På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 16 september 2009

Mer ideologisk debatt på alla nivåer!

Kungsholmscenterns blogg fokuserar i första hand på lokala frågor och är ett sätt att skapa en kontaktyta och utveckla det politiska samtalet mellan fritidspolitiker och väljare.

Behovet av en ideologisk debatt är lika viktigt på den lokalpolitiska gräsrotsnivån som på regional nivå och i rikspolitiken.

Medan man på riksnivå nu återigen kommer att debattera integritetsfrågor med anledning av att FRA-lagen kommer upp till behandling i försvarsutskottet finns på det regionala planet en spirande ideologisk miljödebatt.

Lokalt på Kungsholmen ger även det stundande kyrkovalet en plattform för ideologisk debatt och dagens insändare i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen för fram ett tydligt liberalt budskap om alla människors lika rätt och värde. (se insändaren på s. 2 och annonsen på s. 10)
Detta budskap är även tydligt hos Helen.

Kungsholmscenterns blogg har i likhet med andra lokala politiska bloggar en viktig uppgift för att knyta samman politiken och fungera som en länk till de väljare som vill veta mer om vad de olika partierna har för ideologiska utgångspunkter.

Ambitionen med denna blogg är sedan starten 2007 att fylla denna funktion. Hör gärna av dig med synpunkter på innehåll och om det är några frågor som du tycker att vi bör bevaka särskilt.

Inga kommentarer: