavgifter vara en lösning men då krävs att det finns andra alternativ för att de ska göra någon nytta."

Jag förstår inte. Förbifarten kommer ju inte ändra något till det bättre. Trafiken kommer inte att minska på Essingeleden eller nån annanstans i stan. Varför skulle det krävas alternativ för att göra nytta? Det blir åtminstone mindre utsläpp om man inte bygger förbifarten, allt enligt Vägverkets beräkningar. För utsläpp blir det även med elbilar, som enligt de experter jag hört knappast kommer att utgöra en majoritet av bilarna innan 2030.

Anonym sa...

Theodor,

Nu förstår jag inte riktigt trafiken kommer alltså att öka så mycket att förbifarten inte gör någo nytta för att avlasta Essingeleden och därför är det lika bra att inte bygga den?

I stadstrafik får väl ändå elbilar och biogas etc. ansens som ett bra alternativ för minskad miljöpåverkan eller?

Theodor sa...

"Nu förstår jag inte riktigt trafiken kommer alltså att öka så mycket att förbifarten inte gör någo nytta för att avlasta Essingeleden..."

Ja, det är korrekt

"och därför är det lika bra att inte bygga den?"

Det beror förstås på vad man menar med bra. Om man tycker det är bra med ökade köer och ökad miljöpåverkan så är det ju bra.

"I stadstrafik får väl ändå elbilar och biogas etc. ansens som ett bra alternativ för minskad miljöpåverkan eller?"

Om det är ett bra alternativ låter jag vara osagt men visst släpper elbilar ut mindre miljöskadligheter i närområdet än bensin- och dieselbilar. Biogasbilar är mer tveksamt. Vissa utsläpp går ner medan andra går upp. Men den globala miljön är likvärdigt eller mer påverkad av biogasbilar och kanske runt hälften så påverkad av elbilar, om vi håller oss på en global nivå och följer de mål om biogasutbyggnad som många stater företagit sig. Om biogasens miljöpåverkan kan man läsa på cip.cornell.edu/biofuels vilket är en internationell forskningsstudie på ämnet. Risken är stor att biogasindustrin kommer att skada miljön snarare än hjälpa den, åtminstone om den blir särskilt mycket större än vad den är idag. Elbilar är bättre men ingen revolutionerande lösning utan påverkan på miljön och klimatet kommer att fortsätta vara stor eftersom elen och bilarna inte kommer till av sig själva.

Lisa sa...

@ Anonym 19:37:
Till exempel Diagonal Ulvsunda.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagonal_Ulvsunda

Kririkten mot Förbifart Stockholm är massiv från många håll. Dels anses den inte lösa de problem som den är avsedd att lösa och dels står dess påverkan på andra viktiga delar av samhället i proportion mot det behov den avser att uppfylla. Även här finns det korta sammanfattningar på wikipedia att ta del av:

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbifart_Stockholm

Så jag måste åter igen ställa frågan till Kungsholmscentern och Centern i stort får de får ihop det. Å ena sidan vill de ha en tät stad där grönområden sparas. Höga hus anser de vara en del av lösningen på detta. Å andra sidan förespråkar de ett infrastrukturprojekt som får diamteralt motsatta effekter, och detta trots att det finns alternativ?

Infrastrauktur har en tendens att vara det mest konstanat inom stadsbyggnad och samhällsbyggnad. Utglesningen av staden kommer att få en oåterkallelig effekt på både kultur- och naturmiljön, liksom den nuvarande idén om "stad". Grönområden kommer att bebyggas "i onödan" (såvida inte Kungsholmscentern anser att man bör bygga skyskrpaor utmed motorvägen).

Vad är argumenten? Det kan väl knappast vara att man ska kunna bygga (i bästa fall) ett hundratal bostäder och en skatepark på Essingen?

Anonym sa...

Lisa och Theodor,

Jag har full respekt för ert motstånd mot förbifarten och den opinion som finns emot att bygga denna eller att ge den en annan sträckning.

Blogginlägget gäller dock planerna om ett nytt bostadsområde på Lilla Essingen och ni får gärna lämna synpunkter på detta.

Hur kan vi mot bakgrund av detta förslag som presenterats i DN på bästa sätt ta tillvara och utvecklar stadsmiljön på Lilla Essingen?

Mvh
Oscar

Globetrotter sa...

Allvarligt talat... vem fasen vill bo 20 meter från och 20 meter nedanför Essingeleden?

Det är bara en tidsfråga innan de som flyttar dit börjar ställa krav på att gräva ner... eller lägga ner... Essingeleden för att den bullrar så.

Eller blir det så att fönstren mot Essingeleden inte ska gå att öppna, kanske?

Lisa sa...

Oscar,
Du tycker alltså inte att det hänger ihop med din syn på hur staden ska byggas och ditt miljötänkande då? Du pratar dig varm för skyskrapor för att värna befintliga grönområden och menar att man bör exploatera tidigare centralt belägna industriområden, tillgängliggöra dem för bostäder. Du menar att om man bygger Förbifarten är det lättare att exploatera sådana områden i innerstan, miljön blir bättre och man slipper i bästa fall bygga skärmar mot Essingeleden och kanske ett och annat grönt tak så man kan sitta och titta ut på bilarna som åker förbi där ner på motorvägen (inglasade eller inte).Är byggandet av Förbifarten verkligen värt det, vart tog miljötänkandet vägen?

Är det inte lite väl snävt att avgränsa sin syn på stadsbyggnad till ett fåtal platser innanför tullarna? På vilket sätt bidrar Förbifarten till den där urbaniteten som du säger dig vilja ha till staden i sin helhet? Eller är det bara innerstan som ska urbaniseras och få ta del av Centerpartiets ”visioner”?

Men visst, en strandpromenad och ett och annat högt hus kan kännas ”spännande” och skateparker är ju på modet för tillfället (vilket absolut är en bra sak) men vart tog visionerna vägen Oscar?

Faktum kvarstår, Förbifarten bidrar på intet sätt till att skapa den urbanitet som du säger dig vilja ha, den tar mer grönområden i anspråk än andra sätt att lösa problemet, den skapar inte mer bostadsbyggande än andra lösningar. Istället leder den till en utglesning av staden, mer biltrafik och större negativ miljöpåverkan. Detta kan inte ersättas av gröna tak, elbilar eller höga hus. Så även om du nu bara vill diskutera en liten exploatering, höga hus och strandpromenader i innerstan skulle det nån gång vore det roligt att höra hur Centerpartiet får ihop sin politik i denna fråga.
/Lisa

gardebring sa...

Bra att du tar upp detta projekt Oscar. Vi har inte hunnit kommentera det på YIMBY ännu men förhoppningsvis får jag tid under morgondagen.
Essingeleden är ju helt klart det stora problemet här. Det vore önskvärt med en partiell inglasning eller liknande, det skulle vara intressant om man kunde ta fram en kostnadskalkyl på det.

Dock är det (tyvärr) en myt att förbifarten skulle avlasta Essingeleden. Det här är en "sanning" som inte riktigt verkar vilja ge med sig, men som saknar faktagrundat stöd. Vägverkets egna utredningar visar tvärtom att förbifarten kommer att öka trafiken på Essingeleden. Initiellt kommer förbifarten enligt prognoserna att leda till en marginell minskning av trafiken på Essingeleden, men på sikt leder den istället till mer trafik på Essingeleden. Förklaringen är lika enkel som självklar. Förbifarten möjliggör gles och perifer exploatering. Gles och perifer exploatering försörjs med i huvudsak biltrafik. Dessa bilar kommer att vilja röra sig in mot stan, och belastar således Essingeleden.
Om det finns något större vägprojekt som kan avlasta Essingeleden är det möjligen Österleden, som ju dock inte heller är ett helt okontroversiellt (eller självklart bra) projekt.

Personligen ser jag hellre att vi lägger alla förbifartsmiljaderna på att bygga en vanlig väg över det snitt som förbifarten är tänkt att gå äver (det handlar inte om mer bilar än så) och sedan lägger resten på kollektivtrafiken. Är det någon infrastrukturinvestering denna stad behöver är det mer spår.

gardebring sa...

Plansidan hos stadsbyggnadskontoret:
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView____2760.aspx

Anonym sa...

Ok, om jag förstår er rätt så kommer förbifarten endast att leda till ökad trafik utan att avlasta Essingeleden.

Varför bygger man då leden om den inte kommer att bidra till att lösa dagens trafikproblem? De köer som vi ser idag innebär i sig en stor miljöbelastning, inte minst för Kungsholmen.

I Stadsdelsnämnden har vi en dialog med Vägverket och även om nedgrävning inte verkar aktuellt i närtid så kan inglasning kanske visa sig vara en möjlig åtgärd för att minska ledens miljöpåverkan.

Kollektivtrafiksatsningar är givetvis högt prioriterat inom C men det finns andra allianspartier som inte har riktigt samma agenda.

Jag ser inte heller hur en utbyggd kollektivtrafik kan lösa dagens trafikproblem såvida de inte kombineras med en avsevärd prisökning på drivmedel för att i grunden ändra vårt resande. Detta kommer dock att slå hårt mot de delar av landet som inte har samma goda tillgång till kollektivtrafik som i Sthlm.

Några tankar i all hast.

Mvh
Oscar

Lisa sa...

Hej Oscar,
Nej du förstod iaf inte mina argument rätt.

Det finns andra alternativ (sträckningar och kombinationsalternativ med kollektivtrafik) som både löser det problem som Förbifarten gör och leder till en tätare exploatering. Om Vägverket räknat rätt så är Förbifarten optimerad för att lösa ett problem, dvs det löser möjligen biltrafikens behov (som det är definierat) bättre än de andra alternativen.

Men och detta är ett stort men, de andra lösningarna tar sig an många fler behov. De skapar bättre förutsättningar för ett stadsbyggande som är mer miljövänligt, tar mindre grönområden i anspråk, bättre värnar kultur- och naturmiljöer etc. Enda skälet till att Ekerö till slut sa ja till Förbifarten var att de därmed kunde exploatera, få upp markvärdet, sina åkrar utmed avfarterna. Ekerös bebyggelseexpansion kommer att bli gles och beroende av bil. Åter igen, wikipedia har korta sammanfattningar med hänvisningar till Naturvårdsverket, SIKA, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen där detta framgår ganska klart. Även Vägverket håller med, men deras problem är följande:

Förbifarten är en gammal 60-talsidé. I dag ser samhället annorlunda ut. De identifierade behoven, problemen är mer komplexa än de ansågs vara på 1960-talet då vägverket bara behövde bry sig om hur man bäst bygger en väg. Andra delar av samhällets behov såsom att man ska vara försiktig med utsläpp fanns inte på vägverkets agenda eller i deras uppdrag.

Din stads- och miljöpolitik har alltså en inneboende konflikt som du gärna får presentera argumenten för. Hur kan du förorda Förbifarten när du samtidigt vill ha en tät stad där grönområden sparas? Det enda sättet jag får ihop det på är att dina ståndpunkter leder till att man bygger skyskrapor utmed motorvägen och att tät stad enbart ska ske i innerstan.

Jag försöker verkligen förstå Centerns politik och vad som är så visionärt med den.
//Lisa

Theodor sa...

"Varför bygger man då leden om den inte kommer att bidra till att lösa dagens trafikproblem? De köer som vi ser idag innebär i sig en stor miljöbelastning, inte minst för Kungsholmen."

Politiker tar inte enbart rationella beslut grundat på vad som kommer att hända om man genomför dem. Politisk ideologi och annat väger ofta tyngre.

"Jag ser inte heller hur en utbyggd kollektivtrafik kan lösa dagens trafikproblem såvida de inte kombineras med en avsevärd prisökning på drivmedel för att i grunden ändra vårt resande. Detta kommer dock att slå hårt mot de delar av landet som inte har samma goda tillgång till kollektivtrafik som i Sthlm."

Det beror på vad du menar med trafikproblem. Kollektivtrafik och gång/cykel har kapacitet att fungera som transport i en någorlunda tät storstad. Men visst har du säkert rätt i att vägarna kommer att fyllas med bilar så länge de inte blir betydligt dyrare att köra. Det gäller dock hur mycket man än bygger ut vägarna. I storstadsregioner kan man inte lösa dessa problem genom att bygga mer vägar, eftersom mer vägar förändrar samhällsstrukturen åt ett håll som ger mer bilism.

Det behöver inte vara drivmedlet som är dyrt. Det kan finnas lokala avgifter som till exempel den nuvarande trängselskatten, som dock är relativt låg. Det effektivaste sättet att förbättra framkomligheten på vägarna är antagligen att införa trängselskatter på dem så att transporterna blir så pass dyra att de som upplevs mindre viktiga inte genomförs.

Vi måste också sluta bosätta oss långt ifrån varandra och istället se till att bo så pass nära att våra dagliga transporter kan skötas utan bil.

Lisa sa...

Aha! Helt plötsligt förstår jag Centerpariets "vision" för Förbifart Stockholm, ni vill bygga hus på motorvägen inte bredvid. Eller också så vill ni bara att innerstan ska ta del av era visioner:

http://perankersjo.blogspot.com/2009/08/sa-kan-ett-fornyat-stockholm-se-ut.html

Ants Neo sa...

Skateparken kommer inte ligga på Lilla Essingen, utan under Rålambshovsbron eller är det en annan skatepark som diskuteras/planeras?

Läs mer om Rålis Skatepark
http://ralisskatepark.blogspot.com

Ants Neo @ Sthlm Sub Surfers

Kungsholmscentern sa...

Hej Ants,

Under arbetet med planeringen av Rålambshovsparkens upprustning så beslutade vi att lägga en skatepark under den sk. lilla västerbron (Rålambshovsbron). Förslaget rörande Lilla Essingen handlar såvitt jag vet om en ytterligare skatepark, vi har dock inte fått detta ärende på remiss ännu såvitt jag vet och det kan ju alltid tillkomma ändringar om förslaget överhuvudtaget blir av...

Skateparken i Rålambshov är dock på G.

Mvh
Oscar Fredriksson, gruppledare C och Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor.