På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 16 september 2009

Centerpartiet vs. Miljöpartiet - tillväxt vs. tvång?

I dagens Expressen kommer ytterligare ett inlägg i pågående miljödebatt kring vad som är en effektiv miljöpolitik. Den linje som Centerpartiet och Kungsholmscentern driver är att det behövs en marknad med tydliga spelregler som gynnar en miljömässigt hållbar tillväxt. Att använda marknadsekonomiska styrmedel är avsevärt mycket mer effektivt än straff, förbud och tvång vilket är de teman som genomsyrar miljöpartiets och miljövänsterns hållning i miljöfrågor. Miljöpartiets tillväxtfientliga hållning är inte bara kontraproduktiv utan dessutom farlig då den riskerar försena och hindra den miljöteknikutveckling som är helt nödvändig för att möta dagens, och även morgondagens, globala miljöproblem. Läs även Karl Malmqvist

Miljöpartiets användning av begreppet "miljörasism" när man beskriver miljölandstingsrådet Gustav Anderssons och miljöminister Andreas Carlgrens inlägg i debatten är desutom särskilt beklämmande och har kommenterats av bl.a. Oscar, Annie, Johan, Per, Magnus och Gustav.

(UPPDATERING: ur arkiven har jag nu även plockat fram detta inlägg från september 2007 där Kungsholmscentern polemiserar med den numera avpolleterade S-talesmannen Thomas Östros planekonomiska tvångsretorik....)

Inga kommentarer: