På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 17 november 2007

Brommaflyget hindrar stadens utveckling!

Kungsholmscentern är kritisk till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot beslutet är följande:

1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stocholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu istället för att stoppa huvudet i sanden?

2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.

3. Allvarliga miljöeffekter för boende på Kungsholmen både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har Kungsholmen stora problem med partiklar och avgasutsläpp från biltrafiken på bl.a. Essingeleden och flyget ökar belastningen på vår luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.

4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden.

Läs även Kungsholmscenterns utspel i veckans Vårt Kungsholmen (nr 46).

Läs mer inlägg om skyskrapor och regeringens arbete med att skapa hållbara städer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Centerpartiet rules!!

Från att ha varit en politisk outsider i Stockholm går partiet nu från klarhet till klarhet. Äntligen någon som vågar ta en fight om hur vi utvecklar framtidens Stockholm. I valet mellan en gammal hopplöst föråldrad flygplats och ny spännande stadsarkitektur är valet inte särskilt svårt.

Henrik V sa...

Hur vill ni att framtidens flygtrafik till och från Stockholm ska se ut? Var ska flygplatserna (jag utgår från att ni vill ha fler än en) ligga? Klarhet önskas.

gardebring sa...

Själv tycker jag gärna att Arlanda får utvecklas med ökad flygtrafik. Arlanda Express tar 20 minuter från Stockholm city. För många Stockholmare går det faktiskt snabbare att ta sig till Arlanda än till Bromma.