På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 3 september 2009

Förbifartens och Essingeledens miljöbelastning

På förekommen anledning då frågan om Essingeledens och den planerade förbifarens påverkan på miljön, trafiken och stadsplaneringen tidigare dikuterats på denna blogg finns nu ett flertal intressanta inlägg om detta för den som vill fördjupa sig i frågan. Bl.a. har Vägverket en informationssida där man även tar upp farhågan att förbifarten glesar ut stadsbebyggelsen men menar att effekten kan bli den motsatta och skriver "Förbifarten stärker potentiellt en flerkärning struktur, vilket kan motverka utglesning."

Vidare finns i SvD ett MP utspel med bemötande från C samt ett inlägg från S
Dessutom finns ett flertal artiklar på DN:s hemsida.

Stockholmcenterns Gustav Andersson, Per Ankersjö och Johan Hedin skriver också om frågan på sina bloggar.

Jag är ingen expert på trafikplanering men hoppas att länkarna ovan kan ge en liten hjälp på vägen för den som vill fördjupa sig i diskussionen och syna de olika argumenten närmare!

Mvh
Oscar Fredriksson

2 kommentarer:

Lisa sa...

Ja det är klart att Förbifarten "kan" motverka utglesning. De andra alternativen är dock ett mycket säkrare kort i detta avseende. Utöver att läsa Vägverkets Q&A så rekommenderar jag SIKAs remissvar:

"Förbifart Stockholm anges i vägutredningen vara det alternativ som är anpassat
till regionplanens förslag till ny regionstruktur genom att alternativet knyter
samman de regionala och delregionala kärnorna på ett effektivt sätt. SIKA noterar
att detta sker genom en utglesning och i lägen som är ”svåra att försörja med
kollektivtrafik”. Detta framstår inte som en hållbar utveckling i linje med de
transportpolitiska målen. I vägutredningen påpekas att andelen kollektivtrafik av
det totala resandet visar en sjunkande trend i Stockholmsregionen då biltrafiken
ökar snabbare: ”Det som verkar negativt på kollektivtrafikandelen är
utglesningen, bebyggelsen sprider ut sig på en större yta än vad som motiveras av
befolkningsökningen. En ekonomisk utveckling som innebär större
hushållsinkomster ökar bilägandet och också värderingen av tid. Därmed ökar
behovet av att ta sig fram snabbt och där är bilen ofta mest effektiv men det beror
också på vägnätets kapacitet och spårtrafikens standard.” SIKA instämmer i
detta resonemang men ställer sig frågande till varför då det vägalternativ förordas
som mest bidrar till denna negativa utveckling."
http://www.sika-institute.se/templates/Page____950.aspx (sid 16).

Det blir allt mer uppenbart att Centerpartiets miljö och stadsbyggnadspolitik är inkonsekvent och endast omfattar innerstaden. Centern vill ha höga hus i en tät innerstad men struntar fullkomligt i allt utanför tullarna. Dags att förklara hur ni får ihop er stadsbyggnads- och miljöpolitik

Om alla alternativ till Förbifarten löser trafikfrågan och dessutom är bättre alternativ till att motverka utglesning av staden, varför vill Centerpartiet då att Förbifarten byggs? Vägverkets argument i frågan är sedan länge smulade, vad är dina Oscar?

gardebring sa...

Hej Oscar.
Det gläder mig att du fortsätter att titta på frågan om förbifarten.
Jag är dock personligen inte helt övertygad om att förbifarten inte kommer att leda till utglesningsproblematik för att det står i en kommentar på vägverkets hemsida... Därför är det oerhört viktigt att hålla hög profil på den här frågan om förbifarten byggs. Vem vet, kanske det till och med kan bli en profilfråga för centerpartiet? Själv håller jag fast vid min egen ståndpunkt att förbifarten i sin aktuella utformning är en felsatsning, inte enbart för utglesningsproblematiken utan för att det också finns flera klart mer akuta frågor att hantera, som t.ex. en östlig förbindelse och en utbyggnad av tunnelbanenätet.