På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 13 december 2007

Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Äntligen börjar det röra på sig i debatten kring svensk integrations- och migrationspolitik. Migrationsverkets generaldirektör tar bladet från munnen på DN debatt den 10 december och Migrationsministern fyller på i samma forum med ytterligare en debattartikel på detta tema några dagar senare.

Vidare meddelar Migrationsverket samma vecka att det enligt deras bedömning inte pågår någon konflikt i Somalia och att flyktingar kan återsändas dit, detta trots att alla som är bekanta med situationen i Somalia nog har en annan uppfattning se exempelvis DN och BBC

En sammanbindande länk verkar dock vara att invandring och migration ses som ett problem och att återvändande till hemlandet är lösningen. Jag delar inte denna uppfattning och återkommer med ett längre inlägg i denna fråga där jag vill ifrågasätta grunden för dessa utgångspunkter, i enlighet med den linje jag drivit tidigare på denna blogg.

I syfte att tydliggöra kommunikationen och efter önskemål från några bloggläsare kommer jag nu att lägga in mer resonerande personliga inlägg på bloggen http://oscarfredriksson.blogspot.com och använda denna blogg som en mer renodlad informationskanal för lokalpolitik.

Inga kommentarer: