På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 19 februari 2008

Pressmeddelande från Kungsholmsalliansen!


Ny utförare på Fridhemmets servicehus

Kungsholmens stadsdelsnämnd har upphandlat driften av Fridhemmets servicehus på Kungsholmen. Upphandlingen har gjorts i form av en s.k. kvalitetsupphandling där anbudsgivarna utifrån ett fast pris haft att beskriva och konkurrera med kvaliteten på den verksamhet som planeras. Ny utförare blir Temabo AB, som valts ut i hård konkurrens, då flera bra anbud kommit in.

– Med högt ställda förväntningar hälsar vi Temabo välkomna som samarbetspartners med det viktiga uppdraget att ge våra äldre på Fridhemmets servicehus vård och omsorg av hög kvalitet, säger stadsdelsnämndens ordförande Regina Kevius (m).

– Temabo har i sitt anbud redovisat genomtänkta mål och arbetssätt i en mycket bra och klar struktur med fokus på individen som ska få omvårdnaden, säger Lars Lundqvist, gruppledare för Folkpartiet.

– Det gör oss trygga i att Temabo kan motsvara våra krav på att göra en bra verksamhet ännu bättre och nämnden kommer att följa upp kvaliteten noggrant, meddelar Robert Rydefjärd, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Vi kan konstatera modellen med fastprisupphandling varit lyckad och att det lett till att en mindre och ny utövare nu kommer in på marknaden tack vare kvalitetskonkurrensen, avslutar Oscar Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet.

På Fridhemmet finns 135 lägenheter. I dag drivs servicehuset i kommunal regi. Även dagverksamheten Titania, som sedan tidigare bedrivs i huset, ingår i upphandlingen.

Temabo AB tar över driften den 1 juni 2008 och avtalet löper t. o. m den 31 maj 2012. Företaget är relativt nystartat och erbjuder en verksamhet med stort inslag av kulturella aktiviteter. Temabo har nyligen fått uppdrag av Falu kommun att även driva ett äldreboende där.

Inga kommentarer: