På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 31 augusti 2009

Barnhusbron - en vision för innerstadens förnyelseFoto: Fastighetsägarna Stockholm och Kjellander+Sjöberg

I dagens Metro finns ett förslag om ytterligare förnyelse och nytänkande kring stadens arkitektur. Återigen är Kungsholmen i blickfånget och denna gång är det Barnhusbron som föreslås få en utformning som hämtar inspiration från historiska landmärken som Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig.

I förslaget beskrivs projektet som "En ny pulserande innerstadslänk som kopplar samman Kungsholmen och Norrmalm genom ny bebyggelse och gata på den idag breda överdimensionerade och tomma Barnhusbron". Ett intressant och spännande förslag som gärna får konkretiseras ytterligare. Nedan finns arkitekten Stefan Sjöbergs beskrivning av förslaget.

Barnhusbron – en Ponte Vecchio i Stockholm

Nya Barnhusbron föreslås bli en pulserande bebyggd innerstadslänk mellan Kungsholmen och Norrmalm - vidare in mot City. Platsen är strategisk och projektet rimmar väl med Stockholm Stads kommande utbyggnad med en ny stadsdel längs vattnet från Norra Bantorget vidare över spårområdet och Klarastrandsleden. Barnhusbron ligger i dess skärningspunkt och kan bli ett sätt att tydligare koppla samman den nya bebyggelsen med befintliga stadsdelar.

Jämförelsen med Ponte Vecchio i Florens ligger nära till hands. En omtyckt och berömd bro med karaktär och identitet som uttrycker stadens belägenhet på och vid vattnet. Precis som Ponte Vecchio förses bron med ett stadsmässigt innehåll, en bebyggelse som har ett rikt utbud av butiker, caféer, restauranger och andra publika verksamheter. Samtidigt erbjuds flanören utblickar och utsiktspunkter för att kunna ta in den omgivande staden och dess vattenrum. Ytterligare en slående likhet är den lätta och intressanta arkitekturen.

Stadsutvecklingsförslaget sträcker sig i brons hela längd och bredd. En åt båda hållen öppnande gata i mitten kantas av attraktiva mindre butikslokaler och verksamheter i två plan. Gatumiljön blir integrerad och ny i sitt slag för Stockholm, en sk Shared Space där fotgängare, cyklister och bilister rör sig på en gemensam yta – men med låg fart på de gåendes villkor. Variationen i gaturummet ger ett luftigt och lätt intryck med utsikt från brospannet över hela Stockholm.

Våningarna högre upp i Barnhusbrohuset gör sitt för att ytterligare skapa en blandad stad, fjärran från äldre tiders funktionsseparering. De innehåller moderna ljusa bostäder med generösa balkonger och terrasser. Detta ger tillsammans med ett mindre inslag av arbetsplatser ett tillskott till innerstan på 250 nya lägenheter. Bostäderna får på ena sidan utsikt mot Stadshuset i söder och på andra sidan mot S:t Eriksbron i bästa kvällssolsläge.

Uppe på byggnadens tak anläggs lummiga trädgårdar, lekplatser och gröna parkytor tillgängliga för allmänheten.

Från Barnhusbrogatan finns en vertikal förbindelse – trappor och hiss – ner till en ny småbåtshamn i Barnhusviken med café och restaurang sommartid.

Barnhusbron kommer att gå från att vara en anonym, blåsig och tom vit fläck på kartan till att bli en angelägenhet och destination för alla Stockholmare.

Bakgrund Barnhusbron är en bro i centrala
Stockholm, som förbinder stadsdelarna Norrmalm med Kungsholmen och spänner över Barnhusviken och Klarastrandsleden.Barnhusbron projekterades som en del av aldrig realiserade Rådmansleden, vilket förklarar dess idag överdimensionerade bredd. Även den höga höjden på bron beror på en icke realiserad plan - att förlägga Klarastrandsleden på en viadukt över järnvägsspåren.

Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/ MSA,
www.ksark.se

1 kommentar:

Stephan sa...

Jag tycker det är en utmärkt idé. Faktum att jag ruvar på en liknande idé för delar av Essingeleden. När innerstaden växer kommer Essingeleden att bli en barriär och jag funderade på om man inte skulle kunna bygga en gigantisk version av Ponte Vecchio över någon av Essinge ledens broar – man behöver ju inte alltid bygga torn som Turning Torso för att det ska bli en internationell sevärdhet. Dessutom passar det italienska snittet ganska väl, när Stockholms Canal Grande (Riddarfjärden) får konkurrens av Essingefjärden och Ulvsundasjön. Idén med Barnhusbron är strålande!