På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 18 juli 2007

Producentansvar

Alliansen på Kungsholmen

2007-02-16

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen kräver ökat producentansvar

Vid gårdagens sammanträde fattade stadsdelsnämnden beslut om svar på en remiss från Naturvårdsverket rörande framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Beslutet att bl.a. kräva ett ökat producentansvar stöddes av samtliga allianspartier.

- Naturvårdsverket anser i sin remiss att producenterna inte ska ansvara för de förpackningar som slängs i de vanliga hushållssoporna utan att det endast är det avfall som tillförts producenternas insamlingssystem som de ansvarar för. Vi delar inte denna uppfattning utan menar att producenterna ska ta ett större ansvar för sina förpackningar och anordna insamlingspunkter i den omfattning som krävs, säger Centerpartiets Oscar Fredriksson i en kommentar.

- I beslutet finns även tydliga skrivningar om att det krävs såväl ökad tillgänglighet till lokala återvinningscentraler som ett behov av att stärka den enskildes eget miljöansvar och jag är förvånad över att varken Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet vågade bryta mot blockpolitiken och stödja alliansförslaget, avslutar Oscar Fredriksson.

För mer information
Regina Öholm (m) 070-461 62 66
Lars Lundqvist (fp) 070-638 18 82
Robert Lisborg (kd) 08-723 25 20
Oscar Fredriksson (c) 073-309 21 78

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta är en mycket viktig fråga eftersom det måste finnas någon drivkraft för företagen att bidra till minskad nedskräpning genom ändrade och mer miljövänliga förpackningar. Det är inte fler soptunnor som är lösningen utan ett ändrat nedskräpningsbeteende från allmänheten (dvs du och jag) och större ansvar för förpckningsproducenterna.