På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 21 augusti 2009

Stadsmiljön i fokus

Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson driver på för att minska trafikens negativa påverkan på Stockholmsluften genom ökad spårtrafik och dubbförbud. Här på Kungsholmen driver samtliga partier en gemensam linje kring att minska utsläppen från Essingeleden och har en dialog med Vägverket om nedgrävning alternativt inglasning. Detta kommer dock att ta tid och tills dess bör kanske tankarna om miljöavgifter för fordon och bränslen som genererar farliga avgaser aktualiseras. Detta i kombination med dubbavgifter eller dubbförbud kan minska såväl avgasutsläpp som partikelhalter. Det är en ganska rimlig marknadsekonomisk tanke att den som smutsar ned miljön också ska vara med och ta ekonomiskt ansvar för detta.

Vidare argumenterade jag återigen vid gårdagens möte i Kungsholmens stadsdelsnämnd för att bygga mer på höjden i syfte att utnyttja markytorna bättre och på så sätt minska exploateringen av våra grönområden. Bevarandet av våra grönområden i Stockholm och inte minst på Kungsholmen är för mig en mycket viktig stadsmiljöfråga. Att utveckla stadens byggande genom nya lösningar är en av Stockholmscenterns huvudfrågor och Per Ankersjö har ett aktuellt inlägg om vår motion om att utnyttja hustaken för att skapa mer grönska i staden. Mycket bra förslag som visar att det finns många spännande vägar för att skapa en bättre och grönare stadsmiljö.

Yimby skriver även om ett intressant projekt med en skyskrapa i Ropsten och det finns även en facebookgrupp för er som vill visa ert stöd.

/Oscar

Inga kommentarer: