På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 7 februari 2008

(S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring där jag berörde den nu aktuella frågan om försörjningsansvar och bl.a. Rädda Barnen och Anders Lago (s) kanske bör läsa detta inlägg för att bättra på sina kunskaper i frågan. Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Det mångkulturella samhället är en tillgång! där jag pekade på de främlingsfientliga tongångarna från det socialdemokratiska parti som Magdalena Streijffert och Anders Lago tillhör och jag har ännu inte hört vare sig partiledaren Mona Sahlin eller partisekreteraren Marita Ulvskog tydligt ta avstånd från utspelen av Ilmar Reepalu och Göran Johansson. Mot denna bakgrund ekar kritiken från socialdemokratin ganska tomt och är nog snarare ett tecken på den ideologiska vilsenhetsom präglar partiets olika utspel. Det är dock enligt min mening hög tid att överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för den socialdemokratiska kollektivistiska bidragstänkandet är en ny liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum, vilket jag skrivit om här: Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt! där jag även hämtar stöd från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och rapporten Integration, mångfald, tillväxt

Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt min krönika på Politikerbloggen samt ett urval av blogginlägg nedan:

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!
Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!
Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!
Behöver Sverige världen?
Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!
Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Läs även dessaa goda inlägg från Johanna Nylander och Niklas Frykman samt ytterligare artiklar i SvD och GP

1 kommentar:

Anonym sa...

Det du skriver låter väldigt bra och bekräftar min uppfattning att det finns vettiga personer inom Centerpartiet som har en sund inställning kring såväl den liberala synen på individuell frihet, samt värdet av det mångkulturella samhället.

Det är mindre uppmuntrande att Centerpartiet har låst fast i sig en en allians med främlingsfientliga moderater och folkpartister (inte hela partierna, men många av dess betydelsefulla företrädare). Och sedan hycklande kristdemokrater som vill värna om (svenska) familjen, men vill göra det svårare för flykting- och invandrarfamiljer att få leva tillsammans.

Som Alliansens medmänskliga parti, kan jag bara hoppas att Centerpartiet bryter tystnaden och står upp för varje individs rättighet (även utlänska individer!) att få bo, arbeta och bidra till det svenska samhället.