På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 5 september 2007

Åter från Riksstämman!

Kungsholmscentern kan notera att vi fick gehör för några av de förslag som vi tidigare presenterade här på bloggen och även drev under Riksstämman i Kalmar. Stämmans beslut samt underlag finns sammanställt här. Läs snabbprotokollen för respektive område för en kortfattad översikt.

Stämman antog under område 3 skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.

På område 4 går man tydligt på vår linje att man genom att bygga på höjden kan gynna miljön och skydda befintliga grönområden.

På område 5 uttalar stämman stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.

Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten återfinns under område 6 och detta är en särskilt viktig fråga för Kungsholmscentern, och även Jan Guillou...

Under område 9 finns tydliga skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.

Avslutningsvis så finns i texten på område 11 att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.

På det hela taget en lyckad stämma för Kungsholmscentern. Till nästa stämma behöver vi dock fler som vill vara med och driva debatten och påverka politiken.

Genom politiskt engagemang kan du bidra till ett ökat stöd för en borgerlig miljöpolitik, det verkar behövas om man får tro Svenska Dagbladet....

Inga kommentarer: