På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 21 februari 2008

Brommaflyget hindrar utvecklingen på Kungsholmen


Att tillåta flygning på Bromma i ytterligare 30 år innebär förutom miljö och säkerhetsrisker även att utvecklingen av nordvästra Kungsholmen kommer att försvåras då möjligheten att bygga mer på höjden avsevärt försämras. Kungsholmscentern har därför lagt ett mycket tydligt ersättaryttrande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Inga kommentarer: