På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 8 februari 2008

Försörjningskravet ger nya möjligheter

Efter gårdagens och morgonens tydligt negativa massmediarapportering kring förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring (se blogginlägget nedan ) så har SvD och GP idag ledare som nyanserar mediadebatten genom att peka på att försörjningskravet inte avser att gälla för de personer som flytt undan förföljelse och är i behov av skydd i Sverige.

En ytterligare aspekt som bör beaktas är att det enligt nuvarande regelverk är nästintill omöjligt att få uppehållstillstånd för vuxna barn, syskon, föräldrar eller andra släktingar utanför den s.k. kärnfamiljen. Det nya reglerna om försörjningskrav kan tvärtemot den vinkling som gjorts i debatten även ge en större möjlighet till återförening med släktingar som idag inte har någon möjlighet att få uppehållstillstånd genom anknytning. Sett ur detta perspektiv finns all anledning att nyansera debatten kring denna fråga.

Man kan även undra varför det endast är V och Mp som debatterar frågan medan S verkar hålla en låg profil...kan det vara så att socialdemokraterna på grund av sina misslyckade politik på detta område återigen väljer att huka i migrations och integrationsdebatten.... Allt medan Maud Olofsson och centerpartiet driver på alliansregeringens satsningar för ett minskat utanförskap!

Inga kommentarer: