På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 29 september 2007

Visatsar på entreprenörskap

Dagens DN-ledare lyfter frågan om behovet av att underlätta småskaligt entreprenörskap och då särskilt behovet av en reformerad arbetsrätt. Detta är någonting som Centerpartiet länge arbetat för på riksplanet och i vårt förslag till budget för Stockholms stad är satsningar på företagande en av våra huvudfrågor.

Inga kommentarer: