På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 8 september 2009

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden


Kungsholmsbon och tillika Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson går idag på Politikerbloggen till angrepp mot miljövänsterns moraliserande och förbudsbaserade miljöpolitik.
Jag skriver själv i en kommentar till artikeln att:
"Konsumtion och ekonomisk tillväxt är inte per automatik negativt för miljön. Tvärtom kan detta driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle – under förutsättning att utveckling och konsumtionsmönster gynnar miljömässigt hållbara lösningar. Denna insikt är avgörande för att på allvar komma tillrätta med dagens miljöproblem. Miljövänsterns moralism och förbudspolitik riskerar att motverka sitt syfte och blir i sig ett hot mot miljön eftersom man väljer att möta dagens utmaningar med gårdagens lösningar."
Läs även mitt tidigare inlägg på detta tema med samma rubrik som ovan "Tillväxt är den bästa miljöåtgärden"
Det är hög tid för en tydligt ideologisk debatt i miljöfrågan där vi måste inse behovet av en framåtsyftande miljöpolitik som drar nytta av de marknadsekonomiska drivkrafterna.
Per Ankersjö som är Centerpartiets gruppledare i stadshuset skriver också om detta.
/Oscar Fredriksson

Inga kommentarer: