På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

söndag 16 december 2007

Bromma hindar stadens utveckling!

I dagens SvD finns en artikel om att Bromma flygplats hindrar bostadsbyggandet. Detta är något som bl.a. påtalats av Kungsholmscentern. När vi behandlade en remiss i flygplatsfrågan i stadsdelsnämnden lämnade jag följande ersättaryttrande:

ERSÄTTARYTTRANDE

Inom centerpartiet är vi kritiska till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma flygplats på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot förslaget är följande:
1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stockholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu för att skapa en insikt om behovet att hitta alternativa lösningar till Bromma flygplats.
2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.
3. Förslaget innebär allvarliga miljöeffekter både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har vi problem med partikelutsläpp och avgaser i Stockholmsluften och flyget ökar belastningen på Kungsholmens luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.
4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden bl.a. på Kungsholmen.
Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Detta arbete med att skapa morgondagens Stockholm riskerar nu att försenas genom att avtalet för Brommaflyget förlängs i ytterligare 30 år.

Övriga länkar till artikel i Vårt Kungsholmen nr. 46, Per Ankersjö, Bloggen Bent och YIMBY

10 kommentarer:

Kalle sa...

På vilket sätt hindrar Bromma stadens utveckling? Ett tips är att ta en flygtur över staden med ett mindre flygplan! Då inser man hur löjlig Brommafrågan är - det finns hur mycket mark som helst att bygga på runt Stockholm. Att bygga på en f.d flygplats är dessutom komplicerat. Hur många bostäder står det på Tullinge som lades ner för 10 år sedan, med avsikt att bygga bostäder? Dessutom är Bromma sveriges viktigaste flygplats för affärsjetarna. Även om affärsjetar inte är politiskt korrekt i jantelagens sverige transporterar de oftast inflytelserika och kapitalstarka människor. Hur mäter man förlorade investeringar pga en flygplatsnedläggning?

Anonym sa...

Stockholm behöver varken fler människor eller bostäder. när alla mörkhyade har repatrierats så kommer det att frigöras hundratusentals lägenheter som kan återbörads till svensken. På så sätt slipper svenne köa tio år eller betala flera miljoner som hittills. Detta enbart beroende på att mörkhyade haft en gräddfil in på bostadsmarknaden.

Kungsholmscentern sa...

Jag ser hellre att man bygger högre på centrala platser i staden istället för att ta grönområden i anspråk, förtätning av staden genom att bygga på höjden är även bättre rent miljömässigt. Hur en sanering av Bromma skall genomföras och vilken typ av bebyggelse som är lämplig är någonting att diskutera vidare kring och egentligen lite "off the topic" eftersom flygtrafiken även hindrar byggande i ett stort område kring inflygningen till flygplatsen och inte enbart på själva flygplatsområdet.

Argumentet att vi behöver Bromma för alla affärsjet är nog ganska svagt, under en utfasningsperiod kommer de nog att hitta andra landningsmöjligheter ;)

Kungsholmscentern sa...

Om Anonymn lämnar sitt namn så kan jag placera honom/henne på min top tio lista över de mest dumrasistiska inlägg som lämnats på denna blogg.

gardebring sa...

Kalle, du skriver:
"det finns hur mycket mark som helst att bygga på runt Stockholm"

Just det. Runt.
Men det är inte där vi skall bygga. Vi skall bygga i Stockholm. Vi behöver bygga ut staden, med dess stadskvaliteter. Inte bygga nya förorter och sovstäder.

"Anonyms" inlägg för övrigt mest patetiskt.

Kalle sa...

Ok, så det finns ett självändamål med att tränga ihop så mycket människor som möjligt på så liten area som möjligt? Jag jobbar själv inne i city, men bor i sjöstaden (mitt under inflygningen till Bromma vilket inte berör mig det minsta). Sjöstaden ligger inom den radie där det fortfarande finns mycket ytor att bygga på. Jag bodde tidigare 6 år på Kungsbro Strand. Tids och reseförlusterna är trots mitt längre avstånd till city minimala, detta eftersom SL:s infrastruktur fungerar bättre när man ska ta sig in till city än när man ska ta sig mellan platser i city.

Vem tjänar på att Bromma bebyggs med bostäder? En flygplats är dessutom en enorm investering, att bygga en ny cityflygplats något längre ut skulle dels vara tillståndsmässigt omöjligt och dessutom ofantligt dyrt.

gardebring sa...

Ok, så det finns ett självändamål med att tränga ihop så mycket människor som möjligt på så liten area som möjligt?

Ja. Det är väl ganska uppenbart?
Du kan effektivisera kollektivtrafik, uppvärmning, transporter, du får ett större utbud av varor och tjänster och så vidare. Själv föredrar jag alla gånger den täta staden med dess stora utbud än den glesa förorten med mörka långa gångstråk, folktomt och inga affärer eller caféer.

Jag jobbar själv inne i city, men bor i sjöstaden (mitt under inflygningen till Bromma vilket inte berör mig det minsta). Sjöstaden ligger inom den radie där det fortfarande finns mycket ytor att bygga på. Jag bodde tidigare 6 år på Kungsbro Strand. Tids och reseförlusterna är trots mitt längre avstånd till city minimala, detta eftersom SL:s infrastruktur fungerar bättre när man ska ta sig in till city än när man ska ta sig mellan platser i city.

Detta är väl snarare ett problem för SL? Jag ser inte vad det har för relevans på brommadiskussionen.
Både tunnelbana och tvärbanan borde i min mening byggas ut kraftigt.
Vi skulle också kunna investera i någon form av nivåskilld kollektivtrafik som Monorail eller liknande för att ytterligare förbättra kapacitet och framkomlighet i rusningstrafik.
Sjöstaden är för övrigt ett exempel på där man iaf tänkt delvis rätt vad gäller bygget av nya områden. Man borde dock byggt några våningar högre, varierat arkitekturen lite mer och också lagt in några högre byggnader.

Vem tjänar på att Bromma bebyggs med bostäder? En flygplats är dessutom en enorm investering, att bygga en ny cityflygplats något längre ut skulle dels vara tillståndsmässigt omöjligt och dessutom ofantligt dyrt.

För mig finns det ett egenvärde i att lägga ner Bromma. Huruvida man bygger bostäder just där eller inte är sekundärt. Problemet är att flygplatsen hämmar utvecklingen av hela området vid Bromma med dess omnejd. Tiotusentals människor saknar idag lägenhet i Stockholm, hundratusentals människor vill flytta hit. De närmaste 20 åren räknar man med en inflyttning på minst 150.000 människor, detta till en stad som redan har en skriande bostadsbrist och extrema köer till hyresrätter.

Jag är tveksam till att bygga en ny flygplats, även om jag lämnar det alternativet öppet.
Jag ser hellre en utökning av trafiken på Arlanda, samt att man satsar på att kunna ta sig snabbt till Skavsta från Stockholm för att öka attraktiviteten på den flygplatsen.

Petter sa...

Kungsholmscentern skrev: "Om Anonymn lämnar sitt namn så kan jag placera honom/henne på min top tio lista över de mest dumrasistiska inlägg som lämnats på denna blogg."


Har du helt glömt bort den storm av inlägg som flög in för några veckor sedan? Den här anonyme har väl blivit kvarglömd. :)


Petter, Göteborgs CUF

Kalle sa...

Ja. Det är väl ganska uppenbart?
Du kan effektivisera kollektivtrafik, uppvärmning, transporter, du får ett större utbud av varor och tjänster och så vidare. Själv föredrar jag alla gånger den täta staden med dess stora utbud än den glesa förorten med mörka långa gångstråk, folktomt och inga affärer eller caféer


Ok, som uppväxt på landsbygden i en by med 30 fasta hushåll kanske vi har något skilda uppfattningar om vad som är ett fördelaktigt boende, samt vad som ger livskvalitet. :)

gardebring sa...

Kalle: Det är nog mycket möjligt att vi har olika uppfattning på vad som ger livskvalitet ja. Jag är uppvuxen i Norrköping, alltså en mindre stad än Stockholm, och flyttade upp till Stockholm mycket på grund av det större utbudet, den större arbetsmarknaden och jag har inte ångrat mig. Så det är klart att vi har olika preferenser för hur vi vill bo.
Som tur är, för miljöns skull, så går dock trenden mot att fler bor i stan och färre på landet. Och vi får då just de miljövinster som jag nämnde. Om däremot alla plötsligt skulle flytta ut på landet skulle vi få ganska allvarliga miljöföljder. Tänk bara på den massiva trafikökningen!