På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 29 november 2007

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!

I dagens SvD kan vi läsa att moderaterna nu tar ett steg i rätt riktning och närmar sig centerpartiets linje när det gäller att se över sden svenska integrations och migrationspolitiken. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att ta tag i ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidgare regeringar. Tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin, bär ett tungt ansvar för den situation som nu råder.

Dagens ledare i DN tar även upp denna fråga och jag har i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare ergumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som centerpartiet i Stockholm presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor. Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.
Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden
.


PS/ Missa inte artikelserien om Sverigedomokraterna i tidningen Dagens Arbete. Här kan finns bland annat ett flertal intervjuer med partiföreträdare (bl.a. den intervju med deras arbetsmarknadspolitiske talesman som jag tidigare refererat till) samt en lista över några vanligt förekommande fämlingsfientliga påståenden vilka sakar vetenskaplig grund. /DS

3 kommentarer:

John Olsson sa...

Givetvis ska det vara möjligt för invandrare ta med sig pensionen tillbaka till sitt hemland.

Inte bara det, man borde här precis som då man pensionerar sig under USAs allmänna pensionssystem få ta sig pensionen var man än har lust flytta på denna planet Jorden.

Kan inte låta bli att häpna då jag nu just lärde mig här i SVD att svenska invandrare inte får ta med sig pensionen idag. Otroligt!!

Anonym sa...

John Ohlsson: Svenska medborgare får ta med sig sin pension vart dom vill. Nu är det invandrare med PUT det pratas om alltså sådana som befunnit sig väldigt kort tid här och då ställer jag mig väldigt undrande till varför, om det nu har blivit så säkert där dom flytt ifrån, ska få både bidrag och pension för att återvända. Det borde väl i rimlighetens namn gälla att så ska ske utan svenska skattepengar. Inte får svenska pensionärer som tex vill flytta till Spanien på ålderns höst något bidrag för att flytta dit?

Anonym sa...

Centern jobb- och företagspolitik är mycket intressant! Den tror på individen och företagandet. Det är mycket bra! Utan företag saknas väldigt många arbetstillfällen och väldigt mycket skatteinkomster. Utan dessa jobb och skatteinkomster skadas välfärden mycket allvarligt... Det hänger ihop. Det fattar inte bl a Vänsterpartiet. För många vänsterpartister är företag onda och bara till besvär.

Henrik, liberal i Göteborg